Het is niet gemakkelijk lichtpuntjes te vinden in de sombere economische actualiteit. De Griekse schuldencrisis, de gevolgen daarvan voor de eurozone, de instorting van sommige bankinstellingen, de spraakmakende sluiting van fabrieken (ArcelorMittal, Bekaert), ontslagen bij een reeks bedrijven (Merck, AstraZeneca, GlaxoSmithKline) en de besparingsmaatregelen van de regering wekken allemaal geen optimisme op. Toch houden tal van ondernemingen de boel nog draaiende. Ondanks de crisis werven nog heel wat bedrijven aan. Sommige hebben zelfs moeite bepaalde functies ingevuld te krijgen, zoals die van ingenieur (zie Schaarste aan ingenieurs bevestigd), technicus, informaticus, biochemicus, enzovoort.
...

Het is niet gemakkelijk lichtpuntjes te vinden in de sombere economische actualiteit. De Griekse schuldencrisis, de gevolgen daarvan voor de eurozone, de instorting van sommige bankinstellingen, de spraakmakende sluiting van fabrieken (ArcelorMittal, Bekaert), ontslagen bij een reeks bedrijven (Merck, AstraZeneca, GlaxoSmithKline) en de besparingsmaatregelen van de regering wekken allemaal geen optimisme op. Toch houden tal van ondernemingen de boel nog draaiende. Ondanks de crisis werven nog heel wat bedrijven aan. Sommige hebben zelfs moeite bepaalde functies ingevuld te krijgen, zoals die van ingenieur (zie Schaarste aan ingenieurs bevestigd), technicus, informaticus, biochemicus, enzovoort. Als we de evolutie van de Vlaamse arbeidsmarkt bekijken, is er geen reden tot euforie, maar evenmin mag het pessimisme de overhand halen. In februari ontving de VDAB 22.978 vacatures, 11 procent minder dan in februari vorig jaar. In januari was het verschil met vorig jaar 4,9 procent. Maar in de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 303.357 vacatures ontvangen, 10,5 procent meer dan in de periode maart 2010-februari 2011. De aardschok van de Grote Recessie is uitgewerkt. "In 2008-2009 waren de bedrijven echt in paniek en werd de rekrutering volledig stilgelegd", zegt Nicolas Dumoulin van hr-bedrijf Michael Page. "Nu beseffen bedrijven dat ze moeten blijven rekruteren om de instroom van schaarse profielen zoals ingenieurs en boekhouders op peil te houden. Ik merk wel dat bedrijven de lat hoger leggen bij de selectieprocedure. Ze willen de witte raaf die 100 procent het profiel beantwoordt." Volgens de jongste barometer van Manpower blijven de vooruitzichten voor de nettojobcreatie in het tweede kwartaal van 2012 positief, ook al zijn ze iets lager dan in de voorgaande kwartalen. Van de 750 werkgevers die Manpower in België aansprak, gaf 85 procent aan het personeelsbestand intact te willen houden tot eind juni. Slechts 8 procent zei de intentie te hebben om mensen aan te werven. Uitzendarbeid blijft een belangrijke graadmeter voor de evoluties op de arbeidsmarkt. In februari stabiliseerde het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid ten opzichte van de maand januari 2012, leren cijfers van de beroepsfederatie Federgon (zie grafiek Evolutie index uitzendarbeid). Maar in vergelijking met februari vorig jaar laat de sector een daling met 6,94 procent optekenen. De Federgon-index is nog een eind verwijderd van de 237,2 punten in juni 2011, maar ligt nog een stuk boven het dieptepunt van mei 2009 (184,3). Ook hier geen euforie maar de duistere tijden zijn duidelijk voorbij. "Ik denk dat de sector van de uitzendarbeid stabiliseert", zegt Paul Verschueren van het economisch departement van Federgon. "Tussen midden december en eind januari heeft de uitzendactiviteit een terugval gekend, waardoor we op een niveau gekomen zijn dat nog een tijdje zal aanhouden. Tot de zomer zal de vraag naar uitzendarbeid niet spectaculair stijgen of dalen." Ondanks de vrij wazige toestand op de arbeidsmarkt, trekken sommige sectoren zich uit de slag. Eind 2011 kon het magazine Vacature dankzij een enquête bij 371 ondernemingen al achterhalen welke sectoren het meest zouden aanwerven in de eerste helft van 2012. Daarbij zou sprake zijn van 20.000 jobkansen. Op het bovenste trapje van het podium prijkt de distributiesector. "Verwonderlijk is dat zeker niet", zegt Peter Vandenberghe van de handels- en dienstenfederatie Comeos. "In 2010 hebben we bijna 25.000 vacatures gecreëerd in Vlaanderen en bijna 16.000 in Wallonië. Die aantallen zijn sindsdien zowat stabiel gebleven. Elk jaar zijn er heel wat mensen die de distributiesector, die zowat 400.000 Belgen in dienst heeft, vaarwel zeggen. Velen beginnen hun loopbaan in de handel om enkele jaren later de sector te verlaten. Het wordt geschat dat de handel elk jaar 2000 tot 3000 nieuwe jobs creëert." De openbare sector staat op de tweede plaats in de Vacature-barometer, onmiddellijk gevolgd door de consultancy, de telecom, de gezondheidszorg, de finan-ciële sector, de bouw en de energiebranche. Volgens de onlinerekruteerder Monster bestaat de top drie aanwervende sectoren uit de bouw (+68 % op jaarbasis), de gezondheidszorg (+61 %) en de IT-branche (+21 %). BENOÎT MATHIEU, GILLES QUOISTIAUX EN ALAIN MOUTON, ILLUSTRATIE SEBASTIAAN VAN DONINCK"Bedrijven beseffen dat ze moeten blijven rekruteren om de instroom van schaarse profielen op peil te houden" Nicolas Dumoulin (Michael Page)