Te weinig industriegrond in Vlaanderen ? Niks van. Alleen al in de Antwerpse Kempen en Limburg ligt er zo'n 877 hectare te rapen. Naast de kanalen.
...

Te weinig industriegrond in Vlaanderen ? Niks van. Alleen al in de Antwerpse Kempen en Limburg ligt er zo'n 877 hectare te rapen. Naast de kanalen.Minister van Openbare Werken Eddy Baldewijns ( SP) krijgt dezer dagen een nota van de Dienst voor de Scheepvaart. Die dienst wil meer industrie aan de binnenwateren. Enkel al in de Antwerpse Kempen en in Limburg heeft de dienst 877 hectare, langs de kanalen, geïnventariseerd die binnen de kortste keren in industrieterrein kunnen worden omgetoverd. Die zouden vooral benut kunnen worden door watergebonden bedrijven. Momenteel zijn er voor dergelijke bedrijven in Antwerpen amper 6 hectare voorradig, in Limburg 25,3. Het beschikbaar maken van de industriegronden langsheen de kanalen moet meteen het file-probleem enigszins verlichten. Toch wanneer de minister zo wil het de Dienst der Scheepvaart ervoor ijvert dat op langere termijn steeds meer goederenverkeer via de waterwegen gebeurt. Het creëren van industriegronden aan de kanalen heeft niets dan positieve effecten, zo klinkt het in de nota. Meer industriegronden betekent meer tewerkstelling, en meer vervoer langs de kanalen betekent minder druk op de wegen. De bedrijfswereld lijkt de kanalen als alternatief voor het wegverkeer intussen zelf al ontdekt te hebben. Getuige daarvan het Albertkanaal. Vroeger was dat kanaal vooral een doorvoerhaven : 75 procent van de schepen was onderweg naar elders. Vandaag wordt drie vierde van het transport via het Albertkanaal ook geladen of gelost langsheen dat kanaal. Ook qua tewerkstelling zijn de cijfers niet onbelangrijk. In Limburg vinden 22.500 mensen rechtstreeks werk dankzij bedrijven langsheen het Albertkanaal. In de Antwerpse Kempen zijn dat er meer dan 9000. Momenteel zijn er in Limburg en de Antwerpse Kempen amper een kleine dertig hectare kanaalgronden die onmiddellijk beschikbaar zijn voor de industrie. Mits het uitvoeren van enkele kleinere uitrustings- en infrastructuurwerken kunnen er echter in Limburg op korte termijn nog eens 32 en in de Antwerpse Kempen 17 hectare industriegrond bijkomen. Daarnaast ontwaart de dienst in Limburg een extra 260,5 hectare en in de Kempen 264,4 die, mits een regeling op stedebouwkundig vlak, perfect kunnen dienen voor de industrie. Die gronden behoren grotendeels toe aan gemeenten en intercommunalen. Daarnaast werden nog 186 hectare in Limburg en 117 hectare in de Kempen geteld die, na aanpassing van de gewestplannen, een industriële bestemming kunnen krijgen. Prioritair wil de dienst 80 hectare tussen de Universiteitslaan en het Albertkanaal in Hasselt en Diepenbeek in industriegrond zien veranderen alsook 50 hectare langs het Albertkanaal in Grobbendonk.Het woord is aan de minister.INDUSTRIEGROND Het Albertkanaal biedt mogelijkheden, zegt de Dienst voor de Scheepvaart.