Er is nog een andere belangrijke speler op de bodemsaneringsmarkt: DEC (Deme Environmental Contractors). De ontstaansgeschiedenis van DEC loopt gelijk met die van Envisan. Het werd in 1990 opgericht als dochter van Dredging International. De Belgische baggeraar anticipeerde op het bodemsaneringsdecreet. "Het gaf ons de eerste jaren een voorsprong omdat we met een geavanceerd recyclagecentrum konden starten toen de eerste gronden op de markt kwamen," zegt business & project development manager Johan Maes. Maar omdat het aanbod in Vlaand...

Er is nog een andere belangrijke speler op de bodemsaneringsmarkt: DEC (Deme Environmental Contractors). De ontstaansgeschiedenis van DEC loopt gelijk met die van Envisan. Het werd in 1990 opgericht als dochter van Dredging International. De Belgische baggeraar anticipeerde op het bodemsaneringsdecreet. "Het gaf ons de eerste jaren een voorsprong omdat we met een geavanceerd recyclagecentrum konden starten toen de eerste gronden op de markt kwamen," zegt business & project development manager Johan Maes. Maar omdat het aanbod in Vlaanderen niet aan de verwachtingen voldeed, moest ook DEC op zoek naar buitenlandse projecten. In 2000 startte de bodemsaneerder in de oude haven van Dublin met een eerste brownfieldontwikkeling - het saneren van verlaten en vervuilde industrieterreinen. Johan Maes: "We hebben er een voormalige gasfabriek gesaneerd, waarbij we 300.000 ton grond hebben afgevoerd naar ons verwerkingscentrum in Kallo." De site werd ondertussen heringericht tot kantoor- en recreatiezone. Ook in Vlaanderen startte DEC met de sanering van verontreinigde industriegrond. "Het Fasiverproject is een pionierproject qua brownfielding in Vlaanderen. Het terrein in Zwijnaarde, 42 hectare aan de kruising van de E40 en de E17, raakte niet op de markt wegens zware verontreiniging als gevolg van de vroegere textielactiviteiten. We hebben het terrein gekocht en gesaneerd. Uniek is dat de site werd opgehoogd met baggerspecie." Het gesaneerde terrein is nu verkocht aan de provincie en de stad Gent, die het verder zullen invullen als bedrijvenzone. "De gebouwen komen dus bovenop een baggerstort, een unicum in Vlaanderen." Aan het project zijn wel speciale voorwaarden verbonden. Zo blijft DEC dertig jaar aansprakelijk voor de nazorg van het stort. In tegenstelling tot de collega's van Envisan werd DEC geselecteerd voor alle opdrachten in het olympische dorp in Londen. "Het gaat over acht saneringstechnieken," zegt Johan Maes. "Telkens er een opdracht op de markt komt, moeten de geselecteerde aannemers een voorstel doen. Daaruit wordt één of meerdere bedrijven gekozen." Het totale saneringsbudget voor de Olympische Spelen wordt geraamd op 380 miljoen euro. Ook Maes heeft het over een zeer krap tijdsschema voor de uitvoering van de werken, hoewel hij gerust is in de goede afloop. "De geselecteerde bedrijven hebben de capaciteiten om het werk rond te krijgen omdat ze tegelijk on site en off site kunnen werken, wat een belangrijke tijdswinst oplevert. Ook wij hebben off site verwerkingsmogelijkheden."DEC heeft vestigingen in Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk, en is voornamelijk actief in Europa. De DEC-Holding realiseerde vorig jaar een omzet van 140 miljoen euro.