Alliantie Euroventuresén Gimv
...

Alliantie Euroventuresén GimvHet Leuvense onderzoekslabo Imec heeft de namen ingevuld van het managementcomité dat voor de fundraising en het beheer van het nieuwe durfkapitaalfonds " Imec IT-fonds" zal instaan. Daaronder zoals verwacht het duo Paul Verdurme en Roger Claes, dat de Benelux-fondsen van Euroventures (aan Belgische zijde) leidt. Zij zetelen wel, zo benadrukken ze, "in persoonlijke naam" in het comité. Het derde lid is Stefaan Nicolay van het Vlaamse overheidsfonds Gimv, en dat is opmerkelijker. Begin april werd bekendgemaakt dat het managementteam van Euroventures na een tender was aangeduid als beheerder van het Imec IT-fonds. Van de Gimv was toen geen sprake. "Wij dachten ook dat we de enige waren," zegt Paul Verdurme. "Maar Imec had van het begin af aan de bedoeling de Gimv erbij te betrekken en heeft ons gevraagd met hen samen te werken." De risicofinancier rekent erop dat het IT-fonds zo'n 2 à 3 miljard frank kan inzamelen. In Imec-kringen wordt er rekening mee gehouden dat de Gimv daarvan 10 tot 12 % voor zich zal nemen.De idee om een IT-fonds met durfkapitaal op te starten, komt van Imec-directeur Roger Van Overstraeten (zie ook Trends 17 april '97). Hij wil daarmee de hightechstarters helpen financieren en de jonge spin-offs die de voorbije jaren uit Imec ontstonden, betere groeikansen bieden. Paul Verdurme : "De aanwezigheid van die spin-offs biedt een aantal voordelen. Ze kunnen voor ons een interessante kweekijver zijn en het fonds een vliegende start geven. Maar participeren in spin-offs van Imec is voor ons geen verplichting. We willen breder gaan en zowel in binnen- als buitenland uitkijken naar interessante projecten in de informatietechnologie. Het deskundige advies van Imec zal daarbij heel belangrijk zijn. Maar de keuze van de investeringen zal onafhankelijk gebeuren." Het Imec IT-fonds wordt een Belgische vennootschap. Eind mei moet de prospectus voor de kapitaalinzameling naar verwachting klaar zijn. Het feit dat Verdurme en Claes ten persoonlijke titel in het managementcomité zetelen, heeft te maken met mogelijke belangenconflicten met de bestaande Euroventures Benelux-fondsen. "Beide fondsen bevinden zich nu in een uitloopfase," benadrukt Verdurme. In het eerste fonds dat een portefeuille vertegenwoordigde van 1,8 miljard frank is het grootste gedeelte al gerealiseerd. Paul Verdurme schat het rendement op jaarbasis hier op 16 à 17 % (gespreid over de voorbije 7 jaren). Het tweede fonds moet tegen het jaar 2000 volledig zijn geliquideerd.Volgens Van Overstraeten is de interesse voor het IT-fonds erg groot. Zegt hij : "Uit mijn contacten met de meeste risicofinanciers in België en een met aantal industriële investeerders blijkt dat we niet meteen op buitenlands kapitaal zullen hoeven te rekenen."PAUL VERDURME (IMEC IT-FONDS) Samenwerking met de Gimv, die 10 tot 12 % in het Imec IT-Fonds zal nemen.