Trends werd geboren in 1975 en startte met een handvol journalisten. Wout Pittoors en Frank Schlömer waren de eerste redacteuren. Marcel Deberdt werd de eerste directeur.
...

Trends werd geboren in 1975 en startte met een handvol journalisten. Wout Pittoors en Frank Schlömer waren de eerste redacteuren. Marcel Deberdt werd de eerste directeur. In de pionierstijd sprongen de confraters van Knack - het weekblad was de eersteling van de magazinewaaier van Roularta Media Group - bij voor de interviews en verhalen van Trends. Marcel Deberdt was de schakel tussen uitgever en redactie. Hij had geen media-achtergrond, maar bezat iets wat voor het jonge blad van tel was: hij kon jongleren met cijfers. Directeur Deberdt, een zwager van de grondlegger van Roularta Media Group, dr. iur. Willy De Nolf, was burgerlijk ingenieur Bouwkunde en Elektrotechniek van de KU Leuven. Hij had een bijzondere neus voor de tabellen, cijfers en sommen waarmee de artikelen van Trends werden onderbouwd. Vriendelijk en ongenadig maakte hij wekelijks lijstjes met de rekenfouten van zijn pupillen en eiste beterschap. Marcel Deberdt leidde de tweewekelijkse adviesraad van Trends, een nieuwigheid in de Belgische pers. De adviesraad verzamelde ondernemers, bankiers, professoren en kabinetsleden met belangstelling voor de economische pers. Die raad vormde, en vormt nog steeds een klankbord voor de redactie. Marcel Deberdt was een vriendelijke, interessante man. Geboren in 1912 in Staden huwde hij Coletta De Nolf. Na zijn universitaire jaren en militaire dienst begon hij een lange carrière bij de NMBS/SNCB. De hoofdingenieur bewaakte de baan, was bij het seinwezen, leidde personeelszaken en financiën. Dat koppelde hij aan een professorschap aan de KU Leuven. Marcel Deberdt zat de Koninklijke Vlaamse Inge- nieursvereniging voor in 1965-1967. Hij vocht voor het aanzien van de Vlaamse ingenieurs en hun maatschappelijke belangrijkheid. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren zij nog vaak de bedienden en de manusjes-van-alles van het Franstalige establishment in de privé- en publieke ondernemingen. Marcel Deberdt legde zijn taak als directeur neer in 1980 en werd opgevolgd door Lode Claes. Hij bleef lid van de adviesraad. Trends is hem dankbaar voor de inzet in de dreumesjaren, de sympathie, het rekenvernuft en de genegenheid voor 'zijn' journalisten. Frans Crols