Limburg en Turnhout krijgen samen 4 miljard frank Europese steun. Als privé-investeerders daar nog bijna 11 miljard bovenop leggen, komen er 12.800 jobs bij.
...

Limburg en Turnhout krijgen samen 4 miljard frank Europese steun. Als privé-investeerders daar nog bijna 11 miljard bovenop leggen, komen er 12.800 jobs bij.In Limburg en in Turnhout zullen ze het geweten hebben : ze behoren tot de in verval geraakte industriegebieden. In vroeger dagen was dat iets om druk over te doen, vandaag is dat een reden om heel erg blij te zijn. Het betekent immers dat de Europese Unie wel eens gul met subsidies zou kunnen gooien. En dat is nu gebeurd. De Europese Commissie maakt 4 miljard frank vrij voor ontwikkelingsprogramma's in Limburg en in het arrondissement Turnhout. Steun aan in verval geraakte industriegebieden is één van de doelstellingen van de Europese structuurfondsen. Limburg en Turnhout krijgen tussen 1997 en 1999 4 miljard frank ; geld dat wordt opgehoest door het Europees Sociaal Fonds en het Europees Regionaal Fonds. De bedoeling is dat overheid én privé-ondernemers deze gelden gaan benutten voor de creatie van extra werkgelegenheid. Eind 1999 zouden er in totaal 12.800 jobs moeten ontstaan uit de omschakelingsprogramma's. Concreet kunnen de centen worden aangewend voor de ontwikkeling van kmo's, het nemen van milieumaatregelen en voor de technologische opleiding van de beroepsbevolking. Limburg, kampend met een werkloosheidsgraad van 13 % tegenover een Vlaams gemiddelde van 9 % krijgt 2,6 miljard frank. Turnhout, met 11,5 % werklozen, dreigt de komende jaren 6350 jobs te verliezen. Zo meent de Commissie. In Turnhout streeft de EU vooral naar een verbetering van de productiestructuur én van het opleidingspeil van de beroepsbevolking. De EU investeert in Turnhout in totaal 1,3 miljard frank. Europa rekent erop dat er in totaal 3,28 miljard frank zal worden geïnvesteerd ; 400 miljoen frank door privé-ondernemers, de rest door de overheid. Lukt dat, dan ontstaan er 5800 jobs en worden er 5000 laaggeschoolden, waarvan de helft vrouwen, opgeleid. En is Turnhout 130 hectare bedrijfszones rijker.In Limburg wordt vooral gemikt op activiteiten op het vlak van de nieuwe media en telematica. Het Expertise Centre Digital Media van de Limburgse universiteit en de regionale kabelmaatschappij nemen er een voortrekkersrol. Met de 2,6 miljard steun hoopt de Europese Unie in totaal 17,84 miljard frank aan investeringen los te weken. De privé zou daarvan 10,5 miljard frank voor zich moeten nemen. Als dat allemaal lukt, dan zou de Limburgse dienstensector het volgend millennium ingaan met 7000 nieuwe banen, 13.625 hoger opgeleide werknemers en 120 hectare extra bedrijfszones. KAREL VAN MIERT (EUROPESE COMMISSIE) Miljardensteun voor zijn geboorteregio.