Hotels, restaurants en andere bedrijven die snel tijdelijke personeelsleden werk willen geven, moeten daarvoor heel wat administratie afhandelen. Book'u, dat in 2015 is opgericht, automatiseert dat proces. Een groot muziekfestival gebruikte de planningssoftware van Book'u deze zomer om de tientallen bars op het festivalterrein te bemannen.
...