Een lange staat van dienst in de verzekeringssector, dat leert een blik op het cv van de Antwerpenaar Hans Verstraete. Begonnen in 1982 bij Naviga, dat toen nog in handen van CMB en de familie Saverys was. Gewerkt op verschillende afdelingen, waardoor hij inzicht kreeg in de takken (zowel leven als niet-leven) van een multibrancheverzekeraar. Om in 1995 als 37-jarige de kans te krijgen het bedrijf te leiden en uit te bouwen.
...

Een lange staat van dienst in de verzekeringssector, dat leert een blik op het cv van de Antwerpenaar Hans Verstraete. Begonnen in 1982 bij Naviga, dat toen nog in handen van CMB en de familie Saverys was. Gewerkt op verschillende afdelingen, waardoor hij inzicht kreeg in de takken (zowel leven als niet-leven) van een multibrancheverzekeraar. Om in 1995 als 37-jarige de kans te krijgen het bedrijf te leiden en uit te bouwen. Na de overname in 2002 van Naviga door OMOB (het latere Ethias) en de fusie met Mauretus en Belstar werd Verstraete voorzitter van het directiecomité van de fusiemaatschappij Nateus. In 2008 en de jaren daarna werd hij ingeschakeld bij de redding van Ethias, dat dreigde te kapseizen onder zijn engagementen voor de First-rekening en zijn participatie in Dexia. Als vicedirectievoorzitter onderhandelde Verstraete, in tandem met CEO Bernard Thiry, over een herstructurerings- en desinvesteringsplan met Europa, dat onder meer voorzag in de verkoop van 'zijn' Nateus aan Baloise. HANS VERSTRAETE. "Het werk is nooit af. Maar we hadden belangrijke stappen gedaan. Bij Ethias heb ik, als architect en uitvoerder, mee de strategische plannen vormgegeven. Ik ben er in de beste verstandhouding vertrokken. Maar ik hou van een uitdaging. Johan Thijs, met wie ik de passie voor verzekeringen deel, polste me om voor KBC te komen werken. "Voor mij was het een kans om weer eens iets anders te doen, een andere wereld te ontdekken. Nateus was een makelaarsmaatschappij, Ethias vooral een directe verzekeraar die sterk ingebed is in de publieke sector, terwijl KBC een geïntegreerde bank-verzekeraar is, beursgenoteerd, met een internationale dimensie." VERSTRAETE. "Voor alle duidelijkheid: KBC Verzekeringen is een bedrijf dat gezien mag worden, met veel knowhow en goede medewerkers. In schadeverzekeringen staat er een florissant bedrijf met een stijgende omzet en mooie technische resultaten. In leven profiteren we van het geïntegreerde bank-verzekeraarmodel. Mijn opdracht bestaat erin de rol van de verzekeraar in de groep verder uit te bouwen, en het partnership tussen bank en verzekeraar te versterken. Een goed partnership is als een goed huwelijk. De ene partij mag de andere niet domineren, je moet respect hebben voor elkaars eigenheid, en af en toe moet je eens goed ruzie maken om tot goede afspraken te komen." VERSTRAETE. "Verzekeringen zijn in taille misschien kleiner dan de bank, maar we zorgen wel voor een zeer stabiele winstbijdrage. Vorig jaar was KBC Verzekeringen goed voor 270 miljoen euro nettowinst. Op een groepstotaal van een miljard euro is dat toch substantieel. Het schadebedrijf haalt een incasso boven 900 miljoen euro en is daarmee het nummer vier op de Belgische markt. In leven boekten we vorig jaar meer dan 1,5 miljard euro omzet, waarschijnlijk goed voor een tweede of derde plaats op de markt. Bovendien zijn onze reserves verder gestegen, tot 24 à 25 miljard euro. "Belangrijk is ook de klanteninsteek. Het voordeel van het bank-verzekeraarmodel is dat KBC een antwoord kan bieden op alle financiële behoeften en verwachtingen van de klant. Wij hebben alle bancaire en verzekeringstechnische oplossingen in huis. De juiste oplossing op het juiste moment bieden, daar komt het op neer. De tijd dat we zomaar producten trachtten te slijten, is voorbij. We proberen veel meer dan in het verleden rekening te houden met de levenscyclus, de mogelijkheden en de risicobereidheid van de klant." VERSTRAETE. "Misschien wel. De bankactiviteit maakte in de jaren 2000 zodanig veel winst dat alle spots daarop gericht waren. De verzekeraars van KBC zijn hun job goed blijven doen, maar het waren de bankiers die met de aandacht gingen lopen. Ergens was dat normaal. Toch vind ik het een beetje zonde dat het vele goede werk van andere mensen onderbelicht bleef. Ook in crisistijden is het verzekeringsbedrijf blijven presteren." VERSTRAETE. "In leven kenden we vorig jaar een terugval van de inkomsten met 60 procent. Maar 2012 was dan ook een schitterend jaar geweest, toen we vooral in tak23 fantastisch presteerden. De terugval in 2013 vindt zijn verklaring in de verhoging van de premietaks van 1,1 tot 2 procent, en voor tak21 in de lage gegarandeerde rente. Daardoor nemen klanten een afwachtende houding aan. De mensen kijken de kat uit de boom in de hoop dat de rente in de nabije toekomst weer