Op verschillende golflengte
...

Op verschillende golflengteHet commerciële radiostation Izi FM, dat vanaf 15 april vanuit Londen met uitzendingen op de Vlaamse kabel wil komen, is met zijn dossier naar de Raad van State gestapt. Op die manier wil het van minister van Media Eric Van Rompuy een beslissing afdwingen over het al dan niet toelaten van de zender. Een uitspraak wordt binnen de 14 dagen verwacht. Als Izi FM op de kabel komt, betekent dat meteen het einde van het landelijk reclamemonopolie van de BRTN. De maatschappij achter Izi FM, de Britse Radio Broadcast Agency ltd, diende op 28 augustus 1995 een aanvraag in bij de Genkse kabelmaatschappij IEGA, die op haar beurt het dossier doorstuurde naar de minister. Volgens het Vlaams kabeldecreet moet de beslissing tot goedkeuring of weigering binnen vier maanden na de aanvraag aan de kabelmaatschappij worden meegedeeld. Indien de minister niets onderneemt, staat dat gelijk met stilzwijgende goedkeuring. Precies die periode is de inzet van het geschil. Volgens minister Van Rompuy is er helemaal géén dossier ingediend en zijn de vier maanden dus nog niet begonnen. De minister heeft op 10 oktober 1995 en 6 januari 1996 bijkomende inlichtingen gevraagd in verband met de taal waarin wordt uitgezonden, de statuten, de kapitaalstructuur en het zendschema. "Izi FM heeft daarop niet gereageerd," aldus Walter Aertssens op het kabinet van Van Rompuy. "Ze hebben ons alleen meegedeeld dat zij een privé-zender zijn." Volgens Izi FM product manager Bart Jansen had Van Rompuy, zelfs wanneer hij bijkomende gegevens wenste, een beslissing moeten nemen vóór 1 januari 1996. Volgens Jansen voldoet Izi FM trouwens aan alle wettelijke voorwaarden. "Wij hebben een Britse licentie, leven de regelgeving inzake auteursrechten na, staan onder toezicht van de Radio Authority en denken niet dat onze programma's ( nvdr Izi FM zal opgewekte easy-listeningmuziek uitzenden) een gevaar zullen inhouden voor de openbare orde, de goede zeden of de openbare veiligheid." "Als de Raad van State een uitspraak in kortgeding doet, blijft de vooropgestelde datum van 15 april behouden," zegt Jansen. Volgens reclameregie IP zijn er al heel wat klanten die Izi FM willen opnemen in hun mediaplanning. Het nationaal reclamemonopolie van de BRTN wordt trouwens met erg lage prijzen aangevallen. Het station dat nagenoeg volledig geautomatiseerd zal werken streeft ernaar op een termijn van twee jaar rendabel te zijn. Financial manager Johny Minnen : "We rekenen op een kostprijs per jaar tussen de 20 en 30 miljoen frank. Het grootste deel hiervan gaat naar de satellietverbinding en vooral de promotie."