Marc Olivié, CEO van Agfa, ontkent staalhard dat er gesprekken lopen over de verkoop van een afdeling van de beeldverwerkingsgroep. Ongetwijfeld heeft zijn resolute uitlating een signaalfunctie om speculaties over een verdere opsplitsing van het bedrijf uit Mortsel de kop in te drukken. Volgens sommige analisten is de economische logica voor een opsplitsing echter voorhanden. Bovendien heeft het er alle schijn van dat Agfa zijn eigen bedrijfsstructuur voorbereidt op een mogelijke splitsing. Het huidige management besloot eerder dit jaar immers om de drie divisies van de groep te herorganiseren. Bij die oefening zullen een aantal activiteiten van de tak Healthcare en de tak Graphics worden overgeheveld naar de restdivisie Speciality Products. Die krijgt meteen ook een nieuwe naam: Materials.
...

Marc Olivié, CEO van Agfa, ontkent staalhard dat er gesprekken lopen over de verkoop van een afdeling van de beeldverwerkingsgroep. Ongetwijfeld heeft zijn resolute uitlating een signaalfunctie om speculaties over een verdere opsplitsing van het bedrijf uit Mortsel de kop in te drukken. Volgens sommige analisten is de economische logica voor een opsplitsing echter voorhanden. Bovendien heeft het er alle schijn van dat Agfa zijn eigen bedrijfsstructuur voorbereidt op een mogelijke splitsing. Het huidige management besloot eerder dit jaar immers om de drie divisies van de groep te herorganiseren. Bij die oefening zullen een aantal activiteiten van de tak Healthcare en de tak Graphics worden overgeheveld naar de restdivisie Speciality Products. Die krijgt meteen ook een nieuwe naam: Materials. De kwartaalresultaten die Agfa afgelopen week presenteerde, waren beter dan verwacht. Belangrijker nog was de aankondiging van een grootschalige herstructurering, die zal leiden tot massaal jobverlies. In Mortsel sneuvelen bijna 900 banen, terwijl wereldwijd het personeelsbestand met 2000 werknemers moet inkrimpen. Een stevige ingreep, zeker op een personeelstotaal van 14.000. Agfa wil voorlopig niet bekendmaken hoeveel banen er per divisie sneuvelen. "Dat is momenteel onderdeel van de onderhandelingen met de vakbond," zegt woordvoerder Johan Jacobs. Wel kondigde het concern aan dat het in Healthcare 102 miljoen euro wil besparen, in Graphics 65 miljoen euro (of 26 %) en in de nieuwe afdeling Materials 83 miljoen euro (of 33 %). De operatie moet tegen begin 2008 zo'n 250 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren. De beurs reageerde positief op het besparingsplan met een koersstijging van bijna 10 %. Enkele dagen voor de bekendmaking van de halfjaarcijfers verscheen een analistenrapport van KBC Securities dat op lange termijn minder gunstige vooruitzichten vooropstelde. Een verregaand kostenbesparingsplan is in dat licht goed nieuws. Bovendien probeerde het huidige management op de persconferentie te verduidelijken hoe het besparingsplan paste in strategische keuzes. De goede halfjaarresultaten bewijzen volgens Olivié dat de ingeslagen weg ook de juiste is. Die weg behelst niet alleen de grote besparingsgolf. Tegelijk probeert het bedrijf de recurrente inkomstenstroom uit de verkoop van consumables (inkten en röntgenfilms) te vervangen door de verkoop van ICT-diensten te koppelen aan de digitale toepassingen in de grafische en medische wereld. De transitie is dubbel. Enerzijds evolueert Agfa van een zuiver industrieel groeibedrijf naar een onderneming met meer diensten. Anderzijds wordt de transitie bepaald door een toenemende digitalisering van de markten waarin het concern actief is. In het grafische segment wordt de drukfilm steeds vaker vervangen door systemen waarbij het te drukken materiaal rechtstreeks op de drukplaten wordt aangebracht. De ziekenhuiswereld digitaliseert eveneens: een moderne radiologieafdeling bewaart en verspreidt haar röntgenbeelden op een PACS-systeem in plaats van op medische film. "De reden waarom beide activiteiten bij Agfa voorkomen, ligt oorspronkelijk in het gebruik van analoge films," weet Stefaan Genoe, analist bij Petercam. "Door de digitalisering worden steeds minder films gebruikt en dus wordt de synergie tussen beide activiteiten steeds kleiner. Er is dus niet meteen een overkoepelende entiteit nodig. Een splitsing is niet noodzakelijk, maar het is waarschijnlijk dat aparte listings een betere aandeelhouderswaarde zouden opleveren."Onvermijdelijk zullen de huidige divisies de komende jaren in toenemende mate hun eigen weg gaan. Mogelijk komt het daarbij tot een splitsing. Voor aandeelhouders misschien ideaal, maar hoe levensvatbaar zijn de divisies als zelfstandig bedrijf? Agfa is in het segment van de prepress marktleider. Zelf een overname doen, zit er voorlopig dus niet in. Zegt Dirk Saelens, analist bij KBC Securities: "Met een omzet van bijna 1,8 miljard euro is het voor de grafische divisie mogelijk om zelfstandig te overleven, op voorwaarde dat de winstgevendheid op peil blijft. Dat is momenteel niet het geval: de huidige marge van ruim 4 % volstaat niet. Om hoge grondstoffenprijzen, een ongunstige dollarkoers of toenemende concurrentie op te vangen, moet dat 8 % tot 10 % zijn." In de medische divisie is het beeld anders. Daar heeft Agfa een belangrijke positie in de niche van de ziekenhuissystemen (PACS). Agfa is er nummer drie op de markt na General Electric en Siemens. In tegenstelling tot de grafische divisie, is het niet mogelijk om de prijzen in navolging van hogere grondstoffenprijzen te verhogen. De concurrentie is zeer agressief. Ook in dit segment lijken de marges op lange termijn te dalen. De ebitmarge voor herstructureringskosten hangt momenteel rond 14 %, maar zou volgens analisten eerder tussen 15 % en 20 % moeten liggen. Saelens: "Een zelfstandig bestaan lijkt me minder waarschijnlijk voor deze afdeling. Agfa is in de medische markt eigenlijk een nichespeler. Daarom is de tak Healthcare een mogelijke overnamekandidaat."Hét grote vraagteken is de derde divisie. In Materials groepeert de beeldvormingsgroep de minder sexy delen vanuit de twee andere takken met de traditionele filmactiviteiten. Het bedrijf verwacht een spectaculaire omzetstijging van 170 miljoen euro tot 700 miljoen euro in 2007. Dat kan omdat Materials activiteiten overneemt van de twee andere divisies en tegelijk voor externe klanten zal functioneren als toeleverancier. Ondertussen moet ook deze afdeling op zoek naar nieuwe vormen van inkomsten. "Die strategie heeft een slaagkans, omdat de digitalisering in business-to-business langzamer verloopt dan in de consumentenmarkt," besluit Stefaan Genoe. Roeland Byl