WIE WINT ?
...

WIE WINT ?Vorige week lanceerde de kersverse VEV-voorzitter Karel Vinck zijn oproep voor een Charter voor Vlaanderen (zie ook omslagverhaal Trends 8 mei). Als die oproep wordt opgevolgd, zou het bereikte akkoord later uitgebreid moeten worden tot het federale niveau. Is het VBO klaar om het VEV-plan over te nemen ? "Indien dit initiatief als hefboom kan dienen, kunnen wij daar perfect inkomen," zegt Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO. "In de werkgeversgroep bestaat er op alle niveaus federaal en regionaal een zeer grote mate van eensgezindheid over wat er moet gebeuren. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de vakbonden. We moeten aan werkgeverskant dus voorzichtig zijn dat we die eenheid niet stukslaan met houdingen die communautair kunnen worden geïnterpreteerd. Het is efficiënter dat alle werkgevers samenwerken dan dat één groep het doet en de anderen het dan maar moeten overnemen. Wat goed bedoeld is, zou zich tegen ons kunnen keren. Ik denk dat Karel Vinck het met die zienswijze eens is. We hebben elkaar hierover trouwens al gezien." Dat Vincks uitlatingen communautair geïnterpreteerd kunnen worden, bleek afgelopen weekend al toen PS-voorzitter Philippe Busquin Karel Vinck beschuldigde van Vlaams imperialisme. "Een ongelukkige uitspraak," vindt Tony Vandeputte. "Een politiek verantwoordelijke van dat niveau, met zo'n functie, doet zoiets niet. Het is opvallend hoezeer men blijkbaar niet inziet wat er elders leeft. De oproep van Vinck beantwoordt de vraag van heel wat bedrijfsleiders, zowel Vlaamse, Waalse als Brusselse. " Het VBO is zeker bereid aan tafel te gaan zitten wanneer Vinck zijn Charter voor Vlaanderen rond heeft. Het akkoord van Wassenaar de overeenkomst tussen de Nederlandse sociale partners dat daarvoor model zou kunnen staan, is zeker een goede vertrekbasis voor Vandeputte. "Als de vakbonden dat akkoord morgen tekenen, dan doen wij dat onmiddellijk."Dat belet niet dat het VBO in een moeilijke positie wordt gemanoeuvreerd. En dat geeft aanleiding tot enige zenuwachtigheid in de VBO-kringen. Het VEV kan immers niet verliezen. Als het tot een Vlaams akkoord komt, zijn er twee mogelijkheden. Er wordt op basis hiervan op federaal vlak ook een akkoord bereikt en dan is het VEV de inspirator van een sociaal akkoord waarvoor het VBO anderhalf jaar geleden gefaald heeft. Ofwel komt het op federaal niveau niet tot een akkoord en dan kan het VEV meer Vlaamse bevoegdheden opeisen. Opnieuw een overwinning voor het VEV en een verlies (aan bevoegdheden) voor het VBO. "Voor een ondernemer is het van geen belang of deze of gene vereniging erbij wint," antwoordt Tony Vandeputte fijntjes. "Bovendien zullen in '99 bij de volgende staatshervorming de politici het eerste woord voeren, niet wij. Elke voorgaande staatshervorming heeft al geld gekost, en dat hebben we niet."KAREL VINCK (VEV) EN TONY VANDEPUTTE (VBO) Zijn het eens over de inhoud, niet over de aanpak.