Rudy Denutte kocht in 2006 De Rocker Transport, een op dat moment niet bepaald rockend familiebedrijf. "Er was een driedubbele turnaround nodig: financieel, strategisch en geografisch", zegt hij. "De Rocker was vooral een klassiek transportbedrijf met beperkte toegevoegde waarde. We verruimden de focus naar logistiek. Vandaag slaan we in onze koelhuizen goederen op voor de voedingssector, en leveren meteen de bijbehorende diensten. Dat kan gaan van herverpakken en labelen, over controle van stalen, orderpicking tot het aanbrengen van etiketten naargelang van het exportland. Ik heb grote klanten gezocht en ook gevonden, zoals Barry Callebaut, Fuji Oil, Cargill en Friesland Campina. Aan hen bieden we diensten in de hele supply chain. We stockeren hun goederen, maar behandelen ze ook en zorgen voor de distributie, en zo is de cirkel tussen logistie...

Rudy Denutte kocht in 2006 De Rocker Transport, een op dat moment niet bepaald rockend familiebedrijf. "Er was een driedubbele turnaround nodig: financieel, strategisch en geografisch", zegt hij. "De Rocker was vooral een klassiek transportbedrijf met beperkte toegevoegde waarde. We verruimden de focus naar logistiek. Vandaag slaan we in onze koelhuizen goederen op voor de voedingssector, en leveren meteen de bijbehorende diensten. Dat kan gaan van herverpakken en labelen, over controle van stalen, orderpicking tot het aanbrengen van etiketten naargelang van het exportland. Ik heb grote klanten gezocht en ook gevonden, zoals Barry Callebaut, Fuji Oil, Cargill en Friesland Campina. Aan hen bieden we diensten in de hele supply chain. We stockeren hun goederen, maar behandelen ze ook en zorgen voor de distributie, en zo is de cirkel tussen logistiek en transport weer rond. We hebben 33 vrachtwagens (koelwagens, nvdr). Ik heb me ook van meet af toegelegd op een afgebakend geografisch gebied: alleen nog de Benelux. Maar daar willen we in onze niche, voeding, wel de beste van de klas zijn. Je kunt niet alles blijven doen." RUDY DENUTTE. "Voedingsproducten zijn delicaat en we hebben die kennis in huis. Onze chauffeurs geven ook de extra service die soms nodig. Onze transportactiviteit is nu rendabel." DENUTTE. "Ik had al eens een turnaround meegemaakt bij Werf- en Vlasnatie (zie 'Het leven is aan de durvers'), maar daar ging alles veel sneller. Bij De Rocker Logistics deed ik er drie jaar over. Maar de boer ploegt voort, crisis of geen crisis. Opgeven staat niet in mijn woordenboek. Maar ik moet toegeven dat de crisis een andere man van mij gemaakt heeft. Ik ben harder geworden. Met Werf- en Vlasnatie had ik enkel succes en groei gekend. Dat was nu anders. In volle crisis kreeg ik meermaals te horen: "Man, verkoop die boel." Maar dat was geen optie. Ik heb me erdoor geworsteld met de hulp en het advies van goede vrienden. Ik heb nachten liggen piekeren. Nu ben ik blij dat ik doorgezet heb. De slotsom na die moeilijke jaren luidt: liever grote baas in een klein bedrijf dan kleine baas in een groot bedrijf." DENUTTE. "Die principes zijn overal grotendeels dezelfde. Alles begint bij een correcte diagnose. Als het nodig is, moet je elke steen omdraaien. Ik heb afscheid moeten nemen van onrendabele klanten en van minder rendabele activiteiten. Hier heb ik ook lijken uit de kast gehaald. In de transportsector was het vroeger nog een gebruik om chauffeurs 'creatief te betalen'. Met dat soort praktijken heb ik direct afgerekend. Het resultaat was dat ik twee derde van mijn chauffeurs kwijt was. Maar mijn imago was me meer waard dan oude gebruiken in stand te houden. "In een tweede fase moet je het vertrouwen zien te winnen van de mensen met wie je samenwerkt. Dat lukt het beste door rechtstreeks met hen te praten. Je moet weten met wie je wel en met wie je niet verder kan. Van sommige mensen moet je dan afscheid nemen, hoe hard dat soms ook is. Tot slot is ook je dashboard belangrijk: je moet weten wat geld opbrengt en met welke activiteiten je verlies lijdt." DENUTTE. "We willen geleidelijk groeien in koelopslag en distributie. We zijn al gegroeid van 3000 naar 20.000 palletplaatsen in onze gekoelde opslag. Mijn droom is naar 50.000 te gaan. In Baasrode heb ik een oude industriële site van 2 hectare gekocht, goed voor 10.000 vierkante meter extra opslagruimte. We zitten er op 7,7 kilometer van onze belangrijkste langetermijnklant, Barry Callebaut, die in Wieze de grootste chocoladefabriek ter wereld heeft. Beter kan ik mijn klant niet dienen. Bovendien ligt de site naast de Schelde. Dat opent perspectieven. De binnenscheepvaart zal alleen maar in belang toenemen. In 2016 investeer ik 1,5 miljoen euro in nieuwe gebouwen in Baasrode. Dat levert 5700 bijkomende palletplaatsen op." DENUTTE. "Zeker, maar niet in de transportsector, wel in de logistiek. In de transportsector wordt vandaag in het beste geval gerekend met rendementen van 2 tot 3 procent. Nog meer bedrijven werken er met verlies. Het is ook een vervuilende sector die de klassieke denkpatronen moet doorbreken. In de logistiek liggen de opportuniteiten nog voor het grijpen." Karel Cambien, fotogra?e Karel Duerinckx"In onze niche willen we de beste van de klas zijn"