Op 13 juni kon u het aantal voorkeurstemmen van uw favoriete politici naar uw GSM laten sturen. Als u een restaurant zoekt, zendt Scoot u desgevraagd de coördinaten naar uw mobiele telefoon. En zelf kan u vanuit uw gewone e-mailprogramma berichten sturen naar een GSM als u hem een adres geeft via www.portagon.com. Het zijn voorbeelden van wat de communicatieservers van MD-Co voor u kunnen doen.
...

Op 13 juni kon u het aantal voorkeurstemmen van uw favoriete politici naar uw GSM laten sturen. Als u een restaurant zoekt, zendt Scoot u desgevraagd de coördinaten naar uw mobiele telefoon. En zelf kan u vanuit uw gewone e-mailprogramma berichten sturen naar een GSM als u hem een adres geeft via www.portagon.com. Het zijn voorbeelden van wat de communicatieservers van MD-Co voor u kunnen doen. MD-Co, in het Agfa-gebouw in Kontich, is in volle expansie. De Kunstacademie van Antwerpen decoreert er de lokalen. Maar dat is niet het enige bijzondere aan deze start-up. MD-Co is een 'conceptbedrijf'. De Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ( Gimv) zag een opportuniteit in toepassingen voor draadloze datacommunicatie. Fédor Coopmans, voormalig gedelegeerd bestuurder van de eerste Imec-spin-off CoBrain, schreef het bedrijfsplan. Dit is naar Belgische normen een starter in 'Amerikaanse' stijl: degelijk gestructureerd, met internationale ambities en gesteund door risicokapitaalfondsen die bereid zijn in groei te investeren. Ervaring bij de aanzet - met 20 miljoen frank kapitaal van Gimv en het Britse fonds Alta Berkeley - kwam onder meer van enkele medewerkers van het kort tevoren failliet gegane draadloze communicatiebedrijf Wisent. Het eerste jaar was er 1 miljoen frank omzet en 41 miljoen frank verlies. Vorig jaar was de omzet 25 miljoen frank, nog steeds met verlies. Het aantal medewerkers is intussen verviervoudigd tot 35, het kapitaal gestegen tot meer dan 230 miljoen frank - ook het Duitse BMP, het Franse European Technology Ventures, enkele andere buitenlandse investeerders en, zopas nog, KBC Securities zijn ingestapt. "Dit jaar mikken we op een omzet van meer dan 100 miljoen frank," verzekert Fédor Coopmans. "De tijd dat we uitsluitend aan ontwikkeling deden, is voorbij." Van de 35 jobs zijn er nu al negen commercieel. Een beursintroductie is dit jaar niet aan de orde.Twee verschillende marktenMD-Co zit in twee heel verschillende markten: mobile asset tracking en corporate messaging. Het opvolgen van 'mobiele activa' zoals vrachtwagens en graafwerktuigen (maar ook installateurs en onderhoudstechnici) behoeft typisch verticale bedrijfstoepassingen die zeer specifiek zijn per segment en zelfs per regio. "Een zeer gefragmenteerde markt," zegt Fédor Coopmans. "Stukgoederen, containers, diepvriesproducten, expresszendingen, vloeistoffen, gevaarlijke producten... het vergt toepassingen die voor pakweg 80% identiek, maar voor 20% verschillend zijn." Het gaat gewoonlijk ook over heel veel mobiele punten met een relatief belangrijke waarde per punt. Typisch is er een boordcomputer nodig. Dat drijft het prijskaartje per mobiel punt op tot 70.000 à 100.000 frank aan hard- en software.Van de telematicain de transportwereld wordt al jaren voorspeld dat ze "dit jaar" gaat doorbreken. Dirk De Vos is vanuit de beroepsorganisatie van Vlaamse transporteurs SAV verantwoordelijk voor het jonge Studiecentrum Telematica Wegvervoer ( STW). Twee jaar predikte hij in de woestijn. Maar: "Sinds ongeveer een half jaar begint men te investeren in die technologie," stelt hij vast. "Voor zover ik kan zien, hebben boordcomputerfabrikanten nu werk zat." De Belgische marktleider ICS Benelux, filiaal van het Nederlandse ICS, wordt naar de kroon gestoken door het Poperingse systeemhuis ICS Computers en zijn zusterbedrijf Transics. In totaal zijn er volgens Dirk De Vos zeker vijftien spelers. MD-Co profileerde zich van bij het begin in deze versnippering door het businessmodel van Microsoft te volgen. Tot dan toe had elke leverancier in deze branche met eigen protocols gewerkt. "Terwijl transporteurs vandaag precies een grote nood hebben aan de uitwisselbaarheid van gegevens. Internet komt er nu nog bovenop," zegt Dirk De Vos. De eerstelingvan MD-Co, de Vehicle Server onder Windows