aantrekt. En dus laten ze hun geld op een spaarboekje staan. Voor een bank-verzekeraar is dat natuurlijk niet meteen een probleem (lacht). " VERSTRAETE. "Het geïntegreerde KBC-model is volstrekt uniek. Bank en verzekeraar werken operationeel intens samen. Die samenwerking is cruciaal, maar ligt niet voor de hand. Een verzekeraar oefent een ander metier uit dan een bankier. In de meeste instellingen is er geen grote liefde tussen bankiers en verzekeraars; in het beste geval kun je spreken van een cohabitation. Maar als je, zoals bij KBC, oog en respect hebt voor elkaars metier, kun je tot een echt partnership komen. Dat geeft voordelen voor iedereen. Voor de bank biedt de samenwerking extra inkomsten uit het distributienetwerk, voor de verzekeraar is er een gemakkelijke toegang tot de klant. Vanuit een aandeelhoudersstandpunt zijn er schaalvoordelen. Verschillende functies, zoals IT en personeelsbeleid, kunnen gemeenschappelijk worden uitgevoerd." VERSTRAETE. "Dat is de kers op de taart. Die agenten beheren hun eigen portefeuille en krijgen daarnaast complexere zaken doorgeschoven vanuit de bankkantoren. En als er zich een schadegeval voordoet, wordt de agent automatisch ingeschakeld. Hij verdedigt de belangen van zijn eigen én van de bankklanten. Zo kan iedereen rekenen op een specialist. Die perfecte wisselwerking maakt het KBC-model zo sterk." VERSTRAETE. "Driekwart van het premie-incasso leven van KBC Verzekeringen komt via de bank. De agenten leveren een belangrijke bijdrage in de overige 25 procent. Naast hun klassieke portefeuille schadeverzekeringen hebben ze zich ontpopt tot sterke verkopers van specifieke levensverzekeringsproducten, waar meer kennis van fiscaliteit, sociale zekerheid en bedrijfsboekhouding vereist is. Aan de andere kant wordt zowat een kwart van de schadeverzekeringen aangebracht door het bankkanaal. Dat bewijst dat er een goed evenwicht is. Daarnaast werkt KBC voor bedrijfsverzekeringen ook met een beperkt aantal makelaars, terwijl we via onze website een schuchtere poging doen om iets op te bouwen in directe verzekeringen." VERSTRAETE. "Ik zie nog een pak opportuniteiten voor KBC's verzekeringsbedrijf. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd heel veel bancaire klanten die geen enkel verzekeringsproduct afnemen. In schade groeien we jaarlijks met 4 à 5 procent, dat is ongeveer het dubbele van de markt. Onze ambitie is nog sneller te groeien. Er is nog een groot potentieel voor interne groei, maar we moeten ook durven te kijken naar overnamedossiers, voor zover ze passen in onze strategie en na afloop van het overnameverbod dat Europa ons tot eind dit jaar oplegde. "Ook in ondernemingsverzekeringen heeft KBC nog een groot potentieel. Als bank staan wij heel dicht bij de bedrijfswereld. Ons imago is goed, daar liggen dus zeker kansen als verzekeraar. Bedrijfsverzekeringen zijn, net als schade voor particulieren, een mature markt waar een aardig robbertje gevochten wordt. Maar met onze ervaring en marktpenetratie moet KBC verder kunnen groeien." VERSTRAETE. "Ook in leven willen we beter inspelen op de behoeftes van professionele klanten. Daar zie ik voor ons een grotere rol weggelegd in groepsverzekeringen. KBC staat vooral sterk in individuele levensverzekeringen. Met collectieve levensverzekeringen kunnen we zeker stappen vooruit doen. "Maar het is belangrijk dat we geleidelijk te werk gaan. We willen gestaag groeien. Daarom is het essentieel dat de fundamenten goed zijn. Te vaak heb ik in mijn carrière bedrijven gezien die onvoldoende aandacht besteedden aan hun basis en zich daardoor vergaloppeerden. Als de basis goed is, kun je rustig bouwen en uitbreiden." VERSTRAETE. "Dat is een continue oefening. Alle verzekeraars brengen hun algemene onkosten naar beneden, en ook KBC kan beter. We ontwikkelen ook alle dimensies van een verzekeraar. Dat betekent: niet alleen verzekeringsproducten verkopen, maar ook preventieadvies geven en slachtofferbegeleiding organiseren. Dat zien we als onze maatschappelijke rol." VERSTRAETE. "Het renterisico is altijd al een van de grootste uitdagingen voor levensverzekeraars geweest. Veel spelers hebben hun rendement aan de marktomstandigheden aangepast. Enkel de wettelijk voorgeschreven gegarandeerde rentes van 3,75 en 3,25 procent voor groepsverzekeringen zijn, ondanks herhaaldelijk aandringen van de sector, niet verlaagd. Voorlopig brengt dat de verplichtingen die de levensverzekeraars aangegaan zijn niet in het gedrang, maar voor de toekomst is er nood aan een oplossing. Een aanpassing van de wetgeving op het aanvullende pensioen, in overleg met alle partners, dringt zich op."PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE DEBBY TERMONIA"Een goed partnership is als een goed huwelijk. Je moet respect hebben voor elkaars eigenheid"