Een jaar geleden werd ex-KBC'er Jos Walravens gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers en Beleggingsclubs (VFB). Een vermogenskadaster tegenhouden noemde hij toen zijn belangrijkste taak bij het verdedigen van de beleggersbelangen.
...

Een jaar geleden werd ex-KBC'er Jos Walravens gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers en Beleggingsclubs (VFB). Een vermogenskadaster tegenhouden noemde hij toen zijn belangrijkste taak bij het verdedigen van de beleggersbelangen. JOS WALRAVENS. "Heel tevreden. Ons ledenaantal is gegroeid en we hebben enkele geslaagde evenementen achter de rug. Een succes vind ik ook de hernieuwde dynamiek in onze beleggersacademie. De trefpunten zijn beter op elkaar afgestemd, en enkele modules werden vernieuwd. Vandaag moeten we de vele vragen en initiatieven zelfs afremmen. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht om het wat kalmer aan te kunnen doen, maar de job is even intensief en uitdagend als bij de bank." JOS WALRAVENS. "We zien die daling duidelijk in onze ledencijfers. Het aantal leden is gestegen naar 7300, maar het aantal leden-beleggingsclubs is gedaald. Bij veel clubs is de gemiddelde leeftijd van de leden hoog en het is niet eenvoudig om nieuwe, jonge leden te vinden. We proberen de oprichting van nieuwe clubs te stimuleren onder vrienden of collega's. Vaak is enkel een kleine voorzet van de VFB nodig. Belangrijk is om de zaken goed te regelen, bijvoorbeeld via degelijke statuten. Ook daarin kunnen we de clubs bijstaan. "Het is niet zo dat de jongere generaties niet geïnteresseerd zijn in beleggen. Integendeel zelfs, we hebben bijvoorbeeld veel meer jonge gezichten opgemerkt tijdens de jongste beleggershappening in Antwerpen. Een groeiend aantal babyboomers geeft een deel van hun vermogen door aan hun kinderen. Die kinderen, meestal dertigers, gaan daarom op zoek naar informatie over beleggen. We zien duidelijk een nieuwe generatie aantreden. Ook bij studenten scoren we almaar beter. Via contacten met studentenclubs hebben we het voorbije jaar 300 studenten-leden aangetrokken." JOS WALRAVENS. "Die discussie flakkert telkens op, maar het gezwets tijdens de 1 meitoespraken tartte echt de verbeelding. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, is vermogen belasten niet de magische oplossing. Vermogen wordt in België al fors belast. Mensen met een spaarvermogen afschilderen als halve criminelen tast het vertrouwen aan, en dan zal nog meer cash verdwijnen in kluizen. Geld dat niet omgezet kan worden in kredieten door de banken. "Al die kleine aanpassingen maken de fiscaliteit in België complex en duur. Dat jaagt mensen weg uit ons land. Gelukkig zijn we er samen met anderen in geslaagd de roerende voorheffing van 21 + 4 procent af te voeren en hebben we een bevrijdende voorheffing van 25 procent in de plaats gekregen. Mijn respect voor onze voorzitter Paul Huybrechts is in die periode enorm gegroeid, vooral dan voor de overgave en energie waarmee hij opkomt voor beleggers. Ook bij politici zie ik dat respect." M.N."Mensen met een spaarvermogen afschilderen als halve criminelen tast het vertrouwen aan"