Het Internet binnen uw organisatie gebruiken ? De Europese Commissie en zelfs de Belgische regering zetten de stap.
...

Het Internet binnen uw organisatie gebruiken ? De Europese Commissie en zelfs de Belgische regering zetten de stap. De privé-versie van het Internet, het zogenoemde Intranet, heeft in de VS een sterke start genomen en sijpelt door naar Europa. Bepaalde eigenschappen van het Internet zijn immers uitstekend te benutten in de interne informatica. Een Intranet kan gemakkelijk uitgebreid worden naar een gesloten publiek, zoals de leveranciers of klanten. Ford heeft een dergelijk netwerk gebruikt om Europese en Amerikaanse ontwikkelingsteams te laten samenwerken aan zijn nieuwe Taurus. De internationale betalingsmaatschappij Visa installeert een Intranet om zich te verbinden met alle financiële instellingen ter wereld die haar kredietkaarten afleveren. In Europa geeft de Europese Commissie het goede voorbeeld door een enorm Intranet op te bouwen voor de medische instellingen van de vijftien lidstaten, bedoeld om de erkende geneesmiddelen te verifiëren en statistische informatie over de nevenwerkingen te verzamelen. De Europese administratie wil deze techniek trouwens op grote schaal uitbouwen. In België wijst de premier de weg. Bistel, het videotext-systeem van de overheid, zal een groots Intranet worden dat "bevoegde" personen (ministeriële kabinetten, directies van administraties enzovoort) toegang zal geven tot onder meer de verslagen van de ministerraad, de federale en regionale begrotingen of de samenstelling van parlement en kabinetten. De aanbesteding is in principe afgesloten. TOEPASSINGEN.De bedrijven die zich aan een Intranet wagen, hebben meestal al ervaring met het Internet en met een openbare site. Zij beseffen dat deze manier om informatie te verspreiden gemakkelijk binnen de organisatie kan worden benut. Het volstaat immers dat men één of meer webservers (een computer met een programma dat multimedia-documenten distribueert) op het lokale netwerk aansluit en een raadplegingsprogramma (een browser) installeert op de microcomputers van de gebruikers.De eerste toepassing van deze techniek is de documentatie op verzoek. In een wereld waar de producten elkaar tegen een snel ritme opvolgen, biedt het Intranet een oplossing voor de actualisering en snelle verspreiding van informatie. De techniek is ideaal voor de distributie van de technische fiche van een nieuw product, zijn gebruiksaanwijzing, een reparatiehandleiding of een formulier voor een nieuwe dienst."Wij hebben onze cv's en referenties op een Intranet geplaatst," vertelt Jean-Pierre Thibault, algemeen directeur van het Belgische filiaal van Sema Group (een servicebedrijf in de informatica), dat onder meer kandidaat is voor de constructie van het nieuwe Bistel. Alleen de personeelsleden van de groep hebben er toegang toe." Wanneer bijvoorbeeld het Britse filiaal een project heeft in de oliesector, kan het in de database met cv's op zoek gaan naar de meest geschikte mensen, overal in Europa. "Het is de beste oplossing," gaat Jean-Pierre Thibault verder. "Wij hadden vroeger al getracht de cv's te informatiseren, maar uiteindelijk bleek het altijd efficiënter ze met de hand te raadplegen." Maar het Intranet, dat erg geschikt is voor het gebruik van niet-gestructureerde documenten, heeft opzoekingsinstrumenten die de computer eindelijk efficiënt maken voor dit soort research. En dat is pas een begin, want het Intranet heeft ook instrumenten voor functies zoals elektronische post, discussiegroepen en toegang tot bestaande gegevensbanken. "Het Intranet kan de unieke interface worden tussen de bedrijfsinformatica en alle toepassingen," legt Rik Baerts uit, consultant bij Cap Volmac, eveneens een servicebedrijf in de informatica. "Men moet zich dan niet langer aanpassen aan allerlei verschillende programma's en presentaties." DIALECTEN.Het Intranet is vooral interessant dankzij de troeven van enkele onderdelen van het Internet. Zij hebben het enorme voordeel dat ze onafhankelijk zijn van de gebruikte apparatuur. Men hoeft dus niet langer te weten of de gebruiker op pc of Macintosh werkt. De programma's verstaan