Na een bijzonder moeilijk 2018 ziet het begin van dit jaar er iets minder ongunstig uit voor de obligatiemarkten. "We zien tegenstrijdigheden op de opkomende markten", zegt Stéphane Fertat (specialist obligatiemarkten bij T.Rowe Price). "Enerzijds heeft de vertraging van de wereldwijde economische groei staatsobligaties aantrekkelijker gemaakt. Vooral het meer afwachtende beleid van de centrale banken heeft de interesse voor kortlopende obligaties weer aangewakkerd. Anderzijds heeft de inkrimping van de balansen van de centrale banken geleid tot een daling van de liquiditeit, met negatieve gevolgen voor de meest risicovolle activaklassen, zoals bedrijfsobligaties of obligaties uit opkomende landen."
...