Toen de financiële crisis in 2008 uitbrak, dreigde de Nederlandse bank ING door zelfovers...

Toen de financiële crisis in 2008 uitbrak, dreigde de Nederlandse bank ING door zelfoverschatting ten onder te gaan. Met twee spectaculaire acties wist de overheid ING overeind te houden. De afrekening geeft weer wat zich in 2008 en 2009 achter de schermen afspeelde tussen bankiers, ministers, de Nederlandsche Bank en de Europese Commissie.