Na een bijzonder moeilijk 2018 ziet het begin van dit jaar er iets minder ongunstig uit voor de obligatiemarkten. "We zien tegenstrijdigheden op de opkomende markten", zegt Stéphane Fertat (specialist obligatiemarkten bij T.Rowe Price). "Enerzijds heeft de vertraging van de wereldwijde economische groei staatsobligaties aantrekkelijker gemaakt. Vooral het meer afwachtende beleid van de centrale banken heeft de interesse voor kortlopende obligaties weer aangewakkerd. Anderzijds heeft de inkrimping van de balansen van de centrale banken geleid tot een daling van de liquiditeit, met negatieve gevolgen voor de meest risicovolle activaklassen, zoals bedrijfsobligaties of obligaties uit opkomende landen."
...

Na een bijzonder moeilijk 2018 ziet het begin van dit jaar er iets minder ongunstig uit voor de obligatiemarkten. "We zien tegenstrijdigheden op de opkomende markten", zegt Stéphane Fertat (specialist obligatiemarkten bij T.Rowe Price). "Enerzijds heeft de vertraging van de wereldwijde economische groei staatsobligaties aantrekkelijker gemaakt. Vooral het meer afwachtende beleid van de centrale banken heeft de interesse voor kortlopende obligaties weer aangewakkerd. Anderzijds heeft de inkrimping van de balansen van de centrale banken geleid tot een daling van de liquiditeit, met negatieve gevolgen voor de meest risicovolle activaklassen, zoals bedrijfsobligaties of obligaties uit opkomende landen." Een van de risicofactoren in het obligatiesegment is de lage rente, die beleggers heel snel rendement kan doen verliezen, zegt Charles Zerah (Carmignac). "Er zijn geen echt veilige beleggingen meer, met flashcrashes die zich kunnen voordoen waar banken geen liquiditeit meer leveren. Wij blijven dus zeer voorzichtig en gediversifieerd, met een portefeuille van 70 à 80 lijnen en ongeveer 10 procent liquiditeit in de portefeuille, wat geen ongewoon niveau is voor onze strategie." Hij stelt ook vast dat de Chinese vertraging al was begonnen voor er sprake was van de handelsoorlog. "De regering had maatregelen genomen om de economie uit de schulden te halen en de kredietgroei in te tomen. Wij verwachten dat de VS en China tot een akkoord komen en dat de Amerikaanse regering vervolgens haar aandacht zal richten op Europa. Het thema van de handelsoorlog is volgens ons nog lang niet opgelost en de instabiliteit zal nog een hele tijd aanhouden." David Zahn (Head of European Fixed Income bij Franklin Templeton Investments) geeft aan dat er geen enkel element is dat erop wijst dat we in een recessie zullen belanden. "De situatie zou sterk moeten verslechteren om die vrees te rechtvaardigen." Hij verwacht dat de markten in de komende maanden een meer realistisch beeld krijgen van de economische fundamentals en dat de economische activiteit ondersteund zal blijven in de Verenigde Staten. "Op dezelfde manier zou de vertraging in Europa slechts tijdelijk moeten zijn, met een normalisering van de situatie in de komende maanden. De Europese Centrale Bank zal een accommoderend beleid blijven voeren. De eerste renteverhoging wordt niet verwacht vóór 2021. " "Voor 2019 geven we de voorkeur aan een zeer brede diversificatie over alle obligatiemarkten, zowel geografisch als voor de activaklassen. En we blijven ook flexibel in een context waarin de centrale banken naar alle waarschijnlijkheid het geweer van schouder zullen veranderen bij een sterkere vertraging van de economie", geeft Charles Zerah (Carmignac) aan. "Met een Europese Centrale Bank die met handen en voeten gebonden is en niet de mogelijkheid heeft om haar monetair beleid te normaliseren, denken we dat de rente laag zal blijven en dat het niet langer nodig zal zijn om kortlopende obligaties aan te houden in het Carmignac