Op woensdag 10 juli, omstreeks 14.00 uur, rinkelde de huisbel bij Trends-journalist Erik Bruyland. Aan de deur stond een gerechtsdeurwaarder. "Of u dit wilt tekenen voor ontvangst van afschrift?" Dit slaat op een dagvaarding om op de - symbolische - datum van vrijdag 13 september voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te verschijnen. In vet gedrukte kapitalen staan op het document de namen afgedrukt van George Forrest, wonende te Lubumbashi, en zijn NV George Forrest International, met zetel te Flemalle.
...

Op woensdag 10 juli, omstreeks 14.00 uur, rinkelde de huisbel bij Trends-journalist Erik Bruyland. Aan de deur stond een gerechtsdeurwaarder. "Of u dit wilt tekenen voor ontvangst van afschrift?" Dit slaat op een dagvaarding om op de - symbolische - datum van vrijdag 13 september voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te verschijnen. In vet gedrukte kapitalen staan op het document de namen afgedrukt van George Forrest, wonende te Lubumbashi, en zijn NV George Forrest International, met zetel te Flemalle. De Belgische zakenman George Forrest (60) - Jojo voor de vrienden - eist van Trends een schadevergoeding van 250.000 euro en het verbod, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro, om nog "gegevens" (sic) te gebruiken in publicaties of "anderszins waarvan de rechtbank zal vaststellen dat zij niet bewezen zijn". Vreemd detail. De dagvaarding gaat terug op een artikel dat tweeënhalve maand geleden, op 25 april 2002, in dit blad verscheen. De titel van het artikel luidde: 'Het nieuwe Congo-affairisme'. Trends onthulde toen dat vertrouwelijke kritische rapporten over de Belgische mijnuitbater George Forrest, bestemd voor Buitenlandse Zaken in Brussel, nog diezelfde dag bij Forrest zelf in Congo waren terechtgekomen. De lekken gaven aanleiding tot wat nu in de pers de Telexgate-affaire wordt genoemd en waarin vragen worden gesteld over de vermeende betrokkenheid van liberale politici bij de zakenbelangen van Forrest. In een omstandige argumentatie - vijf pagina's lang, gespreid over welgeteld vijftig alinea's - wordt Trends ervan beschuldigd George Forrest "van meet af aan in een bijzonder slecht daglicht" te hebben gesteld en te insinueren "dat de zogenaamde lekken bij Buitenlandse Zaken in verband zouden zijn te brengen met de beweerde nauwe of bevoorrechte relaties" tussen zijn cliënt en minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR). Het hoeft geen betoog dat Erik Bruyland in zijn pen kroop, ditmaal niet voor een publicatie in Trends, maar om zijn juridische verdediging te stofferen. "We insinueren niet, we stellen vast dat vanuit Buitenlandse Zaken diplomatieke rapporten van de Belgische diplomatie in Congo terechtkomen bij George Forrest in Lubumbashi. Dat is strijdig met de wet op de Staatsveiligheid over geclassificeerde rapporten en schaadt het onderlinge vertrouwen in de diplomatieke betrekkingen," aldus onze Trends-confrater (zie Trends, 27 juni 2002). Het hoeft evenmin betoog dat de Belg Forrest - ook wel de onderkoning of Rockefeller van Congo genoemd - 'gewilliger' kranten- of tijdschriftenjournalisten op het Afrikaanse continent gewoon is. Begin deze week diende de zakenman nog een klacht in tegen onbekenden omdat hij naar eigen zeggen dit jaar "anoniem" documenten kreeg toegestuurd. Aan het persagentschap Belga verklaarde hij dat "deze herhaalde lekken gebruikt werden door een vijandige pers met als bedoeling te schaden", en hij noemde onder meer Trends. Eén positieve noot aan het hele gebeuren: Trends-journalist Erik Bruyland is intussen zo ver gevorderd met zijn juridisch dossier dat zijn grote droom - een boek schrijven over Congo - dichterbij komt dan ooit.Piet Depuydt, Hoofdredacteur [{ssquf}]De Belgische zakenman George Forrest eist van Trends een schadevergoeding van 250.000 euro.