Ecologisch bouwen, zit in de lift. Maar toch is de methode nog altijd onbekend bij het grote publiek. Het Antwerpse provinciebestuur speelt hierop in en wenst in Kamp C, een voormalig Brits militair doorgangskamp in Westerlo, een centrum voor duurzaam wonen en bouwen te realiseren. Een aantal soldatenverblijven en het Engelse kerkje blijven behouden, de rest wordt afgebroken. In de plaats komt een infocentrum, worden voo...

Ecologisch bouwen, zit in de lift. Maar toch is de methode nog altijd onbekend bij het grote publiek. Het Antwerpse provinciebestuur speelt hierop in en wenst in Kamp C, een voormalig Brits militair doorgangskamp in Westerlo, een centrum voor duurzaam wonen en bouwen te realiseren. Een aantal soldatenverblijven en het Engelse kerkje blijven behouden, de rest wordt afgebroken. In de plaats komt een infocentrum, worden voorbeelden van ecologisch bouwen uitgewerkt en mikken de initiatiefnemers op de aanwezigheid van bedrijven uit de sfeer van het ecologisch bouwen. "Gezond en duurzaam bouwen, zuinig energiegebruik, kennis over materialen, constructiewijzen en productieprocessen... Het moet hier allemaal aan bod komen," zegt Daniël Verheyen van het Bureau voor Projectassistentie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij ( GOM-Antwerpen), dat dit project in opdracht van het provinciebestuur begeleidt. Hierbij wordt samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen en met de provinciale diensten Werken & Infrastructuur. "Wij richten ons met deze Green Vallei Kempen zowel op een ruim als zeer gespecialiseerd publiek waarvoor wij op termijn ook vormingspakketten zullen uitwerken. Ter plaatse zetten wij demonstratiebouwprojecten op die effectief gebruikt zullen worden. Zo kan je hier projecten tijdelijk afhuren om ze als het ware aan den lijve te ondervinden," vervolgt Verheyen. "Op één derde van het terrein zijn bedrijven welkom, zij het dat nog op een BPA-wijziging moet worden gewacht en dat zij in het totale concept moeten passen," klinkt het enthousiast. "Tegelijk wensen wij ruimte vrij te maken voor tewerkstellingsprojecten voor risicogroepen." De provincie koopt het voormalige militaire terrein voor 20 miljoen frank en investeert nog eens 70 miljoen in de bouw van het Infocentrum. Daarvan wordt 30 miljoen frank gerecupeerd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ( EFRO). Hoeveel het bedrijfsleven investeert en wat de totale werkgelegenheid in Green Vallei Kempen zal zijn, valt nu nog niet in te schatten. Begin 2000 gaan de bouwwerken van start, in 2001 opent het domein zijn deuren. Het Britse kaki zal dan vervangen zijn door ecologisch groen.