Ze zijn nu met duizend. Vijfmaal tweehonderd 'gazellen' die de voorbije vijf jaar het snelste groeipad hebben gevolgd en die Trends voor u - in vijf etappes, provincie per provincie - in het vizier nam (zie ook blz. 50). Een van de meest verwoede jagers op dit behendige wild was onze medewerker Lieven Desmet, die acht weken lang elk publiek beschikbaar lettertje of cijfertje van alle gazellen opsnorde en natrok.
...

Ze zijn nu met duizend. Vijfmaal tweehonderd 'gazellen' die de voorbije vijf jaar het snelste groeipad hebben gevolgd en die Trends voor u - in vijf etappes, provincie per provincie - in het vizier nam (zie ook blz. 50). Een van de meest verwoede jagers op dit behendige wild was onze medewerker Lieven Desmet, die acht weken lang elk publiek beschikbaar lettertje of cijfertje van alle gazellen opsnorde en natrok. Deze 34-jarige gazellenjager zal zich de laatste dag van zijn slopende safari trouwens nog lang herinneren. Die dag, dinsdag, 19 maart, zat hij samen met Paul Stoffels, een van de topmannen van de Mechelse biotechbelofte Tibotec-Virco. Dat bedrijfje was de snelste groeier in de categorie kleine ondernemingen voor de provincie Antwerpen, en was door zijn zelfstandige profiel een ernstige kanshebber voor de trofee Gazellen Ambassadeur. Maar niet voor lang. Twee dagen later werd Tibotec-Virco voor 360 miljoen euro verkocht aan de Amerikaanse farmaceutische reus Johnson & Johnson. Het vraaggesprek ging als volgt:Trends. Dokter Stoffels, om met de deur in huis te vallen. Vorige week klonk plots de onheilsboodschap dat Tibotec-Virco voor nog maar drie maanden geld in kas heeft. Stoffels. "Dat klopt. Maar we hebben en aantal zeer beloftevolle geneesmiddelenprojecten in de pijplijn zitten die vrij goede resultaten geven en we achten het goed haalbaar dat we daarvoor kapitaal zullen vinden." Trends. Jullie mikken dus op een nieuwe kapitaalronde? Stoffels. "( afgemeten) Er worden momenteel allerlei scenario's onderzocht en te gepasten tijde zal daarover een beslissing genomen worden." Trends. Jullie geestelijke vader, Paul Janssen, verkocht indertijd zijn Janssen Pharmaceutica aan Johnson & Johnson. Is dat een optie? Stoffels. "Dat is een van de middelen om je bedrijf te financieren. Veel bedrijven worden zo deel van een grotere groep. De aandeelhouders zullen dat in de toekomst moeten evalueren." Trends. Is het überhaupt mogelijk om Tibotec-Virco in Vlaamse handen te houden? Stoffels. "Onze wereld is niet Vlaanderen of België, onze wereld is de wereld. We hoeven niet enggeestig te doen over waar het kapitaal vandaan komt. Zolang het hoofdkwartier, de operationele activiteiten en het beslissingsrecht in Vlaanderen blijven, mogen we als Vlamingen al heel blij zijn." Trends. Bestaat er een gevaar dat, zodra een product van jullie marktrijp wordt, Johnson & Johnson met een clausule begint te zwaaien? Stoffels. "Ik zie daar geen gevaar in. Als J&J zijn marketingkrachten achter ons product wil zetten - wereldwijd - dan zie ik dat eerder als een opportuniteit. Zolang je in een goede verstandhouding kan werken en zolang de inkomsten optimaal blijven, zijn er meer voordelen dan nadelen." Drie dagen later, op vrijdag 22 maart, raakt het nieuws van de verkoop van Tibotec-Virco bekend. "Ja, lap! Ik kan die Stoffels met zijn uitgestreken gezicht wel...," tikt Lieven Desmet in een furieus mailtje. "Ik heb hem letterlijk gevraagd of Tibotec-Virco niet dezelfde kant opging als Janssen, met een eventuele verkoop aan J&J. Wat dacht je dat zijn antwoord was!"De maandag nadien rinkelt de telefoon bij Lieven Desmet thuis. Het is Paul Stoffels. "Ik moet me excuseren voor mijn antwoorden," zegt de biotechtopman. Een mooie geste, maar een magere troost. Lieven kan zijn jagersinstinct nu sussen met de gedachte dat deze kleine gazel groot wild is geworden.Piet Depuydt, Hoofdredacteur [{ssquf}]"Onze wereld is niet Vlaanderen of België, onze wereld is de wereld. We hoeven niet enggeestig te doen over waar het kapitaal vandaan komt."Paul Stoffels, Tibotec-Virco