Volgende week publiceert Plaremec, het nieuwe overlegplatform voor de verwerking van kunststofafval, het repertorium van de recyclage in ons land. Auteur is Marc Dubrulle van Hipeco. Twee jaar geleden nam de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam) contact op met Dubrulle om een oplossing voor kunststofafval uit te werken. Voor de Europese Commissie had deze zelfstand...

Volgende week publiceert Plaremec, het nieuwe overlegplatform voor de verwerking van kunststofafval, het repertorium van de recyclage in ons land. Auteur is Marc Dubrulle van Hipeco. Twee jaar geleden nam de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam) contact op met Dubrulle om een oplossing voor kunststofafval uit te werken. Voor de Europese Commissie had deze zelfstandige milieuadviseur uit Hastière, en bovendien een van de oprichters van Agalev, begin de jaren negentig enkele projecten uit de afvalsector begeleid: autowrakken (Frankrijk), ziekenhuisafval (Groot-Brittannië) en elektronisch afval (Italië). Ook werkte hij mee aan de concrete uitwerking van het Vlaamse autowrakkenbeleid uit 1995. "Ik maakte eerst een inventaris van de huidige toestand, en onderzocht dan de economische mogelijkheden van plastic reststoffen. Uit die studie bleek dat mechanische recyclage wel degelijk zinvol was, als er tenminste een afzetmarkt bestond," zegt Dubrulle. "Vervolgens bracht ik alle betrokken partijen, van ophalers via verwerkers tot gebruikers en de overheid, rond de tafel."Op basis van die gesprekken richtten zeven beroepsfederaties - Agoria (non-ferro), Fechiplast (kunststofverwerkers), Febelpla (recyclagebedrijven), Febem (milieubeheer), Fost Plus (huishoudelijk verpakkingsafval), Plarebel (valorisatie van kunststofafval) en Val-I-Pac (bedrijfsmatig verpakkingsafval) - begin dit jaar Plaremec op. Plaremec is een overlegplatform voor de mechanische recyclage van kunststofafval in België. Al zijn leden zijn betrokken bij het verwerkingsproces van afgedankte plastics (PVC, Pet of polyethyleen) tot secundaire grondstof voor nieuwe producten. De belangrijkste toepassingen zijn buizen, bouwprofielen, vloeren, huisvuilzakken, paletten en geluidswanden. "Naar schatting wordt 13% van ons plastic afval gerecycleerd, waarvan slechts één derde in eigen land," zegt Plaremec-voorzitter Roger van der Linden, ook pr-manager van Borealis. "Het grootste deel verdwijnt naar de stortplaats of de verbrandingsoven. Maar dat biedt geen duurzame oplossing. Mechanische verwerking wél. Daarom hebben de betrokken privé-bedrijven nu hun krachten gebundeld om dit recyclagepercentage op te drijven naar 30%. In plaats van te wachten op wettelijke maatregelen, zoals in het geval van het verpakkingsafval ( Fost Plus en Val-I-Pac), stappen wij nu pro-actief met een concreet actieplan naar de overheid." E.P. [{ssquf}]