Spaarder, de dupe.
...

Spaarder, de dupe.Het geweten van het Franse kapitalisme. Met de term geweten moet spaarzaam worden omgesprongen. Bij Elie Cohen past hij naadloos. Elie Cohen is econoom, onderzoeksdirecteur van het CNRS (het nationale Franse observatoire voor de wetenschappen) en auteur van " L'Etat brancardier" (1989), " Le colbertisme high tech" (1992) en " La Tentation Hexagonale" (1996). Hij analyseert vlijmscherp het Franse kapitalisme : "De gaullisten en de socialisten beschermen het autochtone kapitaal tegen de aanvallen van het buitenland. Voor de beide politieke families weegt het staatsbelang zwaarder dan de werking van de markt. Zij willen allebei de leiders van de industrie en de financiën controleren." Elie Cohen spreekt van la filière inversée du capitalisme français. Premier Balladur, een liberaal, heeft tijdens de vorige legislatuur op een typisch Franse wijze de overheidsbedrijven geprivatiseerd. De markt noch de beurs speelden een belangrijke rol. Kern van de operatie was om een oligarchie van getrouwen en noyaux durs aan de macht te brengen of te houden. Elie Cohen : "Op de directe controle door de staat volgde een onrechtstreekse door het beïnvloeden van een handvol beslissers. De privatisering van de staatsondernemingen is geregisseerd, omdat vooraf, ik herhaal vooraf, het strategische aandeelhouderschap bekend moest zijn. De regering kiest een ondernemingsleider. Daarop gaat een fractie van de aandelen naar de getrouwen van de noyau dur. De onderdanige PDG en de Schatkist zoeken die controlerende aandeelhouders. Een tweede fractie gaat tegen voordelige voorwaarden naar de werknemers van de onderneming, om hen gunstig te stemmen en stukken te plaatsen dans des mains amies. Een derde fractie de grootste én de zwakste belandt bij het volk, na een luidruchtige mediacampagne. Het volk stelt zijn spaargeld ten dienste van de geprivatiseerde staatsonderneming, zonder één woord van zeggenschap te verwerven over de aanstelling van de ondernemingsleiding of haar strategie. Le capitalisme français, lorsqu'il se libéralise, réalise le rêve communiste ; quand le peuple ne convient plus au dirigeant, celui-ci dissout le peuple." ELIE COHEN Het Franse kapitalisme werkt van de top naar de bodem. De minister van Financiën kiest een politiek aanvaardbare ondernemingsleider en de vaste aandeelhouders. De minderheidsaandeelhouders de spaarders hebben geen inzage bij de leiding of