"We hebben een vrij goed jaar gehad," zegt Gimv-directeur-generaal Gerard Van Acker. "Niet te vergelijken met het uitzonderlijk jaar 1996, maar we hebben toch 3 miljard frank netto-opbrengst en een investeringsbedrag van 4,4 miljard. Dat levert een van de betere jaren op. We hebben het dividend verhoogd tot 45,3 frank, wat het Vlaams Gewest 700 miljoen oplevert. En ook het eerste trimester van dit jaar gaat goed met 1 miljard bruto-investeringen in dertig dossiers. We denken opnieuw de 4 miljard te kunnen halen."
...

"We hebben een vrij goed jaar gehad," zegt Gimv-directeur-generaal Gerard Van Acker. "Niet te vergelijken met het uitzonderlijk jaar 1996, maar we hebben toch 3 miljard frank netto-opbrengst en een investeringsbedrag van 4,4 miljard. Dat levert een van de betere jaren op. We hebben het dividend verhoogd tot 45,3 frank, wat het Vlaams Gewest 700 miljoen oplevert. En ook het eerste trimester van dit jaar gaat goed met 1 miljard bruto-investeringen in dertig dossiers. We denken opnieuw de 4 miljard te kunnen halen." De Gimv heeft vorig jaar 61 dossiers behandeld, goed voor 74 nieuwe en aanvullende investeringen. Dat brengt het totale aantal klanten op 226 en het aantal dossiers op 278. Bij 175 van de 226 klanten bedraagt de investering minder dan 50 miljoen. "We hebben dus een gespreide portefeuille met een grote distributie van het risico," zegt Gerard Van Acker.Mooie resultaten, maar het heeft lang geduurd na de beursnotering van juni 1997, tegen een koers van 2090 frank, eer de belegger dit apprecieerde. Het aandeel kreeg aanvankelijk het klassieke disagio van een holding mee - hoewel de Gimv dat eigenlijk niet is - en de koers bleef hangen op circa 2200, terwijl analisten een waarde van 2800 gaven. Toen in februari de voorlopige resultaten werden gepresenteerd (zie Trends, 19 februari 1998), ging het plots veel sneller. Op vrijdag 17 april noteerde het Gimv-aandeel 3035 frank. 38,6% meer dan op 2 februari. In diezelfde periode steeg de Bel20 "slechts" 18%. "Men heeft nu eindelijk het Gimv-aandeel ontdekt," zegt voorzitter Raynier Van Outryve. "De beurs mikt vaak op korte termijn, maar wij op de lange termijn. Gimv is geen dividend-aandeel, we hebben een yield van slechts 2%. We zijn wel een groeiaandeel, dat je in je portefeuille moet houden om later de meerwaarde te kunnen opstrijken." Nieuwe strategieDe Gimv heeft de voorbije maanden intern een nieuwe strategie uitgewerkt. "We zijn een Vlaams gericht bedrijf en dat blijft zo, maar we gaan toch sterker werken aan de internationalisering," zegt Raynier Van Outryve. "We willen Europees groeien in een straal van 300-400 kilometer en een behoorlijke speler worden op Europees vlak." De Gimv gaat daartoe drie sporen volgen:Vlaamse bedrijven begeleiden in het buitenland. Daarvoor zal het bestaande internationaal netwerk - Verenigde Staten, Europa, Zuidoost-Azië - gebruikt worden. Dat netwerk zal ook uitgebreid worden.Buitenlandse bedrijven die hier willen investeren, steunen. Dat gebeurt nu al bij het verstrekken van risicokapitaal, maar dat moet ook kunnen bij de groeifinanciering van gevestigde bedrijven.Participaties in gelijkgezinde buitenlandse investeringsmaatschappijen. Nu zijn er al samenwerkingsakkoorden met fondsen in Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS. "We willen een stap verder gaan," zegt Gerard Van Acker. "We voeren momenteel verkennende gesprekken die moeten uitmonden in participaties in die fondsen. Vooral richting Duitsland moeten we nog een inspanning leveren."Betekent die strategiewijziging met de nadruk op Europa dat de inspanningen die tot nog toe richting Verenigde Staten werden geleverd, worden afgezwakt? "Neen," zegt