Meer klachten
...

Meer klachtenIn haar activiteitenverslag voor 1996 meldt de Jury voor Eerlijke Praktijken in de reclame ( JEP, onderdeel van de Raad voor de Reclame) dat het aantal klachten verleden jaar met 44 % is toegenomen. De voorbije jaren was er nog sprake van een teruggang. Bij de JEP kunnen consumenten een klacht indienen over bepaalde reclame-uitingen ; adverteerders, reclamebureaus en media van hun kant kunnen er een voorafgaand advies vragen. Het aantal verbruikersklachten bereikte in 1996 een historisch record : 215. Dat is een stijging met 124 % ten opzichte van 1995. "Meerdere tientallen klachten betroffen enkele reclamecampagnes die veel negatieve reacties bij de bevolking uitgelokt hebben," valt er te lezen in het verslag. Voor 1996 maakte de JEP nog niet bekend om welke uitingen het ging vanaf dit jaar zal dat wél het geval zijn. De Jury beperkte zich tot een omschrijving, maar het is duidelijk welke reclame-uitingen bij het publiek in het verkeerde keelgat schoten. Achter de omschrijving "Affiche voor een mineraal water. Tekening stelt drie naakte vrouwen voor," gaat Perrier schuil. Perrier heeft toen de campagne stopgezet. Ook Hey zit in het beklaagdenbankje : "Affiche van een kledingmerk. Illustratie van een moordscène, wordt beschouwd als choquerend". Opvallend in de opsomming is het aantal keren dat er over seksueel geladen onderwerpen wordt gesproken. Een advertentie voor een parfum met daarin de afbeelding van een vrouwenborst vinden heel wat consumenten "ongepast". Perrier en Hey verschenen in het straatbeeld op het ogenblik dat de Dutroux- en Cools-affaires volop in de belangstelling stonden. De consumenten namen vooral aanstoot aan "choquerende" affiches (43 % van het totale aantal klachten). De vragen om voorafgaand advies daalden in 1996 lichtjes (67 tegenover 76). Het aantal klachten van ondernemingen ging met 45 % achteruit. De Jury opende zelf 27 dossiers, één meer dan in 1995. Maar niet alle klachten werden door de Jury ook behandeld. Het aantal voorgelegde gevallen steeg met 18 % tot 383. Daarvan werden er 324 behandeld (plus 44 %, in 1995 was dat aantal nog 225). Enkele klachten vielen buiten de bevoegdheid van de Jury ; die beperkt zich immers tot "het onderzoek van de inhoud van commerciële reclameboodschappen vanuit het standpunt van het publiek, met uitsluiting van particuliere geschillen of geschillen tussen concurrenten of andere handelspraktijken". Het aantal nieuwe dossiers steeg minder sterk : van 177 naar 190 (+7 %). Maar vanzelfsprekend kan eenzelfde uiting verschillende klachten uitlokken. In 55 % van de voorgelegde gevallen sprak de Jury zich uit in het voordeel van de klagers.DE WONDERBUBBELS VAN PERRIER Eén van de campagnes die in 1996 in het verkeerde keelgat schoten.