Neen, hij is geen familie van de Leuvense Tobbacks. Wie hij wel is? Een loyale en creatieve man vol ideeën, die out of the box denkt. Een kabinetschef, notaris, kunstliefhebber, reiziger en sportman. Wat nog? Een meestal goedgehumeurde, extraverte en allerminst egocentrische man die gemakkelijk contacten legt. Dat zeggen mensen die het kunnen weten.
...

Neen, hij is geen familie van de Leuvense Tobbacks. Wie hij wel is? Een loyale en creatieve man vol ideeën, die out of the box denkt. Een kabinetschef, notaris, kunstliefhebber, reiziger en sportman. Wat nog? Een meestal goedgehumeurde, extraverte en allerminst egocentrische man die gemakkelijk contacten legt. Dat zeggen mensen die het kunnen weten. Heeft hij mindere kantjes? Zeer moeilijk te achterhalen. Iemand zei dat hij niet goed kan speechen. We vroegen het hem zelf en hij ging niet akkoord. "Wel kan ik moeilijk 'neen' zeggen. Dat komt door mijn brede belangstelling en mijn geëngageerde natuur." De 47-jarige Karel Tobback, de sociaaleconomische kabinetschef van minister-president Kris Peeters (CD&V) sinds 1 april - dit is geen grap - is een telg uit een Boomse CD&V-familie. Zijn grootvader Karel Tobback I was ooit senator. Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat Tobback na het vertrek van Koen Geens, kabinetschef werd van Kris Peeters. Grasduinend in archiefteksten vind je de namen Tobback en Geens op geregelde tijdstippen samen terug. De eerste volgde de tweede al een keer op. In juni 2005, als voorzitter van de Federatie van Vrije en Intellec-tuele Beroepen (FIVB). En kijk wie we daar nog terugvinden: Unizo-baas Karel Van Eetvelt, toen de nieuwe secretaris-generaal van de FIVB. In opvolging van... Kris Peeters, die Vlaams minister was geworden. Ons kent ons. Het netwerk van Unizo telt veel schoon volk. Bovendien, en misschien wel vooral: Tobback is een jeugdvriend van Peeters. Zou het er iets mee te maken hebben dat Peeters' zoon Karel heet? Hoe dan ook, de regeringsleider en zijn kabinetschef zijn ex-buren, marathon- en fietspartners, en ze maken samen bergtochten. Ze beklommen de Mont Blanc en ze liepen de marathons van New York en Stockholm. Dan werd Peeters minister en liet hij verstek gaan toen zijn buddy Tobback de marathons van Amsterdam en Londen liep. De 10 miles van Antwerpen staat in beider agenda's rood aangemerkt. Niet te missen dus. Het zijn niet de eerste stappen van Tobback in de politieke wereld. Hij werkte in de tweede helft van de jaren negentig aan de hervorming van het notariaat onder Stefaan De Clerck (CD&V), toen voor de eerste keer minister van Justitie. Karel Tobback was ooit voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen (1999-2003) en zat in die periode ook een tijd de Europese federatie voor. Hij maakt deel uit van de Boomse notarissenassociatie Tobback, Wellekens en Rooms. Zijn jaren als voorzitter van de notarissen gingen niet ongemerkt voorbij. Nu nog klinkt het tijdens discussies in de federatie: "Hoe zou Karel dat aangepakt hebben?" Tobback is een atypische notaris. Zijn collega's herinneren zich dat hij er als een man boordevol controversiële ideeën veel op de rails heeft gezet. Hij begeleidde de invoering van de nieuwe notariswet, maar zijn zichtbaarste hervorming was de totstandkoming van het e-notariaat. Die baby op de wereld brengen, was een helse karwei omdat sommige notarissen zelf geen internetverbinding hadden. Tobback slaagde erin de weerstand van sommige collega's weg te werken. "Het was de sprong van de negentiende naar de 21ste eeuw." In zijn vrije tijd is Tobback een al even bezig baasje als in zijn professionele bestaan. Peeters, De Clerck, Geens en Tobback, je vindt ze soms samen op de fiets. Ooit ging de reis naar Compostela, maar Kris Peeters moest halverwege terug. De politiek, een onvoorspelbare business, weet u wel. Afwachten of de fietstocht naar Rome, die voor deze zomer geprogrammeerd staat, kan doorgaan. Tobback reist veel en is steeds gretig naar nieuwe ervaringen en dingen. Kunst boeit hem. "De wereld is groter dan Vlaanderen. En ik heb veel interesse in hedendaagse beeldende kunst en podiumkunsten. Ik zie die als deel van creatieve voor-uitgang, wat bij mij past." Voor hij kabinetschef werd, nam Tobback de coördinatie van Peeters' plan 'Vlaanderen in Actie' (VIA) op zich. Blijft hij op post in de regering Peeters II? "We hadden een intense verkiezingscampagne en nu onderhandelen we over een nieuw regeerakkoord. Ik doe heel weinig aan carrière- planning en zie wel wat er op mij afkomt." Focus "De Vlamingen moeten 'neen' leren zeggen", blz. 62Boudewijn Vanpeteghem / Hans Brockmans