In 1995 creëerden de Limburgse kmo's 32 % van het totale aantal nieuwe banen in de Belgische kmo-sector. Maar er rijzen problemen.
...

In 1995 creëerden de Limburgse kmo's 32 % van het totale aantal nieuwe banen in de Belgische kmo-sector. Maar er rijzen problemen.De Limburgse kleine en middelgrote ondernemingen ontpoppen zich als jobscheppers. In 1995 kwamen er in de Limburgse kmo's 5359 banen bij. Dat is goed voor 32 procent van het totaal aantal nieuwe banen in de kmo-sector in België. De grote Limburgse ondernemingen schiepen het voorbije jaar 3911 nieuwe banen. Zij nemen daarmee 17,5 procent van het Belgische totaalaanbod aan jobcreatie voor zich. Samen tekenen de Limburgse kmo's en grote bedrijven voor bijna 9300 nieuwe arbeidsplaatsen over 1995. Daarmee neemt Limburg een kwart van de totale banenaangroei in de particuliere sector voor zijn rekening. Die cijfers zijn bekendgemaakt op de jaarvergadering van het Limburgse Nationaal Christelijk Middenstandsverbond ( NCMV). Voor NCMV-voorzitter Rik Jaeken zijn deze cijfers meteen het sterkste argument om te pleiten voor een no nonsense-politiek met meer dan nu het geval is aandacht voor de kmo's. "Wij steunen minister Karel Pinxten ( CVP) in zijn beleid voor administratieve vereenvoudiging, maar er moet snel werk van worden gemaakt," zo klonk het op de NCMV-jaarvergadering. Frank Vols van de NCMV-studiedienst wees echter ook op het belang van de administratieve vereenvoudiging op het lokale (lees : provinciale) en/of gemeentelijke vlak. Een recent Duits onderzoek toonde aan dat een gemiddeld bedrijf 700 manuren per jaar besteedt aan administratieve rompslomp ; dat is goed voor een derde van een voltijdse baan. Vols verwijst daarbij vooral naar een uniformisering en uitzuivering van de momenteel 49 verschillende gemeentelijke belastingreglementen waarmee ondernemingen in Limburg worden geconfronteerd. Naast een overaanbod aan reglementering kampen de Limburgse bedrijven ook met een onderaanbod aan... personeel. Onvoldoende arbeidsaanbod vormt al jaren een klassiek probleem voor onder andere de bouw en het transport. Maar nu duikt het fenomeen ook op voor verkopers, administratieve bedienden en in de voedingsnijverheid." Toch kampt Limburg met een torenhoge werkloosheid, vooral onder vrouwen ? Reageert Vols : "We willen een uitzuivering van de vrouwelijke werkloosheid. We erkennen dat vrouwelijke werkloosheid een probleem is, maar men zou met een studie naar werkwilligheid en inzetbaarheid veel concretere acties kunnen ondernemen. Nu blijft het bij sloganesk optreden." KMO'S IN LIMBURG Goed voor 32 % van de totale jobaangroei in de kmo-sector van België.