Op de Westvlaamse farmaceutische groothandel Inter Nos, één van de laatste onafhankelijke spelers, werd zopas een raid opgezet vanuit Frankrijk. De groep Cerp Lorraine, die al sterk vertegenwoordigd is op de Belgische markt, heeft samen met "spitsbroeder" Cerp Rouen, de coup opgezet.
...

Op de Westvlaamse farmaceutische groothandel Inter Nos, één van de laatste onafhankelijke spelers, werd zopas een raid opgezet vanuit Frankrijk. De groep Cerp Lorraine, die al sterk vertegenwoordigd is op de Belgische markt, heeft samen met "spitsbroeder" Cerp Rouen, de coup opgezet. Voor Cerp Lorraine is West-Vlaanderen een "blinde vlek" op het Belgische schaakbord. Via Inter Nos 75 % marktaandeel in West-Vlaanderen zou dat verholpen moeten worden.Bij Inter Nos is men danig geschrokken van het Franse bod, dat zonder meer als "vijandig" wordt ervaren. Gedelegeerd bestuurder Daniël Dedrie had het binnenskamers over een "totaal onaanvaardbare situatie". Eerder deze week riep Inter Nos in Izegem een biezondere algemene vergadering bijeen. Het Franse bod wekt verwondering, omdat insiders zich bij Inter Nos eerder verwacht hadden aan "een blijde intrede" van het ambitieuze Nederlandse OPG (zie ook Trends van 12 oktober jl.). Inter Nos en OPG zijn lang geen onbekenden voor elkaar. Beide groepen stonden enkele maanden geleden lijnrecht tegenover elkaar in de strijd om Flandria, de Oostvlaamse grootdistributeur in farmaprodukten. OPG haalde toen de buit binnen en verklaarde "te zullen doorgaan" op de Belgische markt.De Nederlands-Belgische tandem OPG-Flandria is lang niet vies van Inter Nos. Maar deze kombinatie wil, in tegenstelling tot de Fransen, alleen een "vriendelijke overname". Op 6 november, bij het afsluiten van deze rubriek, had OPG-Flandria nog geen formeel tegenbod gelanceerd. Maar dergelijk scenario werd alvast sterk overwogen.Voor OPG slaat, met de Franse aanval op Inter Nos, het uur van de waarheid. Het Franse Cerp Lorraine heeft in België al een uitgebreide stek verworven, onder meer als hoofdaandeelhouder van Aprophar (een fusievennootschap tussen het Oostvlaamse Panpharma en Promephar), Promephar (Antwerpen en Limburg) en Liège Farma (Luik). Al deze belangen worden gekontroleerd door Investipharm Belgium, een juridisch verlengstuk van Cerp Lorraine. Cerp Lorraine houdt ook samen met Cerp Rouen aandelen aan in Phardip (Brussel en Wallonië).Bij OPG is men zuinig met kommentaar. "Inter Nos is weliswaar een lekkere hap, maar er is nog wel meer te koop in België, " zegt de woordvoerder van de Utrechtse groep. "Bovendien zouden in de onmiddellijke toekomst nog wel nieuwe kombinaties kunnen ontstaan. Kombinaties waarvan men nu nog het bestaan niet vermoed. " Wordt ongetwijfeld vervolgd.