Is investeren in vastgoed de heilige graal, of is men weer een zeepbel aan het opblazen? De meningen zijn verdeeld. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat op het niveau van het investeringsproduct vastgoed een goede investering is. Ik leg uit waarom.
...

Is investeren in vastgoed de heilige graal, of is men weer een zeepbel aan het opblazen? De meningen zijn verdeeld. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat op het niveau van het investeringsproduct vastgoed een goede investering is. Ik leg uit waarom. Aangezien ik dit debat wil voeren op het niveau van het product en niet op het niveau van het rendement, vindt u hier geen cijfers of grafieken. Ik wil het hebben over de intrinsieke eigenschappen van investeren in vastgoed en verwijs daarvoor graag naar het boek Dance with chance van Spyros Makridakis, Robin Hogarth en Anil Gaba, drie gedragswetenschappers van Insead. In hun boek onderzoeken de drie in hoeverre de resultaten van ons investeringsgedrag het gevolg zijn van geluk, dan wel of wij die resultaten met ons gedrag kunnen beïnvloeden. Na hun analyse van de markt van het investeren komen de auteurs tot vijf conclusies. Ze besluiten ten eerste dat investeren op lange termijn altijd rendeert. Ten tweede is het voor hen duidelijk dat op korte termijn een positief rendement niet zeker is. Ze bevestigen ten derde de verhouding tussen rendement en risico: hoe hoger het risico, hoe meer rendement men mag verwachten, en omgekeerd. Ten vierde blijkt dat experts en modellen niet beter presteren dan het gemiddelde rendement van het product waarin ze actief zijn. Met andere woorden: laat u geen rad voor de ogen draaien, er bestaan geen magische investeringsproducten. Ten vijfde, ten slotte, is er bij investeren geen verhouding tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het is niet omdat een investering vroeger goed heeft gerendeerd, dat ze dat vandaag, laat staan morgen, nog zal doen. Gestoeld op die besluiten formuleren de auteurs vier adviezen: wees geduldig, wees risicobewust, wees gemiddeld en wees uitgebalanceerd. De eerste twee adviezen liggen voor de hand. Ze verwijzen naar de eerste drie besluiten. Met 'wees gemiddeld' bedoelen de auteurs dat men bij het samenstellen van een investeringsportefeuille niet in extremen mag handelen: zorg voor een evenwichtige portefeuille, zowel in waarde als in volume. Met 'wees uitgebalanceerd' verwijzen ze naar het tijdsperspectief. Gezien bij investeren verleden, heden en toekomst niet in relatie staan tot elkaar, moet u uw portefeuille durven te herzien. Balanceer ze nu en dan opnieuw uit. Wanneer we nu de intrinsieke eigenschappen van investeren in vastgoed toetsen aan de door de wetenschappers geformuleerde adviezen, dan is het besluit dat minstens drie van die adviezen eigen zijn aan vastgoedinvesteringen. Laten we de koop-verkoop buiten beschouwing, dan moeten we besluiten dat investeren in vastgoed tijd vergt. Huur, vruchtgebruik, erfpacht, opstal worden gesloten voor een lange duur. Investeren in vastgoed zet ook aan tot het risicobewust handelen. Vastgoed is tastbaar, men kan het beoordelen naar de ligging, de staat en de markt. Beter een slecht onroerend goed op een goede locatie, dan een goed onroerend goed op een slechte plek. Dat is voor mij nog altijd het beste vastgoedadvies. Tot slot zijn investeringen in vastgoed meestal gemiddeld. Als men in een rijwoning woont, gaat men geen villa kopen. De aankoop van vastgoed vergt de tussenkomst van een notaris en vaak van een bank, die ook een kritische kijk op de zaak zullen hebben. Onder de voorwaarde dat men aandacht heeft voor de ligging van het onroerend goed is het eigen aan investeren in vastgoed dat men gemiddeld handelt. De conclusie van dit betoog is dan ook: op het niveau van het product is investeren in vastgoed nuttig omdat de eigenheid van de vastgoedinvestering u verplicht handelingen te stellen waardoor u niet met uw geluk speelt, maar u het resultaat van uw investering beïnvloedt.De auteur leidt het fiscaal en juridisch team voor vastgoed en M&A van Deloitte Fiduciaire. YANNICK DE SMETOp het niveau van het investeringsproduct is vastgoed een goede investering.