GARANTIES.
...

GARANTIES.Volgens de meeste cijfers wordt het Internet ondanks alle problemen niet trager, maar sneller. De capaciteit van de netwerkruggengraat is het voorbije decennium met een factor 10.000 vergroot. Ook de routers, die de boodschappen op de kruispunten van het Internet in de juiste richting moeten sturen, hebben hun steentje bijgedragen. Liefst 88 % van het Internet-verkeer loopt volgens Yankee Group over routers van Nasdaq-lieveling Cisco (zie Trends, 24 oktober '96). Cisco probeert momenteel om een kwantumsprong te maken door een nieuw, tag switching protocol ingang te doen vinden doorheen het Internet. De idee is om via extra software aan de rand van het Net elk communicatiepakket op voorhand met een route en een serviceniveau te labelen, zodat er binnen het netwerk zelf sneller kan worden geschakeld. Tegelijk zouden toegangsleveranciers dankzij deze software sommige klanten extra kunnen factureren voor betere diensten. Het Cisco IOS besturingssysteem geeft netwerkbeheerders al enige tijd de mogelijkheid om bepaalde types verkeer prioriteit te geven of een minimum bandbreedte te waarborgen. Maar zolang er geen garantie is dat een bepaalde prioriteit of extra dienst elders in het heterogene Internet zal worden ondersteund, hebben die faciliteiten alleen zin in gesloten netwerken. Of de kruistocht van Cisco vruchten afwerpt, is nog de vraag. "De belangrijkste oorzaak van de traagheid op het Internet is het gebrek aan bandbreedte, vooral internationaal," stelt marketing manager Mark Van Aken van de Antwerpse toegangsleverancier INnet, waarvan het netwerk volledig op Cisco-routers is gebouwd. Hoofd engineering Stefan Biesbroeck : "In heel veel gevallen komt servicedifferentiatie erop neer dat je één klant voorrang geeft op een andere. Maar hoe hou je voldoende service over ? Wij verkiezen op korte termijn om onze capaciteit gelijk te verdelen. Er zijn geen directe plannen voor speciale features." Business development manager Martin Lagauw van EUnet Belgium, dat ook al een Cisco-klant is : "Het Internet steunt op twee pijlers : gedeelde infrastructuur en marginale kostprijsberekening. Het waarborgen van een bepaalde bandbreedte zou betekenen dat de infrastructuur niet langer wordt gedeeld en maakt het geheel veel duurder." Met andere woorden : gewaarborgde diensten botsen met het concept van het Internet zelf. Zowel EUnet als INnet rekenen vooral op schaalvoordelen en de lopende concentraties om bandbreedte goedkoper in te kopen en ter beschikking te stellen. Overigens zal een nieuw Internet-protocol, IP versie 6, in de eerstkomende jaren op het Internet worden ingevoerd. Daarin kan de gewenste bandbreedte en prioriteit voor een datapakket worden aangegeven. Of het netwerk die indicaties dan ook werkelijk zal volgen, is zoals geschetst, een ander paar mouwen.BNL