Volgens de professoren Dirk Van Poucke en Marc Buelens bieden onafhankelijke bestuurders en zelfs een raad van bestuur weinig of geen toegevoegde waarde. Vandaag, 14 maart, verdedigen zij hun stelling op het 25ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ( VWEC) in Hasselt. "Onafhankelijke bestuurders zijn niet alleen nuttig,...

Volgens de professoren Dirk Van Poucke en Marc Buelens bieden onafhankelijke bestuurders en zelfs een raad van bestuur weinig of geen toegevoegde waarde. Vandaag, 14 maart, verdedigen zij hun stelling op het 25ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ( VWEC) in Hasselt. "Onafhankelijke bestuurders zijn niet alleen nuttig, maar broodnodig," reageert baron Paul Buysse. De voorzitter van staaldraadproducent Bekaert uit Kortrijk verwerpt de jongste studie van de Vlerick Leuven Gent Management School met klem. PAUL BUYSSE (BEKAERT). "Een onderneming is de vrucht van een groep mensen. Bedrijven zitten verankerd in een sociaal weefsel. Door het creatieve samenspel van alle betrokken partijen - de zogenaamde stakeholders - ontstaat toegevoegde waarde, waar iedereen beter van wordt." BUYSSE. "Managers hebben de verantwoordelijkheid over de spaarcenten van aandeelhouders, de eigenaars van de vennootschap. Zij hebben recht op alle informatie om te weten wat er met hun geld gebeurt. Bovendien kun je zonder kristalheldere structuren geen kapitaal meer ophalen op de markt. "Voor KMO's die nog volledig in familiale handen zijn, volstaan de wettelijke verplichtingen. Toch doen ze er op termijn goed aan de principes van corporate governance toe te passen om hun relatie met hun bankiers en consumenten te verbeteren." BUYSSE. "Ja, natuurlijk. Dat bewijst de jarenlange ervaring in landen zoals Groot-Brittannië. Wel bestaat er in Vlaanderen een tekort aan goede, onafhankelijke bestuurders. Vandaag worden nog te veel vriendjes van de voorzitter benoemd. Daarom juich ik de professionalisering van het beroep toe. Wij moeten onder onze kerktoren vandaan. In die zin pleit ik voor buitenlandse bestuurders, betere vergoedingen en een vierledige structuur. De raad van bestuur - bestaande uit aandeelhouders, management en derden - bepaalt de strategie, terwijl het directiecomité het dagelijks beleid voert. Een audit- en een remuneratiecomité controleren de besluitvorming." E..P. [{ssquf}]