Op 5 maart verschijnt Yves Tytgat, gereputeerd notaris uit Gent, voor de correctionele rechtbank. Hij wordt aangeklaagd voor onwettige belangneming. Tytgat riskeert bovendien een schorsing of afzetting als notaris.
...

Op 5 maart verschijnt Yves Tytgat, gereputeerd notaris uit Gent, voor de correctionele rechtbank. Hij wordt aangeklaagd voor onwettige belangneming. Tytgat riskeert bovendien een schorsing of afzetting als notaris.De Gentse notaris Yves Tytgat heeft een reputatie in het opzetten van inventieve vennootschappelijke structuren. Hij werkt voor talrijke grote namen uit de Belgische economie. En in het heikele dossier Eurostation de vastgoedontwikkeling van de NMBS is hij een spilfiguur (zie Trends, 23 januari). Vandaag geraakt hij in het nauw met een dossier dat zijn oorsprong vindt in 1980. In dat jaar laat aannemer en projectontwikkelaar Arsène Hallaert zijn oog vallen op een stuk grond van 5060 vierkante meter in Maldegem. De grond is via erfenis eigendom van een aantal familieleden. Drie vierden kan Hallaerts firma Halimo kopen, een vierde echter niet. De zussen Christiane en Jacqueline Borgonjon weigeren te verkopen. Hallaerts project dat (vandaag) minimaal 500 miljoen frank waard is en na eventuele uitbreiding maximaal 1,5 miljard wordt daardoor geblokkeerd. Op Hallaerts voorstel om hun grond te ruilen tegen elk een appartement ter waarde van 2 miljoen frank, wilden de zusters Borgonjon niet ingaan. Halimo startte in '81 een burgerlijke procedure om uit de onverdeeldheid te geraken. Op 17 maart '83 besliste de rechtbank tot de vereffening-verdeling met veiling van het stuk grond van Borgonjon. De notaris van Halimo, Eric Van Den Berghe werd aangesteld als penhoudend notaris, die van de zussen Borgonjon, Yves Tytgat, als toeziend notaris. Arsène Hallaert heeft genoeg projecten lopende en laat de zaak rusten. In '93heractiveert hij de zaak met een hernieuwde vraag tot verkoop. Zonder succes. Uiteindelijk, op 23 maart '94, verkopen de zusters Borgonjon... maar niet aan Arsène Hallaert. Wel aan twee vennootschappen : de nv Finacon en Immo Patrick Vandersteene. Volgens Arsène Hallaert is Finacon een schermvennootschap van Yves Tytgat en heeft Immo Patrick Vandersteene gekocht op instigatie van Tytgat. Eén aandeel van Finacon (dat later van naam zal veranderen in Advice & Follow-Up) is eigendom van Yves Tytgat en de rest van de nv Follow-Up (waarvan ongeveer een derde van de aandelen van Tytgat is). De zus van Tytgat zal trouwens tijdens het strafrechtelijk onderzoek verklaren dat alleen Yves Tytgat de touwtjes in handen hield bij deze vennootschap. Weliswaar is Patrick Vandersteene gedelegeerd bestuurder van Finacon op het ogenblik van de koop. Vandersteene verklaart echter dat hij hiervoor door Tytgat gevraagd werd, dat hij er achteraf weer "uitgebonjourd" werd en dat hij de cheque voor de aankoop van notaris Tytgat heeft gekregen. Het zou volgens Hallaert meer dan duidelijk zijn dat het eigenlijk notaris Tytgat is die achter de aankoop van de gronden zit. En dat terwijl hij door de rechtbank aangesteld is om de onverdeeldheid op te lossen. Na de aankoop in '94 is in die gerechtelijke verdeling trouwens geen enkele vooruitgang meer geboekt. Bovendien heeft Tytgat de gronden gekocht voor twee keer 1,5 miljoen frank, terwijl eerder Tytgat aan Arsène Hallaert had gemeld dat Borgonjon 2 miljoen vroeg.SCHORSING ?Op 3 december 1996 werd notaris Tytgat door de rechtbank ontheven van zijn opdracht in deze zaak en vervangen door een andere notaris. Dit op vraag van Arsène Hallaert. De rechtbank heeft dit beslist zonder Tytgat te horen.En nu wordt er op 5 maart gepleit voor de correctionele rechtbank inzake de klacht van Arsène Hallaert van onwettige belangneming door Yves Tytgat. De Gentse notaris pleit alleszins onschuldig : "Dit is een storm in een glas water," verklaart hij aan Trends. Ik heb die gronden niet zelf gekocht en ook niet via die vennootschappen. Zelfs als dat zo zou zijn, heb ik niets strafbaars gedaan. Mijn taak is erover te waken dat na de verkoop de partijen gerechtigheid krijgen. De aanklager heeft nog steeds niets gekocht en kan dus ook geen schade hebben geleden. Hij heeft zelf geen vooruitgang geboekt en ik heb daarbij geen stokken in de wielen gestopt." De gevolgen voor notaris Tytgat kunnen ernstig zijn. "Een tuchtsanctie zal steeds gegeven worden wanneer men handelt op een manier die de waardigheid en eer van het beroep in gedrang brengt," zegt Marc De Graeve, voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. "Bij zware overtredingen verwijst het tuchtcollege van de arrondissementele Kamer de zaak door naar de rechtbank van eerste aanleg. Die kan beslissen tot schorsing of afzetting." Wat in de afgelopen tien jaar slechts eenmaal is gebeurd. Geconfronteerd met de feiten uit de zaak Tytgat zegt De Graeve : "Als zoiets bewezen wordt, is dit zeker een zware inbreuk waarbij de kans groot is op een hogere tuchtstraf." G.M. YVES TYTGAT Hangt hem een schorsing boven het hoofd ?