M ercator Bank vervangt haar topman, Mark Lambrechts, door de financieel opgeleide verzekeraar Hubert Libert (45). Kan de voormalige financieel directeur en gedelegeerd bestuurder van Mercator Verzekeringen de Antwerpse bank een nieuw elan geven en haar de noodzakelijke financiële basis bezorgen?
...

M ercator Bank vervangt haar topman, Mark Lambrechts, door de financieel opgeleide verzekeraar Hubert Libert (45). Kan de voormalige financieel directeur en gedelegeerd bestuurder van Mercator Verzekeringen de Antwerpse bank een nieuw elan geven en haar de noodzakelijke financiële basis bezorgen? Voor het interview hadden we ons pokergezicht opgezet en van onze gesprekspartner verwachtten we hetzelfde. Sinds zijn aanstelling op 10 januari wordt de nieuwe directievoorzitter van Mercator Bank, de voormalige HBK-Spaarbank, in de pers omschreven als een koele cijferaar. Het imago van Libert berust op zijn vroegere functies bij Royale Belge, Eagle Star en Mercator Verzekeringen en Mercator Bank, waar hij de raad van bestuur voorzat. Altijd was hij de man van de financiën. Maar als hij al na vijf minuten tweemaal een hartelijke lach heeft laten klinken en nog geen enkel cijfer heeft genoemd, zijn we overtuigd van het omgekeerde. Weg dus met dat imago van saaie cijfervreter, zo bevestigen ook enkele van zijn intiemere zakenkennissen."Ik ben in mijn tijd aan de Ehsal voldoende student geweest om te weten wat plezier maken is," lacht Libert, die aan de Brusselse hogeschool een diploma verzekeringsmanagement behaalde. "Toch begrijp ik ergens het beeld dat ze van mij ophangen. Het contrast tussen Mark Lambrechts en mijzelf bestaat, alleen wordt het wat extremer in de kranten voorgesteld dan het in werkelijkheid is." Lambrechts, een jurist-filosoof, is een maatschappelijk bevlogen idealist die lak heeft aan elitaire conventies. Voor de vroegere Greenpeace-bestuurder bestond Mercator Bank niet alleen om geld te maken voor de aandeelhouders. Ook het maatschappelijk belang telde voor hem. Libert is een veelgevraagd kandidaat voor serviceclubs, maar houdt die bewust op een afstand - niet uit sociale onbewogenheid, maar de vier kinderen thuis vragen toch ook enige aandacht. Spreekt hij over de bank, dan heeft hij het over goede producten, een aantrekkelijke marketing, een stevige financiële basis, klantentevredenheid en een duidelijke visie. Het ontslag van Lambrechts en de aanstelling van Libert worden in direct verband gebracht met de herstructurering die bij Mercator Bank wordt doorgevoerd. Mercator integreert de distributie van zijn verzekeringsmaatschappij en de bank tot één organisatie. De eigen bankkantoren worden verzelfstandigd. De twee Antwerpse zetels worden in elkaar geschoven en een collectief ontslag van 250 van de 1150 werknemers moet de kosten drukken. Ingewijden menen te weten dat de bank kampt met een zwaar probleem in haar risicodekking. Ook de verzekeraar ging de voorbije jaren door een moeilijke periode wegens de beursmalaise en enkele onfortuinlijke investeringen van haar durfkapitaalpoot. Met aandelen in risicobedrijven als Lernout & Hauspie, Headtrick Media Group, Seghers Groep en The Capital Markets Company moest de verzekeraar pijnlijke minwaarden optekenen. Niet iedereen weet die veranderingen bij Mercator te waarderen. "Vroeger losten we problemen op door zwaar te snoeien in de eigen kosten," aldus voormalig HBK-topman August Van Put. "Mercator slankt het distributienetwerk af. De kosten worden afgewenteld op de klant en de medewerkers. Verkeerd, lijkt me." Volgens Van Put verwatert de identiteit van Mercator Bank in het nieuwe geheel. "Stilaan begin ik spijt te krijgen dat ik mijn aandelen heb verkocht aan Mercator," aldus de gewezen HBK-aandeelhouder. "Temeer daar de huidige verliezen een gevolg zijn van het ingrijpen van de groep in de financiële activiteiten van de bank. Er werden onverantwoorde risico's genomen. Ik heb een paar keer tegen Mark gezegd dat hij zijn mond moest opentrekken. Maar Mark is niet eens een econoom. Hij liet zich overdonderden door de financiële jongens van Mercator." "Geen commentaar," zegt Libert. "Lambrechts is indertijd aangesteld door Van Put en heeft mijn inziens goed werk afgeleverd. Mark is een intelligent en bekwaam man en dat hij in het directiecomité aanwezig blijft, is alleen maar een pluspunt."Maar de cijfers liegen er niet om. Met een return on equity van 6 à 7% en een kosten-inkomstenratio van ongeveer 80% scoort de bank bedroevend slecht in het financiële landschap. Tijd voor een versneld "innovatief optreden", zegt Libert, om het vieze woord herstructurering maar niet te noemen. Over zijn eigen persoon blijft hij liever op de vlakte, maar over de nieuwe koers die Mercator Bank moet varen kan en wil Libert wel uren praten. In een notendop: een onafhankelijk Mercator Bank moet tegen 2004, met een solvabele en sterke balansstructuur en door nieuwe markten en producten te exploreren, een wezenlijke aanwezigheid in Vlaanderen bewerkstelligen. Het concept bankverzekeren gericht op kleine KMO's en particulieren staat hier centraal. "In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet zo dat onze aandeelhouder onmenselijke financiële doelstellingen oplegt," aldus Libert. "Het zijn gezonde doelstellingen. Verandering gaat steeds gepaard met een bepaalde perceptie. Ik wil met elke medewerker hierover een debat aangaan. De kenmerken van een visie zijn moeilijk uit te leggen; als dat niet zo zou zijn, spraken we niet meer over een visie maar over een feit."Libert zal dus zijn netwerk van industriële managers moeten overtuigen van de nieuwe stuwkracht van de bank. Netwerken doet Libert trouwens niet op officiële recepties, ook maakt hij slechts passief gebruik van het Vlerick-netwerk waar hij ooit een cursus advanced management volgde. Zijn - overigens zeer nauwe - relaties met industrieel en financieel Vlaanderen legt hij via de ondernemingen waarin hij als bestuurder of Mercator-financierder optreedt. En in mindere mate waarschijnlijk op het golfterrein. Als fervent skiër durft Libert te vertellen geen zwarte piste te schuwen, maar om zijn golfhandicap aan het Trends-publiek te openbaren, is het hem nog wat te vroeg. Dat zegt genoeg. Hans Brockmans, An Goovaerts [{ssquf}]Met aandelen in risicobedrijven als L&H, Headtrick, Seghers en Capco moest Mercator Verzekeringen pijnlijke minwaarden optekenen.