De VDAB heeft vorige maand 23.512 vacatures ontvangen. Dat is 3,7 procent meer dan in oktober 2013. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar maakte ook bekend dat er bij vier op de tien werkaanbiedingen geen of nauwelijks diplomavereisten worden gesteld. Vaak zijn ervaring of competenties belangrijker. Dat ondervindt ook Vincent Vandenameele, die verantwoordelijk is voor het Vormingfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Dat is een paritaire organisatie van de uitzendsector die opleidingen organiseert voor uitzendkrachten. Vorig jaar leidde het vormingsfonds 4167 cursisten op. "We helpen uitzendkrach...

De VDAB heeft vorige maand 23.512 vacatures ontvangen. Dat is 3,7 procent meer dan in oktober 2013. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar maakte ook bekend dat er bij vier op de tien werkaanbiedingen geen of nauwelijks diplomavereisten worden gesteld. Vaak zijn ervaring of competenties belangrijker. Dat ondervindt ook Vincent Vandenameele, die verantwoordelijk is voor het Vormingfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Dat is een paritaire organisatie van de uitzendsector die opleidingen organiseert voor uitzendkrachten. Vorig jaar leidde het vormingsfonds 4167 cursisten op. "We helpen uitzendkrachten en kandidaat-uitzendkrachten hun competenties via opleidingen te verbeteren, zodat ze beter beantwoorden aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt", zegt Vandenameele. De directeur van het VFU stelt vast dat heel wat bedrijven nog altijd te veel belang hechten aan diploma's. Diplomafetisjisme noemt hij het, terwijl het voor veel beroepen belangrijker is dat de mensen de juiste attitudes, soft skills en competenties hebben om in een bedrijf aan de slag te gaan. "In onze organisatie hebben we een onlinetool ontwikkeld waarmee uitzendkrachten een realistisch zicht krijgen op hun competenties en daarover feedback krijgen. De tool kan worden ingezet voor veertien vaak voorkomende functies in de uitzendsector. Daarmee willen we aantonen dat het voor werkzoekenden belangrijk is dat ze hun vaardigheden en competenties extra benadrukken. Als iedereen dat diplomafetisjisme aanhoudt, blijft men altijd met dezelfde knelpunten geconfronteerd", stelt Vandenameele. Voor veel banen is het volgens hem belangrijker wat een kandidaat kan en hoe hij functioneert in een team. Is hij flexibel, nauwkeurig, communicatief, enzovoort? "Dat weegt in de praktijk veel meer dan een diploma, en dat blijkt nu ook uit de cijfers van de VDAB, wat mij verheugt." De VFU-topman wil niet gezegd hebben dat werkgevers niet meer moeten kijken naar diploma's. We moeten het belang van een diploma blijven benadrukken, maar het is niet het belangrijkste. De uitzendsector is op de arbeidsmarkt een belangrijke schakel die bemiddelt tussen de vraag en het aanbod. "Wij zijn de makelaars tussen de mensen die op zoek zijn naar een baan en de bedrijven die mensen zoeken. Vaak merken we dat mensen meer kansen krijgen als een uitzendkantoor voldoende kan aantonen dat iemand over de juiste competenties beschikt. Terwijl als die personen rechtstreeks zouden solliciteren bij een bedrijf en er alleen naar diploma's en werkervaring wordt gekeken, ze minder aan de bak komen", vertelt Vandenameele. Het is net de rol van de uitzendkantoren om die competenties en talenten zichtbaar te maken. Daar bestaan verschillende instrumenten voor. "Dat kan via tests of een assessment. Of ook via het opvragen van referenties bij vroegere werkgevers. Op basis van al die informatie kunnen uitzendkantoren kandidaten beter matchen met geïnteresseerde bedrijven", zegt Vandenameele. @DECATKURT