Op 21 september presenteert de werkgeversorganisatie VBO een opvallende denkpiste voor de Belgische gezondheidszorg. Centraal in het rapport Dare & Care staat de idee om in het buitenland het bestaande Belgische zorgaanbod en de Belgische technologiebedrijven uit de sector als troefkaart uit te spelen. Op die manier zou niet enkel het huidige stelsel betaalbaar kunnen blijven, maar ontstaat er ook bijkomende werkgelegenheid.
...

Op 21 september presenteert de werkgeversorganisatie VBO een opvallende denkpiste voor de Belgische gezondheidszorg. Centraal in het rapport Dare & Care staat de idee om in het buitenland het bestaande Belgische zorgaanbod en de Belgische technologiebedrijven uit de sector als troefkaart uit te spelen. Op die manier zou niet enkel het huidige stelsel betaalbaar kunnen blijven, maar ontstaat er ook bijkomende werkgelegenheid. De internationalisering van de gezondheidszorg is volop bezig. Bovendien is er op Europees niveau een discussie over patiëntenmobiliteit aan de gang. EU-commissaris Markos Kyprianou presenteerde drie weken geleden een discussienota over de toekomst van de gezondheidszorg in Europa. Eerder al werd de gezondheidszorg buiten de Europese dienstenrichtlijn gehouden. Samen met zeven andere ministers, presenteerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) in juni 2006 aan de Europese Commissie alvast een non-paper. Die ministers vragen een richtlijn die de specificiteit van de medische sector vastlegt. "Patiënten zijn geen consumenten," zegt Stefaan Thijs, Europa-raadgever op het kabinet van Demotte. "Uiteraard respecteren we de arresten van het Europese Hof van Justitie, maar de instroom van buitenlandse patiënten mag nooit leiden tot een dualisering van de gezondheidszorg." België is vandaag een van de landen die profiteren van een toenemend medisch toerisme. Die patiëntenstroom mag dan marginaal lijken in vergelijking met het totale Riziv-budget, het ging in 2004 al om ongeveer 30.000 patiënten. Voor sommige ziekenhuizen is dat een extra belasting, omdat buitenlandse patiënten relatief meer langskomen voor ingewikkelde en dure ingrepen. Minister Demotte heeft toegezegd om de impact van het aantal buitenlanders op de ziekenhuisfinanciering te onderzoeken. Het VBO ziet zijn denkoefening niet als een pleidooi voor een wilde liberalisering van de gezondheidszorg. "Wij hanteerden als basisprincipe dat ons model geen negatieve gevolgen voor de Belgische patiënt mag hebben," zegt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO. "Ons initiatief zal niet leiden tot wachtlijsten of een geneeskunde met twee snelheden." De werkgevers zien kansen voor jobcreatie in de sector. Het behandelen van buitenlandse patiënten kan volgens het VBO bovendien de overcapaciteit in de Belgische gezondheidszorg oplossen. R.B.