Kapitaalverschaffers en bouwpromotoren krijgen extra kansen. Er komt 8,4 miljard frank voor wie investeert in gerechtsgebouwen.
...

Kapitaalverschaffers en bouwpromotoren krijgen extra kansen. Er komt 8,4 miljard frank voor wie investeert in gerechtsgebouwen.De Belgische gerechtsgebouwen én gevangenissen barsten al jaren uit hun voegen. Ex-minister van Justitie Melchior Wathelet ( PSC) pakte, onder de vorige regering, uit met een dit jaar aflopend meerjarenplan "Gerechtsgebouwen". Alleen bleken de vrijgemaakte middelen voor dat plan de noden ver te overtreffen. Wathelets opvolger, Stefaan De Clerck ( CVP), rekent nu, voor de komende vier jaar, via alternatieve financiering, op 8,4 miljard frank. Private promotoren krijgen door dit voorstel een unieke kans : ze mogen gevangenissen en gerechtsgebouwen optrekken en die dan later verhuren aan de overheid. Voor de rechters kondigt de toekomst zich meteen ook vernieuwend aan : zij mogen straks recht spreken in huurgebouwen. Tussen 1997 en 2000 worden eerst die gebouwen aangepakt die dringend aan renovatie toe zijn : de justitiepaleizen van Tongeren, Doornik en Charleroi en de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst, Namen en Hoogstraten. Daarvoor komt de volgende vier jaar telkens 620 miljoen frank vrij. Om daarnaast de krappe behuizing in de hoofdsteden van de gerechtsgebieden op te vangen, zou de komende jaren minstens 8,4 miljard frank nodig zijn : 3 miljard voor Antwerpen, 2,4 voor Luik, 2 voor Gent en 1 voor Bergen.En omdat dat geld er niet is, wil De Clerck, in samenspraak met minister voor het Openbaar Ambt André Flahaut ( PS), verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, een beroep doen op alternatieve financiering. Hoe ? Wel, de staat zou, voor 400 miljoen frank, de gronden aankopen nodig voor de bouw van nieuwe gevangenissen en gerechtsgebouwen én voor 420 miljoen frank de nodige voorbereidende studies betalen. Nadien zouden de gronden voor 27 jaar in erfpacht worden gegeven aan private promotoren. Op voorwaarde wel dat ze er de door Justitie gevraagde gebouwen op zetten. Het ministerie zou die dan huren tegen 600 miljoen per jaar. Of de cijfers van De Clerck en Flahaut kloppen, blijft echter zeer de vraag. In 1989 werd voor de uitbreiding van het Luikse gerechtshof 1,6 miljard frank opgehaald via alternatieve financiering. Veel te weinig, zo bleek achteraf. Het voorstel van De Clerck en Flahaut houdt bovendien geen rekening met de bouw van nieuwe opvangcentra voor illegalen. Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte ( SP) wil daarvoor de komende jaren 620 miljoen frank. Tenzij leegstaande legerkazernes straks illegalen kunnen huisvesten. In ieder geval : er is werk aan de winkel voor wie zich op de niche van gerechtshoven en gevangenissen wil storten. GERECHTSGEBOUW TONGEREN Alternatieve financiering tegen krappe behuizing van rechters.