"Wie een sessie afzegt, betaalt twee flessen wijn en degene die het laatst afzegt, organiseert de volgende bijeenkomst. Iedereen akkoord?" Het voorstel van Plato-peter Peter Coule wordt unaniem aanvaard.
...

"Wie een sessie afzegt, betaalt twee flessen wijn en degene die het laatst afzegt, organiseert de volgende bijeenkomst. Iedereen akkoord?" Het voorstel van Plato-peter Peter Coule wordt unaniem aanvaard. Het principe van Plato is eenvoudig. Onder leiding van twee, nu meestal drie, peters, doorgaans kaderleden van grotere bedrijven, komt een groep ondernemers een keer per maand samen. Ze bespreken problemen waarmee de groepsleden te maken hebben: de zoektocht naar personeel, financiering, boekhouding, enzovoort. De samenstelling van de groepen wordt nauwkeurig bewaakt door organisator Voka. De deelnemers worden allemaal verwacht op een startweekend waar ze elkaar beter leren kennen en de gespreksthema's voor de eerste sessies worden vastgelegd. De hoofdmoot van het programma voor deze avond is een uiteenzetting over ergonomie en een toelichting over schoonmaakbedrijf Eurofacts van Sultan Kaya dat onder concordaat werkt. De discussies zijn open en graven soms diep. Kaya ging met de jaarcijfers van 2008 naar een adviseur die hem binnen het halfuur wist te melden dat zijn winst eigenlijk onbestaande was. Hij erkent zijn falen. "Ik ben geen manager. Mijn kracht is het verkopen. Meerdere mensen hebben me aangeraden Eurofacts failliet te laten gaan, maar dat wil ik niet. In 4,5 jaar heb ik mijn bedrijf van nul opgebouwd naar 260 werknemers. Dat wil ik niet laten vallen." Kaya krijgt tips over hoe hij een geschikte CEO kan vinden, iemand die de dagelijkse leiding kan nemen en het administratieve kluwen met veel werknemers uit allochtone kansarmengroepen kan beheren, zodat hij zijn eigen sterktes kan uitspelen. Er is ook ruimte voor de iets lossere aanpak. De uiteenzetting over ergonomie is soms erg humoristisch, al heeft iedereen na afloop wel de intentie om te bestuderen hoe medewerkers aan hun bureaus zitten. "70 procent van het ziekteverzuim komt door rugklachten." "Plato? De beste raad van bestuur die je kan inbeelden", vindt Coule. Om 22.55 uur, ruim na het voorziene tijdsschema, blaast hij de vergadering officieel af, waarna gastheer Sylvain een klein tafelvoetbaltoernooitje organiseert. "Dat Voka graag uitpakt met Plato begrijp ik, maar er is amper of geen kruisbestuiving tussen de Plato-groepen. Terwijl er veel inspanningen zijn om de netwerking te stimuleren." Die analyse maakte Tom Van Acker ook al. De Lokerse adviseur en oud-Voka-medewerker werd in 1991 door Karel Uyttersprot gevraagd om de eerste edities van Plato mee vorm te geven. Zelf had de directeur van Voka Dendermonde de mosterd gehaald bij Janssen Pharmaceutica. Dat had in het Strategisch Plan Kempen een formule bedacht rond 'groot helpt klein'. Basisidee: financieel gezonde leveranciers maken op termijn ook het grote bedrijf sterker, dus is het in het eigenbelang om de bedrijven uit de omgeving verder te helpen. De basisgedachte vertaalde zich in Plato. De Griekse wijsgeer stond symbool voor de werkwijze: deductie, analyse, oplossing. "Twintig jaar geleden was opleiding en vorming voor kmo's iets ongewoons", herinnert Uyttersprot, tegenwoordig N-VA-Kamerlid, zich. "Maar de formule is erg sterk gebleken in haar eenvoud. Een groep bedrijfsleiders, twee peters, en beiden kregen ze eigenlijk een praktische opleiding, erg laagdrempelig allemaal. Wij verfijnden dat en trokken het open." "Via Voka ging het eerst nationaal en dan internationaal, naar Nederland en Oost-Europa. Onze financiering haalden we uit het Impulsfonds: een reserve van het geld voor de reconversie van de Kempische Steenkoolmijnen. Dat kon worden aangewend voor ondersteuningsprojecten in andere economisch achtergestelde gebieden. Door het succes is die financiering intussen ingebed in decreten." "Nu is het tijd voor de volgende stap", meent Tom Van Acker. "De Plato-netwerken moeten meer op elkaar worden afgestemd. Je creëert een netwerk, dat kan je net zo goed over de groepen heen trekken. Nu zijn het allemaal cellen, maar die moeten worden verbonden. Plato moet vooral de gelatine zijn die iedereen bindt." Vijf getuigenissen over de Plato-groepenLuc Huysmans, fotografie Michel Wiegandt"Voor een verstandig mens zijn een paar verstandigen veel gevaarlijker dan vele dommen" "Je leert iemand beter kennen door een uur te spelen dan door een jaar te praten" "Geef en je zult ontvangen"