Met Vision on Creation wilde Genk op de eerste plaats de aandacht vestigen op zijn sterke troeven als economische productiestad en vestigingsomgeving voor nieuwe investeringen. Een jaar later wikt en weegt voorzitter Piet Weltjens de resultaten: " Vision on Creation had vooral een mobiliserende functie: de nadruk leggen op het belang van de lokale en regionale economie én de discussie op gang brengen over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de economie te stimuleren. Een bijkomend objectief was het sensibiliser...

Met Vision on Creation wilde Genk op de eerste plaats de aandacht vestigen op zijn sterke troeven als economische productiestad en vestigingsomgeving voor nieuwe investeringen. Een jaar later wikt en weegt voorzitter Piet Weltjens de resultaten: " Vision on Creation had vooral een mobiliserende functie: de nadruk leggen op het belang van de lokale en regionale economie én de discussie op gang brengen over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de economie te stimuleren. Een bijkomend objectief was het sensibiliseren van de jongeren voor de mogelijkheden van een technische opleiding. Twaalf maanden later durf ik te stellen dat we in ons opzet zijn geslaagd." Concreet werd een aantal actiepunten naar voren geschoven om de stad Genk industrieel verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van een Wetenschapspark in Waterschei is gepland, terwijl er ook acties op til zijn rond het aantrekken van automotive- en logistieke bedrijven. Genk werd immers aangewezen als een van de centrumgemeenten voor Logistieke Poort Limburg, dat de positie van Limburg als logistieke provincie moet versterken. Op het vlak van onderwijs werden enkele initiatieven ontplooid die in beide richtingen werken: "Er komen inspanningen om het onderwijs beter aan te passen aan de industrie, maar we willen ook de omgekeerde weg volgen. Dat betekent dat we bedrijven proberen aan te trekken die min of meer op maat zijn van de opleidingen die in de regio gevolgd kunnen worden."Vanzelfsprekend zal Genk een actief beleid blijven volgen om nieuwe bedrijven aan te trekken. "Genk is een grote gemeente, zodat hier in tegenstelling tot in andere delen van Vlaanderen, nog industrieterreinen beschikbaar zijn. Er is nog ruimte op bovenstaande terreinen, maar daarnaast zijn er ook nieuwe terreinen in ontwikkeling."Vision on Creation heeft zijn start niet gemist, hoewel Piet Weltjens ruiterlijk toegeeft dat er zich als rechtstreeks gevolg van de actie nog geen nieuwe bedrijven hebben aangemeld: "Er zitten wel heel wat projecten in de pijplijn. Ik verwacht dat er enkele binnen afzienbare tijd ingevuld zullen worden. Het belangrijkste effect van de actie is dat het Genkgevoel nog werd versterkt." Bij Vision on Creation hebben 160 bedrijven uit Genk samengewerkt met de overheid en met de academische wereld. Gaan deze drie partijen in de toekomst nog de krachten bundelen voor Vision on Creation Part II? "Er liggen geen concrete plannen voor een tweede versie op tafel. De inspanningen waren zwaar, zodat we nog altijd een beetje aan het uitpuffen zijn. De reacties waren wel unaniem positief, waarbij Genk duidelijk op de kaart werd gezet. Ik sluit dus niet uit dat er op wat langere termijn toch een tweede editie komt." WaS: voorzitter stuurgroep 'Vision on Creation'. iS: algemeen directeur Multi-Fix. iS ook: voorzitter Vereniging Industriëlen Genk. VRIJE TIJD: fietsen, skiën, reizen. JST