Gerard Van Acker. "Die contacten blijven we onderhouden. Die zijn trouwens ook erg lucratief. Het Charles Rivers Fonds VII heeft ons een meerwaarde van meer dan 100 miljoen frank opgeleverd. Een bedrijf dat zich in de multimedia of de life sciences beweegt, moet zich laten gelden in de VS." Ook Zuidoost-Aziëblijft meer dan ooit op de agenda staan. De Gimv heeft samenwerkingen met fondsen in verschillende Zuidoost-Aziatische landen, een participatie in een Japans fonds( NAPIF, NIF Asian Pre Ipo Fund) en directe investeringen ( Buyck in Maleisië, Westerlund in Shanghai, Pauwels in Indonesië). "Er zijn daar momenteel opportuniteiten," zegt Gerard Van Acker. "We doen nu een zorgvuldig onderzoek. We zijn met minister-president Luc Van den Brande (CVP) meegeweest naar Singapore, daarna zijn twee medewerkers tien werkdagen op bezoek geweest in de regio. Nu komt onze Japanse partner naar hier. Binnenkort gaan we initiatieven nemen. Trouwens, niet alles ligt plat. In Japan merken we wel een geringere deal flow, maar in Taiwan bijvoorbeeld is de beurs volledig hersteld, daar worden opnieuw bedrijven geïntroduceerd. Het is nu het moment om posities in te nemen. De activa zijn gedeprecieerd, maar de muntcrisis is tijdelijk, binnen twee of drie jaar staat alles weer op normaal niveau." Meer personeelDe nieuwe strategie vergt ook extra personeel. Momenteel zijn er 43 mensen in dienst. Het strategisch plan voorziet tegen 2001 58 werknemers. Onlangs werden nog twee investeringsmanagers aangetrokken voor de venture capital-afdeling. Voor de informatietechnologie Dirk Creado, die bij Motorola en Kredietbank zijn sporen heeft verdiend. En voor life sciences Frank Bulens, een expert biotechnologie van het IWT. De Gimv is nog op zoek naar een directeur venture capital, maar die zou er voor de zomer zijn. Die functie is vrijgekomen door een interne herschikking. Begin dit jaarcreëerde de Gimv een nieuwe afdeling strategische dossiers (zie tabel). Daar zit momenteel onder meer Telenet, de Bevak Serviceflats en Domus Flandria in. Een nieuw behoorlijk project belooft Gerard Van Acker voor na de zomer. Dirk Boogmans, die tot dan toe venture capital leidde, zou die nieuwe afdeling gaan leiden. Vandaar de vacature. Maar onlangs gaf Dirk Boogmans zijn ontslag, om gedelegeerd bestuurder te worden bij CFE (zie Trends 16 april). De ironie wil dat eerder op het jaar de Gimv bij CFE een nieuwe kracht weghaalde op het vlak van administratie en financiën, Chris Pollie. De 43-jarige Boogmans was zeventien jaar bij de Gimv, een van de sterkhouders van het bedrijf en getipt als opvolger van Gerard Van Acker. Een zware slag? "Ja natuurlijk," zegt Raynier Van Outryve. "Maar in de jaren tachtig hebben we ook zonder problemen het vertrek van Marc Ooms, Rik Branson en Paul Vandeperre opgevangen. We hebben dat toen gedaan door interne promoties. Dat gaan we nu ook doen. Een van die mensen zal zelfs opgenomen worden in het managementcomité. EvenwichtspuntBlijft tenslotte de verhouding met de hoofdaandeelhouder (70%), het Vlaams gewest. Geruchten doen de ronde dat er de voorbije maanden hartige woordjes gepraat zijn tussen management en aandeelhouder. "Het management heeft een grote autonomie," zegt Raynier Van Outryve. "We hebben een delegatie tot 150 miljoen frank in nieuwe dossiers en tot 250 miljoen in bestaande dossiers. Natuurlijk is er altijd een spanningsveld tussen die noodzakelijke autonomie en de bevoegdheden van de raad van bestuur. Via de toepassing van corporate governance zoeken we naar een goed evenwichtspunt. Het Vlaams Gewest gedraagt zich correct, het heeft zich ook geëngageerd tot midden 1999 geen Gimv-aandelen meer te verkopen."GUIDO MUELENAER