Mijn werkgever stelt me aandelenopties voor, maar in het licht van de recente beurscrisis weet ik niet goed wat ik daarvan moet denken. Zou u me aanraden om ze aan te nemen?

Een optie op een aandeel is het recht om een aandeel te kopen of erop in te schrijven tegen een vastgestelde of vast te stellen prijs. Stijgt de waarde van het aandeel boven deze prijs, dan maakt de houder van de optie winst als hij de optie uitoefent. Daalt de waarde van het aandeel, dan heeft de houder er geen belang bij de optie uit te oefenen. Dat laatste scenario nam de bovenhand na de beurscrisis van 2008 en 2009.
...

Een optie op een aandeel is het recht om een aandeel te kopen of erop in te schrijven tegen een vastgestelde of vast te stellen prijs. Stijgt de waarde van het aandeel boven deze prijs, dan maakt de houder van de optie winst als hij de optie uitoefent. Daalt de waarde van het aandeel, dan heeft de houder er geen belang bij de optie uit te oefenen. Dat laatste scenario nam de bovenhand na de beurscrisis van 2008 en 2009. In België worden aandelenopties die door een werkgever gratis aan zijn werknemers worden toegekend, in principe zestig dagen na toekenning belast. De werknemer betaalt dus belastingen zonder te weten of het aandeel zal stijgen. Daalt de koers uiteindelijk, dan heeft hij dus belastingen betaald voor niets. Om het voorstel van uw werkgever te kunnen aanvaarden of weigeren, moet u rekening houden met de volgende elementen. i) De beurskoersen zijn nu eerder laag (dat hangt af van de onderneming) en het risico op een terugval zoals in 2008 is dus relatief klein. ii) Hebben de aandelen een levensduur van tien jaar (het maximum), dan biedt deze termijn voldoende tijd om een terugval van de koers weer in te halen. iii) Als de opties werden toegekend zonder blokkeringsperiode, kunt u ze onmiddellijk uitoefenen wanneer een daling zich aankondigt. iv) Heeft de optie betrekking op een bevek (een mand met opties), dan is het risico op een daling kleiner. v) Als de opties werden toegekend zonder afhouding van bedrijfsvoorheffing (toekenning door een buitenlandse werkgever of door een derde bedrijf zonder interventie van de werkgever), betaalt u de belasting pas twaalf tot achttien maanden na de toekenning. vi) Als u de opties pas aanvaardt na meer dan zestig dagen na toekenning of binnen de zestig dagen maar niet schriftelijk, dan wordt u als de opties nog steeds geldig zijn (meestal gaan de opties verloren in zulke gevallen) pas belast op het moment van de uitoefening van de optie. Deze hypothese is gebaseerd op een ministerieel antwoord op een parlementaire vraag. Het is dus raadzaam om de voorwaarden en modaliteiten van het optieplan heel aandachtig te bekijken. De huidige context is echter gunstig, vooral omdat de belasting op de toekenning heel laag is. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.