Zoals we vorige week in de Inside-rubriek meldden, wil Fabrimetal-Vlaanderen dat het bedrijfsleven meer inspraak krijgt in de manier waarop de overheid haar budgetten voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) besteedt. Daar is iets voor te zeggen, want een Fabrimetal-onderzoek heeft uitgewezen dat de ondernemingen ruim twee derden dragen van alle investeringen in O&O. Bovendien subsidieert de overheid in Vlaanderen beduidend minder gul dan bij de buren: in Duitsland, Frankrijk en Nederland betaalt de...

Zoals we vorige week in de Inside-rubriek meldden, wil Fabrimetal-Vlaanderen dat het bedrijfsleven meer inspraak krijgt in de manier waarop de overheid haar budgetten voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) besteedt. Daar is iets voor te zeggen, want een Fabrimetal-onderzoek heeft uitgewezen dat de ondernemingen ruim twee derden dragen van alle investeringen in O&O. Bovendien subsidieert de overheid in Vlaanderen beduidend minder gul dan bij de buren: in Duitsland, Frankrijk en Nederland betaalt de overheid 9,4% van elke O&O-uitgave van de ondernemingen, in Vlaanderen is dat amper 4,2%. De werkgeversorganisatie wil daarom de middelen voor innovatie op een internationaal vergelijkbaar niveau gebracht zien. Ondanks de inspanningen van Vlaanderen - het budget voor wetenschapsbeleid is verdubbeld van 8,8 miljard frank in 1995 naar 17,4 miljard in 1999 - besteedt de overheid een derde minder aan onderzoek en ontwikkeling dan de buurlanden. Bovendien is slechts een deel van die steun beschikbaar voor industrieel onderzoek. Bijna 2 miljard is gereserveerd voor algemeen wetenschapsbeleid, 6,4 miljard voor wetenschappelijk onderzoek en 9 miljard (waarvan de helft industriële steun) voor onderzoek met een economisch doel. België besteedde in 1997 0,664% van het BNP, 0,645% in 1998 en heeft voor dit jaar 0,688% begroot. Ongeveer het dubbele wordt bijgepast door de ondernemingen: het Vlaams indicatorenboek van 1999 raamt hun investeringen in O&O op 1,4% van het BNP, waardoor toch nog ongeveer 2% van het BNP naar innovatie vloeit. Maar alleen door een wanverhouding tussen de inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven, die in de buurlanden niet bestaat. Belgische bedrijven krijgen minder overheidssteun voor hun O&O-inspanningen dan hun collega's in de buurlanden (4,24%, terwijl het Europees gemiddelde 9,4% bedraagt) en het aandeel van de overheid in het totaal aan O&O-investeringen is ook beduidend kleiner (11,1%, tegenover 16,5% in Europa en zelfs 22,8% in de OESO). Tegenover Duitsland en Frankrijk (2,3%), Nederland (2,1%) en zelfs tegenover het gemiddelde OESO-land (2,2%) hinkt Vlaanderen bovendien nog altijd achterop. Om tegen 2004 op een vergelijkbaar niveau te komen, moet het Vlaams budget jaarlijks met 2,47 miljard frank worden opgetrokken, in de veronderstelling dat de federale inspanning niet wordt gewijzigd en zonder de inflatie in dat bedrag te verrekenen. Binnen dit verhoogd budget moet het aandeel van O&O met een economisch doel fors toenemen, meent Fabrimetal-Vlaanderen.Beleidsplan Fabrimetal-Vlaanderen, mei 1999. Info: Tel. (02) 706.78.11.