Ongeveer veertig bedrijven hebben afgelopen woensdag deelgenomen aan het eerste seminarie van het Kmo-Informatietechnologie Centrum. Het thema - sensoren in de machinebouw - tekende meteen de doelgroep van het nieuwe centrum: niet de dienstensector, maar de ongeveer 600 Vlaamse industriële kmo's die actief zijn in de metaalsector, bouw, textiel en landbouw. "Elke sector heeft al zijn eigen onderzoekscel. Het terrein van de informatietechnologie blijft vaak openliggen," zegt technologisch adviseur en seminarie-coördinator Raf Moons, die best tevreden was met de opkomst en met het vijftiental technologieleveranciers dat er een stand had opgezet.
...

Ongeveer veertig bedrijven hebben afgelopen woensdag deelgenomen aan het eerste seminarie van het Kmo-Informatietechnologie Centrum. Het thema - sensoren in de machinebouw - tekende meteen de doelgroep van het nieuwe centrum: niet de dienstensector, maar de ongeveer 600 Vlaamse industriële kmo's die actief zijn in de metaalsector, bouw, textiel en landbouw. "Elke sector heeft al zijn eigen onderzoekscel. Het terrein van de informatietechnologie blijft vaak openliggen," zegt technologisch adviseur en seminarie-coördinator Raf Moons, die best tevreden was met de opkomst en met het vijftiental technologieleveranciers dat er een stand had opgezet. Kmo-IT Centrum is een vzw die op 1 april 1998 is opgericht door het WTCM (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Metaalverwerkende Nijverheid), Fabrimetal Vlaanderen en het Leuvense Imec ( Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum). De Vlaamse regering heeft er een dotatie van 50 miljoen frank voor over, gespreid over drie jaar, afkomstig uit haar Actieprogramma Informatietechnologie ( ITA). In de raad van bestuur, waar directeur Research Valorisatie Johan Van Helleputte van Imec voorzitter is, zetelen ook bedrijven als Barco of de automatiserings-kmo Belper. "Wij willen als interface optreden tussen de kmo's en een heleboel commercieel beschikbare technologie," zegt Raf Moons. Met dat doel wil Kmo-IT Centrum twee types acties ontwikkelen. Voor de brede doelgroep worden seminaries georganiseerd, wordt deelgenomen aan beurzen en wordt een elektronische nieuwsbrief verspreid. "Het volgende initiatief, vanaf december, zijn seminaries, op drie verschillende locaties, over het Jaar 2000-probleem en embedded systems," zegt Raf Moons. Later komen nog telemetrie, modulaire systemen, communicatiebussen, sturingen en andere onderwerpen aan bod. Daarnaast zijn er de gerichte acties. "We gaan bedrijven bellen, bezoeken en vragen bij hen losweken." Het Kmo-IT Centrum wil meer doorgedreven "audits" uitvoeren bij bedrijven en kijken waar ze kunnen innoveren en informatietechnologieën toepassen om hun producten of productieprocessen te verbeteren. Voor deze audit gaat Kmo-IT Centrum vier medewerkers aanwerven. "Wij zullen verwijzen naar commercieel beschikbare technologie," zegt Raf Moons. Eén van de inspiratiebronnen voor het initiatief is de vaststelling dat er heel wat technologie voorhanden is waar gewoon niets mee gebeurt.GRATIS EERSTE BEZOEK.Wordt dit geen concurrentie voor de gewone adviesbedrijven? "Het eerste bezoek is gratis. Daarna wordt 7000 frank per dag en per adviseur gevraagd gedurende de eerste vijf dagen. Tussen de zesde en tiende dag gaat de prijs naar 14.000 frank per dag en daarna naar 28.000 frank per dag, wat al meer commerciële tarieven zijn. We willen marktstimulerend werken en de drempel laag genoeg houden."Het Centrum is nog bezig met de aanwerving van vier adviseurs. Eén van hen zal ook een kwart-dagtaak hebben aan het directeurschap van het centrum, een functie die voorlopig door Herman Derache van het WTCM wordt ingevuld. Derache is ook al gestart met de prospectie voor de audits. "Wij zijn bezig met de beschikbare technologieën in kaart te brengen en met het opmaken van een database van specialisten. Bij zo'n audit kunnen we dan bijvoorbeeld zeggen welk type sensor een machine performanter zou maken, welke fabrikant dat levert en wie de integratie zou kunnen doen. Onze rol is van door te verwijzen. Maar wij zullen ook de opvolging van de uitvoering doen." Kmo-IT Centrum denkt vijf seminaries per jaar te organiseren en elke twee maanden een nieuwsbrief te verspreiden met daarin onder meer samenvattingen van de audits en feedback van de seminaries. Het aantal audits zou op twintig per jaar uitkomen. "We rekenen wel op een sneeuwbaleffect. Zestig audits moeten een niet te onderschatten impact hebben," zegt Raf Moons. "Na drie jaar zullen we evalueren."www.kmo-it.beBNL