CE, kon in maart vorig jaar slim profiteren van de heisa rond de AutoPC, die het Microsoft-kamp toen had aangekondigd. In tegenstelling tot Transics of ICS Benelux wil MD-Co onafhankelijk zijn van hardwareleveranciers. "Onze server is speciaal ontworpen om apparatuur van derden te integreren," zegt Fédor Coopmans. Aan de kant van de dispatching heeft MD-Co de Glue IT²-communicatieserver onder Windows NT ontwikkeld. Door de Microsoft-technologie is hij goed inpasbaar in de bestaande verticale bedrijfstoepassingen en naar buiten toe heeft hij communicatie-interfaces voor nagenoeg elk netwerk: GSM, Mobitex ( Ram Mobile Data), satelliet, particuliere radionetwerken (trunking)... IBM in België gebruikt hem om zijn field service efficiënter te organiseren. Andere klanten zijn Volvo, TNT, Belgacom Alert Services en het Binnenvaart Intelligent Vraag en Aanbod Systeem ( Bivas). Een tekort aan specialistenGeheel in de Microsoft-filosofie werkt MD-Co met een indirect distributiemodel. Probleem is een gebrek aan specialisten die sleutel-op-de-deur-oplossingen kunnen afleveren. "De klanten kennen de mogelijkheden nog niet. In de praktijk moeten we altijd met een consultingopdracht beginnen," zegt Fédor Coopmans. Voor grote projecten doet MD-Co nog zelf de systeemintegratie en de support achteraf. De schaarse bedrijven (meestal bedrijfjes) met ervaring in draadloze datacommunicatie, zoals het Antwerpse Mobile Innovations, van Milo Van Riel en Bart Hanssen (beiden ex- Micro-Connection), zijn dus erg welkom bij MD-Co. Mobile Innovations is momenteel trouwens hard op zoek naar kapitaal om zelf te kunnen blijven groeien. In de toepassing van mobiele datacommunicatie is vooral Nederland ver gevorderd, "Daar zitten dan ook internationaal de sterkste spelers, zoals ICS en Simac," zegt Dirk De Vos van STW. België is dan weer een stuk vooruit op de overige Europese landen. Daar zoekt MD-Co een snelle expansie. In Duitsland is begin dit jaar gestart. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn na de zomer aan de beurt. De tweede marktvan MD-Co is het reusachtige gebied van de - draadloze - corporate messaging, vooral e-mail. Hier geen gestructureerde gegevens zoals in de vorige, en evenmin versnipperde verticale toepassingen. "Dit lijkt qua profiel sterk op het Internet," zegt Fédor Coopmans. Een belangrijke doelgroep zijn consumenten. De early adopters zitten vooral in de VS. Dispatchingtoepassingen gaan jaren mee, maar hier werkt men "in Internet-tijd". De levensduur van een product is hooguit twaalf maanden, weet Fédor Coopmans. Portagon is het sterproduct voor corporate messaging van MD-Co. Het is een server die gegevensstromen op basis van criteria naar mobiele gebruikers routeert. Een Portagon-toepassing was de verdeling, op 13 en 14 juni, van verkiezingsuitslagen naar de in totaal 3065 deelnemende GSM's, een demonstratie in samenwerking met de Federale Voorlichtingsdienst en Net It Be. Mobile Times, net als Transics een participatie van FLV Fund, lanceert omstreeks deze tijd een wereldwijde dienst die nieuws op maat in drie continenten (VS, Europa, Azië) naar meer dan 100 mobiele netwerken zal versturen. De Portagon server van MD-Co is één van de distributieplatformen. MD-Co wil zijn server niet specifiek aan netwerkoperatoren verkopen, maar net een niveau lager: service providers, informatie-aanbieders, de portaaljongens (de zoek- en dienstensites op het Internet), die de server kunnen gebruiken om eigen toepassingen op te baseren.Komt er naFlanders Language Valley een Flanders Mobile Valley? Onder elkaar hebben het Leuvense SmartMove, Transics en MD-Co nu een slordige 600 miljoen frank kapitaal opgehaald. "Er zijn synergieën te vinden," geeft Fédor Coopmans toe. Gedelegeerd bestuurder Philip Vermeulen van FLV Fund lacht de idee niet weg. "De vraag is wat het managementteam zou kunnen bieden dat zo uniek is dat het internationaal iets te betekenen heeft," zegt hij. "De uitdaging voor zo'n gespecialiseerd fonds is van voldoende deal flow binnen te krijgen. Door zijn focus en profilering krijgt Flanders Language Valley Fund elke maand tientallen deals uit de hele wereld voorgeschoteld. Haal je dat aantal niet, dan kan je niet voldoende selectief zijn." BRUNO LEIJNSE