Een werknemer heeft in zijn privéleven handelingen gepleegd die de werkgever streng veroordeelt. Kunnen feiten uit het privéleven leiden tot een ontslag om dringende reden?

Er bestaan verschillende manieren om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst. Een ervan is de verbreking om een dringende reden. Het gaat om een ernstige fout die iedere vorm van professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het ontslag om een dringende reden heeft als gevolg dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken wordt, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. De we...

Er bestaan verschillende manieren om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst. Een ervan is de verbreking om een dringende reden. Het gaat om een ernstige fout die iedere vorm van professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het ontslag om een dringende reden heeft als gevolg dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken wordt, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. De werknemer kan de dringende reden betwisten voor de arbeidsrechtbank en een opzeggingsvergoeding eisen. Als voorbeeld van een dringende reden vermelden we het geval van een commerciële medewerker die in het kader van de transacties die hij uitvoert, steekpenningen aanneemt buiten het medeweten van zijn werkgever om. De vraag is nu of feiten die zich niet afspelen binnen de professionele relatie ook aanleiding kunnen geven tot een ontslag om dringende reden. Met andere woorden, heeft de werkgever de mogelijkheid om een werknemer met onmiddellijke ingang te ontslaan als hij van mening is dat deze een ernstige fout heeft begaan buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst? Het antwoord is ja. De rechtbanken hebben besloten dat de dringende reden niet noodzakelijk betrekking moet hebben op feiten binnen de uitvoering van de overeenkomst. Feiten uit het privéleven kunnen een dringende reden zijn onder de volgende voorwaarden: het gedrag van de werknemer komt overeen met het begrip 'dringende reden' of de verkeerde houding van de werknemer beïnvloedt de werksfeer. De werkgever kan de werknemer op staande voet ontslaan als de feiten in zijn privéleven zo ernstig zijn dat ze de voortzetting van de professionele relaties verhinderen. Bijvoorbeeld: een diefstal die gepleegd werd in de privésfeer door een werknemer die de functie van kassier(ster) uitoefent, het toebrengen van slagen aan een collega buiten het werk, een staat van dronkenschap buiten de onderneming die leidt tot afwezigheid op het werk. Het is dus belangrijk te onderzoeken of het ernstige feit het vertrouwen tussen werkgever en werknemer in die mate schaadt dat de professionele samenwerking niet meer kan worden voortgezet. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.JURIDISCH Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik