Maandag is baaldag. Als u eindelijk naar huis kunt vertrekken en uw jas uit de kantoorkast wil halen, rolt tot overmaat van ramp het brandblusapparaat van het bovenste schap, recht op uw hoofd. Gevolg: een stevige hersenschudding. Ook al dekt de verzekering dit arbeidsongeval, u besluit toch maar om uw chief executive officer (CEO) voor de rechter te dagen omdat het preventiebeleid niet goed werd opgevolgd. Zoiets is niet echt een goede carrièrezet, maar het kan u wél een mooie ontslagpremie opleveren.
...

Maandag is baaldag. Als u eindelijk naar huis kunt vertrekken en uw jas uit de kantoorkast wil halen, rolt tot overmaat van ramp het brandblusapparaat van het bovenste schap, recht op uw hoofd. Gevolg: een stevige hersenschudding. Ook al dekt de verzekering dit arbeidsongeval, u besluit toch maar om uw chief executive officer (CEO) voor de rechter te dagen omdat het preventiebeleid niet goed werd opgevolgd. Zoiets is niet echt een goede carrièrezet, maar het kan u wél een mooie ontslagpremie opleveren. Risicoanalyse en preventie krijgen steeds meer aandacht in het operationele beleid van ondernemingen. "En terecht," zegt Luc Peeters, directeur Risk Services van Vanbreda Risk & Benefits. "Een goed preventiebeleid wordt een steeds belangrijker troef in de onderhandelingen met verzekeraars. In een markt waarin klanten geconfronteerd worden met steeds hogere premies en lagere dekkingen, is risicopreventie dus een must." Bovendien besliste de wetgever dat een preventiebeleid voeren niet alleen een zaak is van de conciërge of in het beste geval de risicomanager, maar van de hele bedrijfsleiding. Dus ook van de CEO, die in extreme gevallen zelfs strafrechtelijk vervolgd kan worden. Om te kunnen inspelen op die veranderende marktomstandigheden, besloot Vanbreda Risk & Benefits zijn activiteiten als makelaar uit te breiden, en een exclusieve licentie te nemen op de computertoepassing E-Risk Manager. Vanbreda Risk & Benefits? De naam klinkt nog niet echt bekend in de oren. Maar waaraan denkt u bij de naam J. Van Breda & co. ? Wellicht aan de bank voor ondernemers en vrije beroepen, en niet aan de verzekeringsmakelaar J. Van Breda & co. Precies daarom veranderde de makelaar, die in de loop der jaren een verre verwant was geworden van de bank, zijn naam in Vanbreda Risk & Benefits, en zijn voornaam in 'makelaar en consultant'. Bovendien dient de naamsverandering niet alleen om de oude verbanden wat losser te maken, maar ook om het strategisch nieuwe concept van Vanbreda Risk & Benefits te onderstrepen. Luc Peeters: "Makelaar is een klassiek begrip maar een voorbijgestreefde term." Een al even foute connotatie van de naam 'Van Breda' zijn de vermeende Nederlandse wortels. Die liggen in Lier, waar Jos Van Breda in 1930 de bank en zeven jaar later de verzekeringsmakelaar oprichtte. Vandaag is de bank J. Van Breda & co. samen met Bank Delen in handen van de holding Finaxis, die voor 60 % wordt gecontroleerd door de industriële holding Ackermans & van Haaren en voor 40 % door de groep J. Van Breda & co. De aandeelhouders van groep J. Van Breda & co., de families Van Antwerpen en Leysen, zijn nog wel 100 % eigenaar van Vanbreda Risk & Benefits evenals van het Rotterdamse makelaarskantoor W. P van der Held, Vanbreda Risk & Benefits Luxembourg en Vanbreda International. Die laatste richt zich op de markt van de supranationale instellingen, waar hij onder meer op het gebied van beheer van de medische kosten van het personeel marktleider is. De groep haalde vorig jaar met 600 medewerkers een omzet van 75 miljoen euro met een eigen vermogen van dertig miljoen euro. Gedetailleerde cijfers zijn niet los te wrikken, aangezien de diverse vennootschappen opgericht zijn als commanditaire vennootschappen en dus geen publicatieplicht hebben. Buiten de Belgische grenzen treedt Vanbreda Risk & Benefits op met de alliantie Eos Risq, die als