van "spin doctors".
...

van "spin doctors".In Groot-Brittannië moest Charlie Whelan, de spin doctor (persverantwoordelijke) van minister van Financiën Gordon Brown ontslag nemen nadat hij ervan werd beschuldigd de lening van Geoffrey Robinson aan collega-minister Peter Mandelson te hebben "gelekt" (wat tot het aftreden van beide ministers leidde). Ook de Europese Commissie heeft zijn "spin doctors". Martine Reicherts is de woordvoerder van de Europese Commissie. Zij is de spil van officiële, maar ook officieuze informatie en heel wat journalisten zijn in hun zoektocht naar primeurs van haar afhankelijk. Daarom wordt de dame met de nodige omzichtigheid behandeld. Onlangs verbaasde Reicherts een confrater, die op zoek was naar achtergrondinformatie over Europees commissaris voor Concurrentie Karel Van Miert (SP). Reicherts viel in een off the record-gesprek nogal fel uit naar Van Miert, omdat hij niet collegiaal zou zijn ten opzichte van de collega's. Hoogst ongewoon voor een officiële woordvoerder. Het is een feit dat Van Miert het imago heeft van de "onkreukbare". Het staat evenzeer vast dat de pers dit flink in de verf zet, soms tot irritatie van de andere collega-commissarissen die onder vuur liggen wegens aantijgingen van corruptie en vriendjespolitiek. Britse kranten, zoals The Times, hadden de jongste dagen al kritiek op de ploeg rond commissievoorzitter Jacques Santer, die "in paniek" reageerde op de berichten over fraude in de Commissie. Zijn onvoorwaardelijke steun voor de commissarisen Edith Cresson en Manuel Marin en zijn dreiging zelf ontslag te nemen brachten hem volgens het dagblad "dicht bij politieke zelfmoord". De Luxemburgse Martine Reicherts wordt beschouwd als een vertrouweling van haar landgenoot Santer, op wiens kabinet ze ooit adjunct-kabinetschef was. Graag hadden we Reicherts gevraagd of zij bij haar aanval op Van Miert gedekt was door Santer, haar directe chef. Ze was bij het ter perse gaan echter niet bereikbaar wegens andere verplichtingen. Volgens haar assistent Thierry Daman is het verhaal "bij de haren getrokken". "Ik meen te weten dat Martine Reicherts mijnheer Van Miert nooit heeft bekritiseerd," zegt hij. De woordvoerder van Karel Van Miert wilde geen commentaar kwijt.