Het jaar 2009 was historisch voor een van de belangrijkste industriële groepen van dit land. Vorig jaar besliste het management van Solvay immers om zijn farmapoot aan Abbott Laboratories te verkopen. Op 16 februari werd die deal definitief gesloten voor 5,2 miljard euro, met een initiële betaling in cash van 4,5 miljard euro. Sinds de aankondiging van de verkoop vorig najaar neemt de markt een afwachtende houding aan ten aanzien van het Solvay-aan...

Het jaar 2009 was historisch voor een van de belangrijkste industriële groepen van dit land. Vorig jaar besliste het management van Solvay immers om zijn farmapoot aan Abbott Laboratories te verkopen. Op 16 februari werd die deal definitief gesloten voor 5,2 miljard euro, met een initiële betaling in cash van 4,5 miljard euro. Sinds de aankondiging van de verkoop vorig najaar neemt de markt een afwachtende houding aan ten aanzien van het Solvay-aandeel. Beleggers willen immers weten wat Solvay met de miljarden liquiditeiten gaat doen. Om te onderstrepen dat er geen gekke dingen mee zullen gebeuren, besliste de raad van bestuur alvast om 5,1 miljoen eigen aandelen of 6 % van het totaal in te kopen. Tegen de huidige koers komt dat neer op een investering van ruim 360 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg de jaaromzet afgerond 8,5 miljard euro, een achteruitgang met 11 % tegenover 2008. Bij de farma-activiteiten nam de omzet met 3 % toe. Het recurrente bedrijfsresultaat (rebit) eindigde vorig jaar op 905 miljoen euro, slechts een verlies van 6 % tegenover 2008. Maar naar het nieuwe Solvay toe moeten we vaststellen dat ruim 70 % van de rebit 2009 afkomstig is van de farmatak, tegenover iets meer dan de helft het jaar voordien. De nettowinst, deel van de groep, klom vorig jaar met 27 % tot 516 miljoen euro. De winst per aandeel komt uit op 6,28 euro per aandeel voor vorig jaar en de nettoschuldgraad ten opzichte van het eigen vermogen is met 800 basispunten (8 %) gezakt tot 26 %. Naar goede traditie wordt het dividend (minstens) gehandhaafd. De aandeelhouders krijgen dan ook opnieuw 2,20 euro netto per aandeel. Dit jaar zal de groep niet meer kunnen terugvallen op de buffer van de farma, zodat omzet en winst flink zullen dalen. De consensuswinstverwachting bedraagt 3,4 euro per aandeel voor 2010. We vinden dat de markt te voorzichtig is ten aanzien van Solvay. De vrees voor dure overnames lijkt ons niet echt gegrond. Na de verkoop van de farmadivisie moeten we Solvay nu waarderen door te kijken naar de EV/ebitda (enterprise value/bedrijfskasstroom) en de som der delen: nettocash (cash - schulden) + chemie + kunststoffen. Als we dat doen, komen we op een faire waarde van 86 euro per aandeel uit. Solvay noteert tegen de verwachte boekwaarde van 76 euro per aandeel dit jaar. Een koopgelegenheid! (C)Door Danny Reweghs