De Gentse SP-politicus Daniel Termont (43 j.) probeert de SP-slogan Werk, werk, werk in de praktijk om te zetten.
...

De Gentse SP-politicus Daniel Termont (43 j.) probeert de SP-slogan Werk, werk, werk in de praktijk om te zetten. Termont, een zoon van middenstanders, krijgt de politieke microbe te pakken op de zomerkampen van de Mutualiteit voor Jonge Arbeiders ( MJA), de jongerenbeweging van de Gentse Bond Moyson. " Gilbert Temmerman ( SP), de vorige Gentse burgemeester, was mijn politieke mentor," verklapt Termont. Op 1 januari 1977 hij is dan 23 wordt hij gemeenteraadslid in het pas gefusioneerde Gent. " Guy Verhofstadt ( VLD) en ik waren de jongsten," oppert Termont. Na de verkiezingen van oktober 1994 wordt hij schepen voor de Haven, Economische Ontwikkeling, Intercommunales en Nutsvoorzieningen. Naast zijn schepenambt is Termont al sinds 1989 voorzitter van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening ( TMVW), de intercommunale die Oost- en West-Vlaanderen van drinkwater voorziet. Via de politiek graaft Termont zich sindsdien in in tal van intercommunales. Hij ontpopt er zich als een no nonsense-strateeg met oog voor jobs én voor het belang van de stad Gent. Wanneer Electrabel in 1991 de markt van de waterbedeling in Vlaanderen probeert te penetreren via de gemengde intercommunale IMVW waarin 15 van de 51 TMVW-gemeenten participeren , eist Termont prompt 840 miljoen frank schadevergoeding. Medio 1993, net voor de rechterlijke uitspraak, pakt Termont uit met een samenwerkingsprotocol tussen TMVW en... Electrabel : beide behouden hun autonomie ; gas, water, elektriciteit en kabel worden als één service beschouwd én TMVW blijft de technische exploitatie van het hele net verrichten, ook in de vijftien dissidente gemeenten. "Die samenwerking was de beste garantie om geen jobs te verliezen," stelt Termont. Het wordt hét adagio doorheen zijn politiek-economische activiteit. En hij gaat daarin zeer ver. Hij loodst Gent in de intercommunale Finiwo waarlangs Electrabel de gemeenten 16,6 % Distrigas-aandelen aanbiedt in ruil voor de feitelijke heerschappij en hij verdedigt het Milieupark van Tractebel-dochter Fabricom in de Gentse haven. Contractueel verbindt Fabricom er zich toe binnen de vijf jaar 270 jobs te realiseren in het Milieupark. "Waar en wanneer krijg ik in deze economisch moeilijke tijden nog de kans om zoveel ongeschoolde arbeidskachten aan een job te helpen ?" wil Termont weten. En wanneer meubeldistributeur Ikea in mei 1996 laat weten naar Gent te willen komen, maakt schepen Sas Van Rouveroy ( VLD) bekend dat die plannen niet stroken met zijn visie op ruimtelijke ordening. Collega Termont echter "ziet de 140 tot 200 nieuwe jobs maar al te graag komen." DANIEL TERMONT (SP) Ik zie de jobs maar al te graag komen.