In december 1998 bemoeide de Europese Commissie zich met de Duet-affaire, het dispuut tussen Mobistar en Belgacom over hoe de twee gekoppelde mobilofoon-telefoonnummers zullen aanbieden. De Europese Commissie waarschuwde Belgacom, volgens de Financieel-Economische Tijd, dat hun eis om als service provider voor Mobistar op te treden onaanvaardbaar was (Mobistar zou zijn product dan door een firma met een tegenstrijdig belang moeten laten verkopen).
...

In december 1998 bemoeide de Europese Commissie zich met de Duet-affaire, het dispuut tussen Mobistar en Belgacom over hoe de twee gekoppelde mobilofoon-telefoonnummers zullen aanbieden. De Europese Commissie waarschuwde Belgacom, volgens de Financieel-Economische Tijd, dat hun eis om als service provider voor Mobistar op te treden onaanvaardbaar was (Mobistar zou zijn product dan door een firma met een tegenstrijdig belang moeten laten verkopen). De parallel met de aanslepende onderhandelingen tussen Belgacom en de Internet Service Providers over de snelle Turbo Line Internet-diensten is frappant. Ook hier is één van de cruciale vragen wiens klant de Internet-gebruiker uiteindelijk wordt. Wie momenteel een Internet-aansluiting wil, hoeft niet langs Belgacom te passeren. Hij koopt een modem, neemt een abonnement bij een provider en belt over het gewone telefoonnet naar diens Internet-poort. Klaar. Met de Turbo Line ADSL-technologie, die een aantal keren sneller is dan de huidige modems, ligt dat anders. Daarvoor moet Belgacom fysiek ingrijpen in zijn lokale distributienetwerk en de ADSL-connectie afsplitsen naar een gespecialiseerde infrastructuur. Dat leidt tot de vraag wie de nieuwe, veelbelovende Internet-diensten zal aanbieden: Belgacom of de Internet Service Provider? Wie wordt onderaannemer van wie? Net zoals in de Duet-affaire houdt het regelgevende Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ( BIPT) zich afzijdig. HEEL HOUDEN.De onooglijke koperdraadjes die Belgacom in een ver verleden naar elk huis heeft gelegd - het zogenaamde toegangs- of aansluitnet - geven de gevestigde operator een strategisch voordeel in deze onderhandelingen. Doorheen die draadjes blijft Belgacom de fysieke controle behouden over de telecommunicatiediensten voor particulieren en kleine ondernemingen.Het BIPT lijkt die situatie niet te gaan veranderen. Reden: het wil de peperdure investeringen in alternatieve aansluitnetten (kabel-tv en eventuele toekomstige draadloze toegangsnetten) niet ontmoedigen. Als Belgacom zijn lokale koperdraad tegen kostprijs aan concurrenten zou moeten verhuren, zouden die immers makkelijk klanten kunnen winnen zonder hoge voorafgaande investeringen. Belgacom zou dan ook minder geneigd zijn om in lokale infrastructuur te investeren.OF SPLITSEN?Maar niet alle regelgevers zitten op die lijn. Peggy Valcke, onderzoekster aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (Icri) van de KU Leuven, en de rechtenstudente Katelijne Verstraete hebben over de aansluitnet-problematiek in de voorbije maanden een studie afgerond. Daarbij is de toestand in enkele andere landen bekeken: In de VS heeft de Federal Communications Commission beslist dat alternatieve operatoren op minstens zeven punten toegang moeten krijgen tot de netwerken van de gevestigde firma's. Daaronder het lokale aansluitnet (de local loop of laatste kilometer). In Nederland heeft regulator Opta de dominante operator KPN verplicht om aan operatoren die dat vragen een aanbod te doen voor ontbundelde toegang tot zijn aansluitnet (dat wil zeggen voor toegang tot de "naakte" lokale koperdraad, zonder schakelcapaciteit). Duitsland leunt sinds de Telekommunikationsgesetz van 1996 nauw aan bij het Amerikaanse model. Dominante operatoren zijn er uitdrukkelijk verplicht om anderen toegang te geven tot hun aansluitnet ( nvdr - 22 operatoren sloten daarover met Deutsche Telekom al een akkoord). In Groot-Brittannië ten slotte heeft de evenknie van het BIPT, Oftel, in december 1998 een consultatieronde over de thematiek geopend met een document dat "Toegang tot bandbreedte: het brengen van hoge-bandbreedtediensten naar de consument" heet. Totnogtoe had Oftel dezelfde aanpak als het BIPT: geen vrijmaking van de laatste kilometer om de prille Britse kabelmaatschappijen niet te ontmoedigen. Nu vraagt de regulator zich af of Groot-Brittannië, door het stimuleren van de bouw van alternatieve netwerken, geen competitief voordeel op het stuk van diensten prijsgeeft. "Missen wij het doel door te mikken op de middelen?" is zowat de vraag. TWIJFELGEVAL.En de Europese Commissie? Operatoren die van Belgacom geen ontbundelde toegang krijgen tot de lokale koperdraad, moeten er niet te vast op rekenen dat ze voor de Commissie hun gelijk zullen halen, onderstrepen Peggy Valcke en Katelijne Verstraete. In de Bekendmaking toegangsovereenkomsten van 31 maart 1998 wordt door de Commissie "nergens expliciet gesteld dat weigering van toegang tot de local loop een schending uitmaakt van de mededingingsregels". Dus "kan het prefereren van infrastructuurconcurrentie er in concreto toe leiden dat ontbundeling van het aansluitnet toch niet wordt opgelegd," schrijven de twee auteurs, die zich overigens niet uitspreken over de opportuniteit van ontbundeling. Intussen komt Duitsland in het nieuws met lage telefoontarieven die ook de kleine ondernemer en de particulier ten goede komen. Alternatieve operatoren kunnen bij Deutsche Telekom een ontbundeld lokaal koperpaar huren voor 20,65 mark per maand, 426 frank.BNL