De Belgian Modern Restaurants Association (Bemora) en haar leden AC Restaurants, Carestel, Quick, Colmar, Le Pain Quotidien, Lunch Garden, McDonald's en Pizza Hut, lagen de voorbije weken sterk onder vuur. Reden: de halsstarrige opstelling tijdens de cao-onderhandelingen in de horecasector. De bonden claimden aanvankelijk een gelijkschakeling van de lonen in de horecasector aan die van andere sectoren. Een eis die bij verschillende federaties allesbehalve enthousiast werd onthaald. Maar het laatste voorstel met een loonsverhoging van 14 % bovenop de 5,5 % van het sectorakkoord, werd bij het ter perse gaan alleen nog door Bemora verworpen. Bemora voelt zich niet langer thuis in een paritair comité "waar men de werkelijkheid niet onder ogen durft te zien" en wil de professionele horeca in een apart paritair comité onderbrengen.
...

De Belgian Modern Restaurants Association (Bemora) en haar leden AC Restaurants, Carestel, Quick, Colmar, Le Pain Quotidien, Lunch Garden, McDonald's en Pizza Hut, lagen de voorbije weken sterk onder vuur. Reden: de halsstarrige opstelling tijdens de cao-onderhandelingen in de horecasector. De bonden claimden aanvankelijk een gelijkschakeling van de lonen in de horecasector aan die van andere sectoren. Een eis die bij verschillende federaties allesbehalve enthousiast werd onthaald. Maar het laatste voorstel met een loonsverhoging van 14 % bovenop de 5,5 % van het sectorakkoord, werd bij het ter perse gaan alleen nog door Bemora verworpen. Bemora voelt zich niet langer thuis in een paritair comité "waar men de werkelijkheid niet onder ogen durft te zien" en wil de professionele horeca in een apart paritair comité onderbrengen. Zover hoefde het allemaal niet te komen voor Autogrilltopman Jean-Paul Van Avermaet (39). Hij legde al eerder zijn mandaat als voorzitter van Bemora neer. Een strategische beslissing, zo lijkt het, want meteen lieten de vakbonden weten dat de Carestelrestaurants - onderdeel van Autogrill - geen verdere acties hoefden te vrezen. De keuze die Van Avermaet samen met de andere directieleden van zijn bedrijf nam, werpt dus onmiddellijk vruchten af. Maar Van Avermaet ontkent dat het de reden is voor zijn vertrek als voorzitter. "Dat de meerderheid van de raad van Bemora een andere strategie wilde dan ik, stoorde me. Dan moet je de eer aan jezelf houden en je mandaat teruggeven. Het was geen gemakkelijke keuze, want opstappen is absoluut mijn stijl niet. Als ik ergens aan begin, wil ik het naar behoren afwerken," reageert Van Avermaet. Volgens Luc De Bauw van Horeca Vlaanderen is Bemora een vrij heterogeen gezelschap, wat de rol van een voorzitter fel bemoeilijkt: "Bij de onderhandelingen zitten daar zeven vertegenwoordigers met voor hun neus een laptop met Excelbestanden. Elk voorstel wordt meteen afgetoetst aan individuele cases en de impact op het bedrijf."Van Avermaet, die sinds eind 2005 voorzitter was van Bemora, begon als jongeling aan de cadettenschool in Laken, voor hij een diploma handelsingenieur behaalde aan de KU Leuven. "Ik wilde eigenlijk iets met architectuur doen, maar ik zag niet wat ik daar later mee kon aanvangen. En het ondernemen zat me gewoon in het bloed. Al waren mijn ouders geen ondernemers," licht Van Avermaet zijn studiekeuze toe. Van Avermaet haalde ook nog een MBA aan de Vlerickschool alvorens zijn carrière in 1991 te starten bij het toenmalige Belgavia, de voorloper van Aviapartner. Hij verliet het luchtruim voor functies bij spoorwegcateraars Restorail Railway Catering Operations, Railmasters en Rail Gourmet Belgium. Zijn benoeming tot CEO van de Carestel Group bracht hem in 2005 tot stilstand. Of toch voor nog een vijftal jaar, want Van Avermaet ziet zichzelf niet als iemand die zal blijven stilzitten. Als hij lokaal of internationaal kan evolueren, zal hij het niet laten. Zolang hij maar in de dienstensector actief kan zijn. Als we zijn assistente Erika Ketelaer mogen geloven, is Van Avermaet momenteel een moeilijk te beschrijven CEO. "Hij is op alle manieren veeleisend, voor zichzelf, maar ook voor zijn mensen," aldus Ketelaer, die haar baas de laatste tijd maar weinig zag. Een overblijfsel, die veeleisendheid, van de cadettenschool, volgens Van Avermaet. "Net als zelfdiscipline. Twee karakterkenmerken die me nu nog goed van pas komen. Ik leg me veel op en ga veel engagementen aan."Zeg dat wel. Voorzitter af blijft Van Avermaet wel lid van Bemora, staat hij aan het hoofd van Ondernemersplatform Diversiteit, zit hij in de stuurgroep Foodservice Network, hanteert hij de voorzittershamer van de Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen én is hij bestuurder bij Fedis. "Fedis behartigt ook de belangen van Bemora, dus dat laatste mandaat ben ik nu misschien kwijt," lacht Van Avermaet. "Ja, dat is netwerken. Ik wissel graag van gedachten met gelijken. Want ik merk dat je aan de top van een bedrijf steeds vaker alleen staat. Maar ik ben ook gewoon heel sociaal, nog zo'n overblijfsel van de cadettenschool. Daar slaap je met veertien op een kamer zonder tussenschotten."Van Avermaets vrienden en vijanden loven zijn sociale vaardigheden. Afgevaardigd bestuurder van Voka Karel Uytersprot koos voor Van Avermaet als jongste voorzitter die Oost-Vlaanderen ooit kende, om zijn luisterbereidheid en zijn wens om in team oplossingen te zoeken. "Van Avermaet is jong, gedreven, maar vooral rustig," omschrijft Uytersprot hem. "Ik zag hem nog nooit geënerveerd."Luc De Bauw van Horeca Vlaanderen staat recht tegenover Bemora in de cao-onderhandelingen. Toch omschrijft hij, afgaande op een eenmalige ontmoeting met de man, Van Avermaet als een charmante, vriendelijke figuur. Een constructief iemand die open staat voor samenwerking. Ook Alain Detemmerman, algemeen secretaris van ABVV Voeding Horeca, is iemand die steeds aan de andere kant van de tafel zit, maar wel respect voor Van Avermaet kan opbrengen. "Hij zei ons dat we actie voerden tegen de verkeerde en dat bleek hij te menen ook. Het is een betrouwbare persoon die de daad bij het woord voegt. Echt consequent."Keep your promise is dan ook niet toevallig Van Avermaets belangrijkste levensmotto. "Ik moet toegeven dat ik daardoor al teleurgesteld ben geweest in de zakenwereld, maar het is vooral een reden waarom ik waarschijnlijk nooit in de politiek zal gaan," aldus Van Avermaet. Lieven Desmet Sjoukje Smedts