partnership van vijf Europese makelaars diverse kantoren bezit. Vanbreda nam bij de Britse managementconsultant National Brittania licenties op drie modules van het E-Risk Manager-programma: arbeidsveiligheid (waaronder de welzijnswet), veiligheid op bouwplaatsen, en brandveiligheid. "E-Risk Manager is een stabiel systeem én het is gebruiksvriendelijk," zegt Davy van Dooren, consultant Risk Management. "Klanten hebben geen extra software nodig, alleen een internetverbinding waarmee ze tot op onze website kunnen surfen." Samen met een consultant van Vanbreda kunnen klanten hun risico's identificeren, de bestaande controlemaatregelen inventariseren, verbeteringen aanbrengen en vanaf dan alle risico's opvolgen en verbeteren. En die koppeling van risico's of wetgeving aan concrete maatregelen is niet altijd een sinecure. "Een goed voorbeeld is de welzijnswet. In de wet worden wel doelstellingen beschreven, maar geen precieze aanpak," legt Gerrit Mets, afdelingsverantwoordelijke Risk Management, uit. "Eigelijk moet de klant dus zelf het warm water uitvinden. En dáár leveren wij onze toegevoegde waarde." Met het programma wordt élke medewerker van een bedrijf voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst. "Door E-risk Manager worden mensen die normaal gezien ver af staan van het preventiebeleid bijna gedwongen om het mee op te volgen," legt Mets uit. En er is geen ontkomen aan. Het systeem vuurt immers vragen af over welke taken u hebt uitgevoerd en hoe u dat hebt gedaan. In de kantoren van Vanbreda kan een consultant uw antwoord opvolgen en exact weten hoe lang u erover heeft gedaan om uw antwoord te formuleren. Van Dooren: "Contracten lopen altijd over minimaal drie jaar. Ondertussen voeren wij audits uit om te kijken of de gebruikers wel eerlijk antwoorden door op zoek te gaan naar bewijsmateriaal. Bovendien geven de consultants bij elke audit een score per preventiebeleidsonderdeel. We willen de gebruikers motiveren om steeds een betere score te halen tegen de volgende audit." Verandert de wet en dus ook de preventiemaatregelen die de klant moet nemen, dan wordt de klant en de persoon die de nieuwe maatregel moet nemen daarvan on line op de hoogte gebracht. Vanbreda mikt met zijn nieuwe service op middelgrote en grote bedrijven, aannemers en publieke organisaties zoals overheden, gemeenten en ziekenhuisgroepen. Vooral organisaties met verschillende sites kunnen volgens Vanbreda van de computertoepassing profiteren. Klanten zouden er tijd mee besparen en beter het overzicht kunnen bewaren. Maar ook de onderhandelingen met de verzekeraar zouden efficiënter kunnen worden gevoerd. "Neem bijvoorbeeld de module 'brandveiligheid'. Verzekeraars scheren vaak hele sectoren over dezelfde kam als het over een brandverzekering gaat. Bedrijven worden geconfronteerd met premieverhogingen die 200 % kunnen bedragen," legt Mets uit. "Preventiemaatregelen zijn het pleidooi om de verzekeraar te overtuigen, en E-Risk Manager levert het bewijsmateriaal. Hoe beter de risico's beschreven zijn, hoe hoger de dekking kan worden. En hoe meer preventiemaatregelen een onderneming heeft, hoe lager de verzekeringspremie kan zijn."Telenet Vlaanderen sloot als eerste een contract af. "Vanbreda is al lang betrokken bij ons risicobeheer," zegt woordvoerder Jan De Graeve. "We stelden vast dat onze mensen tijd verloren door hier en daar - figuurlijke - brandjes te moeten blussen. We wilden een voorkomingsbeleid en een goed systeem om alles te beheren." Volgens Telenet biedt E-Risk Manager het voordeel dat het preventiebeleid dieper in de organisatie indringt. "Als we de risico's beter kunnen beheersen, dan hebben we weer meer tijd voor onze kernactiviteiten." An Goovaerts nDe naamsverandering dient niet alleen om de oude verbanden wat losser te maken, maar ook om het strategisch nieuwe concept van Vanbreda Risk & Benefits te onderstrepen.