Dat Jan Jambon nu minister-president van Vlaanderen is, valt niet los te zien van zijn engagement in de Vlaamse beweging. In de jaren negentig blies hij samen met Peter De Roover, nu de N-VA-fractieleider in de Kamer, de ingedommelde Vlaamse Volksbeweging nieuw leven in met een duidelijk pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het was de tijd dat de Vlaams-Waalse transfers een centrale rol in het sociaaleconomische debat innamen.
...