alle "dialecten" van de informatica. Ze zijn goedkoop of zelfs gratis. Daarnaast kan het Internet informatie verspreiden in tal van vormen : tekst, geluid, grafische voorstellingen, vaste beelden, video. De opleiding van de gebruikers is minimaal, want de browsers worden voornamelijk met de muis bediend gewoon aanwijzen en klikken en de weergegeven informatie kan met tekeningen, foto's en andere grafische elementen uitstekend worden verhelderd. Bovendien ontwikkelen alle grote softwareproducenten Microsoft, Novell, Lotus... Internettoepassingen van hun programma's. Een Intranet kan bovendien veel beter worden beheerd dan een connectie naar het openbare Internet. Alle parameters zijn er controleerbaar. Het bedrijf kent zijn gebruikers. Het kent de capaciteiten van zijn lokale netwerk en kan dus de juiste toepassingen kiezen, tot en met de verspreiding van video's. Problemen inzake veiligheid en misbruik worden beter in de hand gehouden.GEMEENSCHAPPEN VAN INTRANETTEN.De nieuwe technologie is het voordeligst voor grote organisaties, zeker als ze geografisch verspreid zijn. Toch kan ze ook interessant zijn voor kmo's. Een invoerder die via de computer contact wil houden met zijn wederverkopers, of een bedrijf dat een band wil leggen met zijn leveranciers, kan zijn voordeel doen met een Intranet, dat immers van nature een communicatie-instrument is. "Het is zelfs denkbaar dat in de toekomst Intranetten onderling verbonden worden in een soort van gemeenschappen," voorspelt Jean-Pierre Thibault van Sema Group.Toch blijven de servicebedrijven in de informatica terughoudend. Meestal zijn ze nog in de beoordelingsfase. Ze hebben al in andere instrumenten geïnvesteerd en kunnen de gekochte programma's en de honderden uren opleiding niet zomaar afschrijven. Bovendien is het Intranet nog jong en weinig stabiel, terwijl de bedrijven solide, beproefde instrumenten wensen.Het Intranet kan echter op verscheidene manieren ingang vinden. Ten eerste door de aantrekkingskracht van een nieuwe, universele programmeertaal, Java. Zij maakt het mogelijk toepassingen te schrijven die op computers van verschillende types draaien : pc, Macintosh, Unix. Men schrijft één programma dat op elk systeem werkt. Java maakt gebruik van object oriented programming, wat betekent dat elk programma uit vrij compacte autonome onderdelen bestaat de zogenoemde applets die men naargelang van de behoefte opvraagt en die als legoblokjes in elkaar passen. Wanneer Java in een Intranet wordt opgenomen, kan het een browser veranderen in een unieke interface met alle toepassingen van het bedrijf. Tweede as : het Intranet kan het bedrijf binnenkomen dankzij een nieuw type van toepassingen, de groupware. Deze software vergemakkelijkt het werken in groepen en omvat meestal instrumenten voor elektronische post, discussiegroepen en werkstroom (het behandelen van dossiers door opeenvolgende personen). Het bekendste programma is Lotus Notes, dat een sterke groei kent. Om beter te concurreren met de instrumenten van het Internet, laat Lotus zijn programma evolueren : InterNotes maakt het mogelijk om een webserver op het Internet (of Intranet) via Notes-servers te voeden. De systeembeheerder kiest hoe vaak het systeem geactualiseerd wordt : dagelijks of wekelijks. In september zal Lotus een versie van zijn programma uitbrengen die volledig aangepast is aan het Internet : men zal de informatie van de servers onmiddellijk met zowel Notes als met een webbrowser kunnen raadplegen. "Notes en het Intranet moeten niet noodzakelijk concurrenten zijn," vindt Rik Baerts van Cap Volmac. "Notes kan de rol van ruggengraat spelen. Het is een solide, beproefd programma dat die taak gemakkelijk op zich kan nemen."Ten slotte het belangrijkste : de druk vanuit de basis. Jonge universitairen die gewoon zijn op het Internet te surfen, zullen een cruciale rol spelen om hun vertrouwde instrumenten ingang te doen vinden in het bedrijf.ROBERT VAN APELDOORNRIK BAERTS (ZITTEND) EN PETER YSEBAERT (CAP VOLMAC) Het Intranet kan de enige interface worden tussen de bedrijfsinformatica en alle toepassingen.HET INTRANET VAN SEMA GROUP Referenties en cv's van werknemers raadplegen.