De beheerders van het Ethna Aktiv E-fonds hebben de jongste jaren bewezen dat ze ook rendement kunnen halen in moeilijke economische tijden. Net zoals bij heel wat moderne fondsen en vermogensfondsen kan de verhouding tussen de verschillende activaklassen in de portefeuille sterk variëren naargelang de marktomstandigheden. Het gewicht van aandelen kan bijvoorbeeld schommelen tussen 0 en 49 procent.
...

De beheerders van het Ethna Aktiv E-fonds hebben de jongste jaren bewezen dat ze ook rendement kunnen halen in moeilijke economische tijden. Net zoals bij heel wat moderne fondsen en vermogensfondsen kan de verhouding tussen de verschillende activaklassen in de portefeuille sterk variëren naargelang de marktomstandigheden. Het gewicht van aandelen kan bijvoorbeeld schommelen tussen 0 en 49 procent. Vandaag bestaat de portefeuille slechts voor 10 procent uit aandelen. De voorbije maanden was dat zelfs nog minder. Sinds kort wordt opnieuw meer belegd in aandelen, met een voorkeur voor hoge dividenden en grote kapitalisaties, omdat de beheerders willen profiteren van de extreem zwakke waarderingen. "Ook de liquiditeit van de portefeuille was de jongste tijd een aandachtspunt. We hebben het aantal posities uitgebreid en de gemiddelde omvang van elke positie teruggedrongen", zegt Guido Barthels, een van de drie beheerders van het fonds. De portefeuille richt zich vooral op de Europese markten. "Met een veertigtal medewerkers, drie fondsen en drie beheerders zijn we slechts een kleine speler op de financiële markten", aldus Barthels. "Er bestaan bijvoorbeeld grote verschillen tussen de opkomende landen. Al gauw ontstaat het gevaar dat je appelen met peren gaat vergelijken. Als we willen beleggen in China, doen we dat bijvoorbeeld onrechtstreeks via Duitse bedrijven." De portefeuille van het fonds bestaat op dit moment hoofdzakelijk uit obligaties. "In het segment van het overheidspapier denk ik dat we een omslagpunt naderen voor de Duitse obligaties", denkt Barthels. "Dat de rente van de Bund op tien jaar corrigeert tot 2,5 procent, lijkt me op middellange termijn waarschijnlijk." De beheerder vermoedt dat de Europese schuldencrisis nog lang niet is opgelost. Er zullen nog heel wat begrotingsmaatregelen moeten worden genomen, niet alleen in de Zuid-Europese landen, maar ook in kernlanden zoals Duitsland. "Maar ik ben ervan overtuigd dat in de eurozone het ergste achter de rug is en dat Frankrijk en Duitsland uiteindelijk wel een akkoord bereiken." Barthels vindt bovendien dat de financiële sector vandaag in betere gezondheid verkeert dan op het moment van de val van Lehman Brothers. Guido Barthels verwacht dat de beurzen beter presteren in de tweede helft van 2012. Maar hij wijst erop dat het hoofddoel van het fonds niet zozeer is te profiteren van koersstijgingen, maar dalingen te vermijden. In die opzet zijn de beheerders de jongste jaren geslaagd. De periodes dat het rendement zakte, waren tot nog toe schaars en de dalingen bleven beperkt in omvang. 2011 was een slecht jaar, met een verlies van 1,9 procent. "Het was dat jaar soms onmogelijk om uit bepaalde posities te stappen. De liquiditeit was geconcentreerd op de Duitse Bund en enkele posities die beleggers beschouwden als veilige havens. Maar ondanks onze mindere prestatie werd in 2011 toch voor ongeveer 700 miljoen euro geïnvesteerd in ons fonds. In 2008 hebben de beleggers ons bedankt, omdat we de verliezen hadden beperkt." "We nemen weinig risico's. De volatiliteit van ons fonds blijft beperkt tot 6 procent. We beleggen ook ons eigen spaargeld in onze fondsen, wat betekent dat we er alles aan doen om dalingen te voorkomen", besluit Barthels. Het hoofddoel van het fonds is niet zozeer te profiteren van koersstijgingen, maar dalingen te vermijden.