Verscholen tussen de metershoge schoorstenen en de gargantueske fabrieksgebouwen van de materialengroep Umicore in Hoboken bevindt zich het bedrijvencomplex De Wolkammerij. Dit sociale bedrijvencentrum wil arbeidsplaatsen creëren voor mensen die niet meer aan de bak komen binnen het reguliere arbeidscircuit. De bedoeling is om startende firma's te begeleiden tot autonome bedrijven waar de normale regels van de vrije economie gelden.
...

Verscholen tussen de metershoge schoorstenen en de gargantueske fabrieksgebouwen van de materialengroep Umicore in Hoboken bevindt zich het bedrijvencomplex De Wolkammerij. Dit sociale bedrijvencentrum wil arbeidsplaatsen creëren voor mensen die niet meer aan de bak komen binnen het reguliere arbeidscircuit. De bedoeling is om startende firma's te begeleiden tot autonome bedrijven waar de normale regels van de vrije economie gelden. Umicore doet zelf geen beroep op de bedrijfjes die door De Wolkammerij worden ondersteund. De metaalreus sponsorde het project in natura voor een som van 610.000 euro, op een totaal kapitaal van 1,36 miljoen euro waarover De Wolkammerij beschikt. De gebouwen waren nu eenmaal beschikbaar en het project stond hen wel aan. De Wolkammerij stelt zijn deuren open voor iedereen: starters, kleine ondernemers en grote bedrijven. "Elk bedrijf heeft wel een arbeidsintensieve activiteit die door laaggeschoolden of kansengroepen kan worden uitgevoerd. Die kunnen ze naar ons overhevelen," zegt zaakvoerder Steven De Schepper. Om dat te realiseren, kan de cvba De Wolkammerij - die overigens door de Vlaamse regering wordt erkend als incubatiecentrum - bogen op twee verschillende componenten: een ontwikkelingscel en een bedrijvencentrum. Het takenpakket van de ontwikkelingscel, geleid door zaakvoerder en voormalig KBC-bankier Steven De Schepper, bestaat hoofdzakelijk uit het helpen van startende bedrijven met het uittekenen van een marketingplan en het zoeken naar subsidies en investeringen. Voor deze bedrijven wordt een economisch rendabele oplossing uitgewerkt, zodat ze na een inloopperiode in het normale economische circuit kunnen worden opgenomen. Om die periode te overlappen, krijgen de bedrijven die laaggeschoolde werklozen tewerkstellen, een degressieve loonkostensubsidie van de Vlaamse overheid, gespreid over vier jaar. "We hebben trouwens al concreet afgesproken om de subsidies te koppelen aan enkele kwaliteitsnormen en aan de resultaten die we voorleggen," zegt Sis Sysmans, voorzitter van Agoria Antwerpen. Het bedrijvencomplex bestaat uit kantoren, productieruimtes en vergaderzalen, die door de nieuwbakken bedrijfjes tegen een voordelig tarief worden gehuurd. Bovendien worden er faciliteiten aan de huurders aangeboden zoals kantoorapparatuur, een basisdienstverlening en managementondersteuning. Hoewel de meeste plekjes op de site nog moeten worden opgevuld, zijn er al enkele bedrijfjes operationeel. Car Beauty Center geeft geleasde en tweedehandswagens een fikse opknapbeurt en VardaRelamping zorgt voor het onderhoud van het lampenpark. Een andere huurder is het Centrum voor Volwassen Onderwijs. Publiek-private samenwerking De kosten van dit initiatief worden verdeeld onder een aantal bedrijven, overheden en sociale actoren. Zo stopten Etap, Janssen Pharmaceutica, KBC, LCB, Moria, SD Worx, Umicore, Vanhout en Van Breda & Co elk een bedrag van 25.000 euro in het project. Dat bedrag leverde overigens meteen een zitje in de raad van bestuur op. Van de Vlaamse regering kreeg De Wolkammerij 125.000 euro en nog eens hetzelfde bedrag werd overgemaakt door de stad Antwerpen voor de werkingskosten van de ontwikkelingscel. Ook de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (eenmalige storting van 250.000 euro) en de Koning Boudewijnstichting (eenmalig 25.000 euro) droegen hun steentje bij. Het laatste deel kwam van sociale organisaties als Hefboom, Vitamine W en Trividend. De bedrijven die laaggeschoolde werklozen tewerkstellen, krijgen een loonkostensubsidie van de Vlaamse overheid.