Unconstrained Global Bond-fonds." Stéphane Fertat (T.Rowe Price) geeft ook aan dat anticiperen op een daling van de dollar centraal zal staan in de obligatiestrategie dit jaar. Zo'n daling kan worden veroorzaakt door een snellere terugval van de Amerikaanse economie dan verwacht of door een blijvend hoge Chinese groei. "Maar het is te vroeg om daarop vooruit te lopen." Op de bedrijfsobligatiemarkt heeft de rente zich genormaliseerd en zijn er kansen in bepaalde marktsegmenten, zegt Charles Zerah (Carmignac). "Wij staan vooral gunstig tegenover bankobligaties, die een aantrekkelijk rendement bieden met een sterk gedaald risiconiveau. Wij hebben onlangs onze blootstelling aan deze activaklasse verhoogd tot 6 procent van de beheerde activa van Carmignac Unconstrained Global Bond, door te beleggen in nationale kampioenen zoals ABN AMRO, BBVA of Lloyds, die nu mooie kansen bieden. Over het algemeen blijven we echter nog onderwogen in deze activaklasse." David Zahn (Franklin Templeton Investments) is "optimistischer dan in de afgelopen jaren, met spreads die opnieuw aantrekkelijker zijn geworden, zowel voor investment grade als voor high-yieldobligaties." "Als een recessie in de Verenigde Staten uitblijft, dan zou de high-yieldmarkt opnieuw in de gunst van beleggers kunnen komen. We staan daarentegen redelijk negatief tegenover Europese staatsobligaties, waarvoor we onlangs onze posities hebben teruggeschroefd ten voordele van onze grotere blootstelling aan obligaties uit opkomende landen", geeft Stéphane Fertat (T.Rowe Price) aan. "Door het risico van Amerikaanse sancties voor Europese autofabrikanten is de bereidheid om te beleggen in Europa bovendien sterk afgenomen." In de context van een normalisering van de dollar zouden obligaties uit opkomende landen sterk kunnen profiteren. "Klanten kijken zowel naar obligaties in sterke valuta's als naar obligaties in lokale valuta's. Die laatste lijken momenteel iets interessanter omdat ze een sterk herstelpotentieel van de valuta's combineren met bijzonder aantrekkelijke rendementen. "Onze voorkeur gaat uit naar landen met een hoge rente (Mexico, Roemenië), waarvan de economie zich gestabiliseerd heeft en waar de inflatie gedaald is (Brazilië); en in mindere mate naar landen waar de rendementen zeer hoog liggen (Argentinië, Egypte). Tot slot zouden ook Zuid-Afrika of Indonesië aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden als de munt zich stabiliseert." Charles Zerah (Carmignac) is voorzichtig met obligaties uit opkomende landen. "Toch zijn wij meer actief geworden in deze activaklasse als gevolg van de pauze ingelast door de Federal Reserve die de stijging van de dollar gaat beperken. Mexico biedt mooie kansen in deze context. Wij kiezen er momenteel voor om blootgesteld te blijven aan staatsobligaties uit ontwikkelde landen, en met name aan Amerikaanse staatsobligaties op vijf jaar die meer blootgesteld zijn aan de steiler wordende rentecurve. Over het algemeen blijft onze blootstelling aan de dollar echter relatief beperkt." Hij geeft aan voorzichtiger te zijn met Italiaanse obligaties, vanwege de politieke onzekerheid in het land die voor een gebrek aan zichtbaarheid zorgen, in combinatie met een weinig aantrekkelijke economische context. "Op langere termijn zou het sterk oplopende Amerikaanse begrotingstekort geen probleem mogen vormen voor de financiële stabiliteit van de VS, dankzij het statuut van reservevaluta van de dollar. Langlopende staatsobligaties zijn echter te vermijden aangezien de rente door de moeilijke budgettaire situatie zou kunnen stijgen," aldus nog Stéphane Fertat (T.Rowe Price), "te meer omdat Rusland of China waarschijnlijk minder bereid zullen zijn Amerikaanse obligaties te kopen."